Archiv pro rubriku: Trh – politika

Filtr

Důsledek nečitelných podpisů na smlouvě

Uzavírat smlouvy lze různými způsoby. Podnikatel může jednat osobně, anebo se při podpisu smlouvy může nechat zastoupit. Zastoupení může být založeno dohodou, kdy se podnikatel dohodne se třetí osobou, že ta pro něj určitou záležitost vyřídí. V některých případech ale zastoupení podnikatele vzniká přímo ze zákona, aniž by o to...

Kategorie: Trh - politika

Řešení sporů se zaměstnanci u soudu

Podnikatelé při provozování své výdělečné činnosti zpravidla pokrývají své provozní potřeby osobami, které přijímají do pracovního poměru. Zaměstnávání osob v pracovním poměru upřednostňuje i samotný zákoník práce, který uvádí, že zaměstnavatel má zajišťovat plnění svých úkolů především zaměstnanci v pracovním poměru.

Kategorie: Trh - politika

Prodlení v podnikatelské praxi

Podnikatelé se při své podnikatelské činnosti neobejdou bez objednávání a dodávání zboží a provádění zakázkové činnosti. Tento proces však často neprobíhá idylicky a obchodní partneři nebo zákazníci se dostávají do prodlení. Většina podnikatelů si vybaví v první moment nezaplacené faktury, ale prodlení se týká také nedodaného zboží nebo nedokončených zakázek.

Kategorie: Trh - politika

Chyby zaměstnavatelů při rozvazování pracovního poměru

V dnešním příspěvku bychom chtěli navázat na předchozí článek o tom, kterých konkrétních chyb se vyvarovat v pracovněprávních vztazích. I dnes si na konkrétních případech ukážeme, že při rozvazování pracovního poměru je třeba skutečně respektovat pravidla stanovená zákoníkem práce a jejich nedodržením se zaměstnavatel vystavuje značnému riziku.

Kategorie: Trh - politika

Kupní a leasingová smlouva před soudem

Mezi finanční produkty, které s oblibou využívají podnikatelé, patří bezesporu leasing. Jedná se o praktický způsob, jak rychle získat zpravidla věc vyšší hodnoty pro potřeby podnikání. Počáteční pořizovací náklady nejsou tak vysoké, ve srovnání s případnou kupní cenou, navíc podle druhu leasingu je možné na jeho konci věc převést do...

Kategorie: Trh - politika

Zaměstnávání letních brigádníků

Blíží se období letních brigád, kdy zaměstnavatelé ve zvýšené míře zaměstnávají brigádníky na sezónní práce. Nicméně i při nabírání brigádníků je třeba dodržovat příslušná pravidla. Ať už se jedná o krátkodobou výpomoc v obchodě nebo o praxi studentů během prázdnin, výkon závislé práce má svá pravidla, jejichž nedodržení se může...

Kategorie: Trh - politika

Problémový zaměstnanec

V pracovněprávních vztazích se na zaměstnance hledí jako na osobu, kterou je třeba chránit, protože se oproti zaměstnavateli nachází v pozici slabší smluvní strany. Slabší pozice zaměstnance ovšem neznamená, že zaměstnavatel musí přecházet nedostatky zaměstnance nebo tolerovat jeho excesy na pracovišti. Pokud zaměstnavatel přistupuje k řešení situace s problémovým zaměstnancem,...

Kategorie: Trh - politika

Dotace na sady je podmíněna registrací

Dotace na sady je letos podmíněna registrací sadu v evidenci Ústředního kontrolního a zkušebního ústavu zemědělského (ÚKZÚZ), jenž provozuje několik speciálních registrů v rámci informačního systému resortu Ministerstva zemědělství. Patří k nim také speciální registr chmelnic, vinic a sadů. ÚKZÚZ sice neodpovídá za tvorbu či znění dotačních pravidel, je však...

Kategorie: Trh - politika