Archiv pro rubriku: Trh – politika

Filtr

Podnikání v novém občanském zákoníku a jeho dopad na švarcsystém

Pro zajišťování podnikatelských činností se podnikatelé dostávají do situace, kdy potřebují vedle zaměstnávání zaměstnanců také často spolupracovat se živnostníky (OSVČ). Tato spolupráce má svá pravidla, která je nutné dodržet, jelikož zákon o zaměstnanosti výkon závislé práce mimo pracovněprávní vztah (tzv. švarcsystém) zakazuje a stanoví vysoké sankce (až 10 mil. Kč)....

Kategorie: Trh - politika

Zástupce z AZS jednal s ministrem zemědělství

Na základě dlouhodobě neřešených problémů v zahradnickém oboru se v návaznosti na programové prohlášení vlády, v němž je vedle ovoce a zeleniny proklamována podpora celého zahradnického oboru, rozhodl tajemník Asociace zahradnických společenstev Ing. Jiří Dusbaba informovat ministra zemědělství Ing. Mariana Jurečku o největších problémech i aktuálních tématech....

Kategorie: Trh - politika

Návratnost investic do společné věci

Spoluvlastnictví značí, že vlastnictví ke konkrétní věci nepatří pouze jedné obchodní společnosti nebo člověku, ale na straně vlastníků je těchto osob více. Mezi advokáty se traduje, že spoluvlastnictví je vynález od ďábla. Tento nelichotivý přívlastek spoluvlastnictví získalo z množství sporů, které vznikají při hospodaření se společnou věcí, případně sporů v...

Kategorie: Trh - politika

Používání všeobecných obchodních podmínek podle NOZ – I. část

Podnikatelé nezřídka při sjednávání smluv se svými obchodními partnery nebo při prodeji zboží zákazníkům (nazvěme je jednotně smluvními partnery) používají všeobecné obchodní podmínky. Jedná se o sepsaná pravidla, která jsou pro daný typ uzavíraného obchodu standardní a obvykle nebývají předmětem vyjednávání o obsahu smlouvy. Konkrétní vyjednané obchodní podmínky jsou pak...

Kategorie: Trh - politika

Dluhy, prodlení a jejich vymáhání

V současnosti se mnoho podnikatelů i občanů potýká s prodlením svých dlužníků. Jedná se nejen o situaci, kdy dlužník nesplatí úvěr, ale také případy neproplacených faktur za dodané zboží nebo poskytnuté služby. Dále jsou frekventované také dluhy vznikající na základě složených záloh, které nejsou řádně vyúčtovány. V neposlední řadě se...

Kategorie: Trh - politika

Jak naložit s biologicky rozložitelnými odpady?

S odpady se setkáváme stále častěji v každodenním životě. Co je to vlastně odpad a co si pod tímto pojmem představíme? Podle platné legislativy, zákona č. 185/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů, zákon o odpadech (dále jen „zákon o odpadech“) je odpadem každá movitá věc, které se osoba zbavuje nebo...

Kategorie: Trh - politika