Archiv pro rubriku: Trh – politika

Filtr

Uzavírání smluv od ledna 2014

Nový občanský zákoník přináší řadu změn a zasahuje také do oblasti uzavírání smluv. Jelikož méně či více významné smlouvy podnikatelé uzavírají denně, zaměříme se v tomto článku právě na novinky, které mohou významně ovlivnit smlouvy, jež podnikatelé uzavírají při své obchodní činnosti.

Kategorie: Trh - politika

víno, hrozen, réva

Vývoj produkce révy vinné

Na základě hodnocení vývoje produkce révy vinné z pohledu jednotlivých ekonomických ukazatelů je zřejmé, že vzhledem k výsledkům předcházejícího průzkumu došlo k mírnému nárůstu osázených ploch vinic. Byl zaznamenán také mírný nárůst vyklučených ploch. Oproti tomu se snížila celková výměra ploch s právem na opětovnou výsadbu a ploch se stávajícím...

Kategorie: Trh - politika, Vinohradnictví

Tiskopisy od ledna elektronicky

S příchodem nového roku vstupuje v platnost nová povinnost zaměstnavatelů podávat předepsané tiskopisy pro Českou správu sociálního zabezpečení (ČSSZ) v elektronické podobě. Povinnost elektronického předávání tiskopisů stanovil zákon č. 470/2011 Sb. a ČSSZ musí postupovat v souladu s platnou právní úpravou.

Kategorie: Trh - politika

Prezentace zahradnických oborů ve sněmovně

Asociace zahradnických společenstev (AZS), ve spolupráci se svazy a organizacemi působícími napříč spektrem zahradnických oborů, uspořádala prezentační výstavu v poslanecké sněmovně. Hlavním cílem akce, která byla slavnostně zahájena 6. května, je přiblížení tohoto sektoru zemědělské výroby našim zákonodárcům.

Kategorie: Květinářství, Nezařazené, Ovocnářství, Reportáž, Školkařství, Trh - politika, Veřejná zeleň, Vinohradnictví, Vzdělávání, Zelinářství