Archiv pro rubriku: Trh – politika

Filtr

Chyby zaměstnavatelů při rozvazování pracovního poměru

V dnešním příspěvku bychom chtěli navázat na předchozí článek o tom, kterých konkrétních chyb se vyvarovat v pracovněprávních vztazích. I dnes si na konkrétních případech ukážeme, že při rozvazování pracovního poměru je třeba skutečně respektovat pravidla stanovená zákoníkem práce a jejich nedodržením se zaměstnavatel vystavuje značnému riziku.

Kategorie: Trh - politika

Kupní a leasingová smlouva před soudem

Mezi finanční produkty, které s oblibou využívají podnikatelé, patří bezesporu leasing. Jedná se o praktický způsob, jak rychle získat zpravidla věc vyšší hodnoty pro potřeby podnikání. Počáteční pořizovací náklady nejsou tak vysoké, ve srovnání s případnou kupní cenou, navíc podle druhu leasingu je možné na jeho konci věc převést do...

Kategorie: Trh - politika

Zaměstnávání letních brigádníků

Blíží se období letních brigád, kdy zaměstnavatelé ve zvýšené míře zaměstnávají brigádníky na sezónní práce. Nicméně i při nabírání brigádníků je třeba dodržovat příslušná pravidla. Ať už se jedná o krátkodobou výpomoc v obchodě nebo o praxi studentů během prázdnin, výkon závislé práce má svá pravidla, jejichž nedodržení se může...

Kategorie: Trh - politika

Problémový zaměstnanec

V pracovněprávních vztazích se na zaměstnance hledí jako na osobu, kterou je třeba chránit, protože se oproti zaměstnavateli nachází v pozici slabší smluvní strany. Slabší pozice zaměstnance ovšem neznamená, že zaměstnavatel musí přecházet nedostatky zaměstnance nebo tolerovat jeho excesy na pracovišti. Pokud zaměstnavatel přistupuje k řešení situace s problémovým zaměstnancem,...

Kategorie: Trh - politika

Dotace na sady je podmíněna registrací

Dotace na sady je letos podmíněna registrací sadu v evidenci Ústředního kontrolního a zkušebního ústavu zemědělského (ÚKZÚZ), jenž provozuje několik speciálních registrů v rámci informačního systému resortu Ministerstva zemědělství. Patří k nim také speciální registr chmelnic, vinic a sadů. ÚKZÚZ sice neodpovídá za tvorbu či znění dotačních pravidel, je však...

Kategorie: Trh - politika

Odpovědnost zaměstnance za škodu v práci

Oblast pracovních vztahů je specifická faktickou nerovností mezi zaměstnanci a zaměstnavateli, přičemž zákoník práce se snaží slabší postavení zaměstnanců vyrovnávat a poskytuje jim zvýšenou ochranu, například tím, že ve vymezených případech limituje rozsah náhrady škody způsobené zaměstnancem.

Kategorie: Trh - politika

Prodej a nákup zboží – I. díl

Prodej a nákup zboží je záležitostí, se kterou se podnikatelé v praxi setkávají velmi často. Proto se tento a následující příspěvky budou věnovat radám souvisejícím s kupní smlouvou. Nejdříve se zaměříme na vybrané možnosti a rizika, která výslovně stanoví nový občanský zákoník.

Kategorie: Trh - politika

Podnikání v novém občanském zákoníku a jeho dopad na švarcsystém

Pro zajišťování podnikatelských činností se podnikatelé dostávají do situace, kdy potřebují vedle zaměstnávání zaměstnanců také často spolupracovat se živnostníky (OSVČ). Tato spolupráce má svá pravidla, která je nutné dodržet, jelikož zákon o zaměstnanosti výkon závislé práce mimo pracovněprávní vztah (tzv. švarcsystém) zakazuje a stanoví vysoké sankce (až 10 mil. Kč)....

Kategorie: Trh - politika