Archiv pro rubriku: Trh – politika

Filtr

Odpovědnost zaměstnance za škodu v práci

Oblast pracovních vztahů je specifická faktickou nerovností mezi zaměstnanci a zaměstnavateli, přičemž zákoník práce se snaží slabší postavení zaměstnanců vyrovnávat a poskytuje jim zvýšenou ochranu, například tím, že ve vymezených případech limituje rozsah náhrady škody způsobené zaměstnancem.

Kategorie: Trh - politika

Prodej a nákup zboží – I. díl

Prodej a nákup zboží je záležitostí, se kterou se podnikatelé v praxi setkávají velmi často. Proto se tento a následující příspěvky budou věnovat radám souvisejícím s kupní smlouvou. Nejdříve se zaměříme na vybrané možnosti a rizika, která výslovně stanoví nový občanský zákoník.

Kategorie: Trh - politika

Podnikání v novém občanském zákoníku a jeho dopad na švarcsystém

Pro zajišťování podnikatelských činností se podnikatelé dostávají do situace, kdy potřebují vedle zaměstnávání zaměstnanců také často spolupracovat se živnostníky (OSVČ). Tato spolupráce má svá pravidla, která je nutné dodržet, jelikož zákon o zaměstnanosti výkon závislé práce mimo pracovněprávní vztah (tzv. švarcsystém) zakazuje a stanoví vysoké sankce (až 10 mil. Kč)....

Kategorie: Trh - politika

Podnikání v novém občanském zákoníku a jeho dopad na švarcsystém

Pro zajišťování podnikatelských činností se podnikatelé dostávají do situace, kdy potřebují vedle zaměstnávání zaměstnanců také často spolupracovat se živnostníky (OSVČ). Tato spolupráce má svá pravidla, která je nutné dodržet, jelikož zákon o zaměstnanosti výkon závislé práce mimo pracovněprávní vztah (tzv. švarcsystém) zakazuje a stanoví vysoké sankce (až 10 mil. Kč)....

Kategorie: Trh - politika

Zástupce z AZS jednal s ministrem zemědělství

Na základě dlouhodobě neřešených problémů v zahradnickém oboru se v návaznosti na programové prohlášení vlády, v němž je vedle ovoce a zeleniny proklamována podpora celého zahradnického oboru, rozhodl tajemník Asociace zahradnických společenstev Ing. Jiří Dusbaba informovat ministra zemědělství Ing. Mariana Jurečku o největších problémech i aktuálních tématech....

Kategorie: Trh - politika

Návratnost investic do společné věci

Spoluvlastnictví značí, že vlastnictví ke konkrétní věci nepatří pouze jedné obchodní společnosti nebo člověku, ale na straně vlastníků je těchto osob více. Mezi advokáty se traduje, že spoluvlastnictví je vynález od ďábla. Tento nelichotivý přívlastek spoluvlastnictví získalo z množství sporů, které vznikají při hospodaření se společnou věcí, případně sporů v...

Kategorie: Trh - politika

Používání všeobecných obchodních podmínek podle NOZ – I. část

Podnikatelé nezřídka při sjednávání smluv se svými obchodními partnery nebo při prodeji zboží zákazníkům (nazvěme je jednotně smluvními partnery) používají všeobecné obchodní podmínky. Jedná se o sepsaná pravidla, která jsou pro daný typ uzavíraného obchodu standardní a obvykle nebývají předmětem vyjednávání o obsahu smlouvy. Konkrétní vyjednané obchodní podmínky jsou pak...

Kategorie: Trh - politika