Archiv pro rubriku: Věda a výzkum

Filtr

Noc vědců – šlechtění ovoce je závod s časem

Už pátým rokem se Národní zemědělské muzeum v Praze a letos nově i v Ostravě na jeden večer v roce proměňuje v centrum zemědělské vědy. Během Noci vědců tu každoročně můžete potkat odborníky z živočišné i rostlinné výroby, výzkumníky lesního hospodářství, potravinářství i vědce, kteří zkoumají kvalitu půdy či vody....

Kategorie: Věda a výzkum

Memorandum spolupráce s Julius Kühn-Institut

Prezident německého výzkumného centra Julius Kühn-Institut, prof. Dr. Frank Ordon a RNDr. Mikuláš Madaras, ředitel Výzkumného ústavu rostlinné výroby, v. v. i., podepsali Vzájemnou dohodu o spolupráci v oblasti vědy a výzkumu. Julius Kühn-Institut je spolkovým centrem výzkumu zemědělských plodin zřízeným spolkovým ministerstvem pro výživu a zemědělství. Centrum tvoří 17...

Kategorie: Věda a výzkum

Hospodářské vlastnosti jabloní Gala Brookfield v podmínkách řízené deficitní závlahy

Postupné omezování dostupnosti vodních zdrojů pro zemědělskou výrobu vede k potřebě zvyšovat efektivitu nakládání s vodou i v ovocných sadech. Ve výsadbě jabloní odrůdy Gala Brookfield bylo provedeno hodnocení strategií vláhových režimů za účelem omezení spotřeby vody při zachování výšky a kvality výnosu ovoce.

Kategorie: Ovocnářství, Věda a výzkum

BERABOT, robot chránící rajčata, dostává svou podobu

V laboratořích Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně vzniká unikátní monitorovací systém na ochranu rajčat. BERABOT (BE – Bezdínek, RA – rajčata, BOT – robot) zodpovědně zkontroluje každé rajče ve velkoplošných sklenících, upozorní na potencionální škůdce, předpoví sklizeň a indentifikuje nedostatky v pracovních harmonogramech. Pracují na něm vědci z Ústavu informatiky...

Kategorie: Věda a výzkum, Vzdělávání, Zelinářství

Předpověď kvetení meruněk podle teplotních modelů

Zvyšující se rozkolísanost povětrnostních podmínek v posledních desetiletích a s tím spojená změna teplotních poměrů zejména v jarním a předjarním období vede k situacím, kdy výrazně vyšší teploty v měsících lednu, únoru, případně i v březnu urychlují vegetaci ovocných kultur. V případě jarních mrazíků, i když se vyskytnou v obvyklých...

Kategorie: Ovocnářství, Věda a výzkum

Perspektivní odrůdy hrušní asijského typu pro podmínky ČR

I v tomto roce nás dosavadní průběh počasí utvrzuje ve skutečnosti, že počasí na území České republiky podléhá celoplanetárním změnám a důkazem toho jsou nejenom situace jako extrémní sucho, záplavy, mráz, úžeh či tornádo, ale i nestandardní variabilita v termínech kvetení, dozrávání, kvalitě plodů, zdravotním stavu, růstu a mnoha dalších...

Kategorie: Ovocnářství, Věda a výzkum

Historie a současnost genofondu květin na ZF MENDELU

Genofond vybraných květin na Zahradnické fakultě Mendelovy univerzity v Brně je součástí Národního programu konzervace a využívání genetických zdrojů rostlin, zvířat a mikroorganismů významných pro výživu a zemědělství (NPGZ). Ochrana biodiverzity je stále jedním z klíčových témat v oblasti ochrany životního prostředí. Za tento fakt odpovídá Ministerstvo zemědělství ČR.

Kategorie: Květinářství, Věda a výzkum

Mrtvé stromy ročně uvolní podobně uhlíku jako spalování fosilní paliv

Mezinárodní výzkumný tým určil roční příspěvek mrtvého dřeva ke globálnímu koloběhu uhlíku. Poprvé navíc spočítal, jakou měrou se na jeho rozkladu podílí hmyz. Rychlost tlení mrtvého dřeva v lesích totiž závisí nejen na klimatu, ale i na aktivitě hub a hmyzu. Na realizaci projektu se podílelo 50 výzkumných skupin z...

Kategorie: realizace a údržba zeleně, Věda a výzkum

Potravinou budoucnosti bude cizrna

Klimatická změna a rostoucí sucho mění podmínky pěstování plodin v České republice. Do zájmu zemědělců se tak dostávají potraviny, které v naší zemi nejsou příliš časté. Plodinou budoucnosti se zřejmě stane cizrna známá například z Asie. Její výhodou je vysoká a kvalitní nutriční hodnota. Jde navíc o plodinu, která se...

Kategorie: Věda a výzkum

Zahrada KRNAP je nově členem Unie botanických zahrad

Záchranná genofondová zahrada Správy Krkonošského národního parku (KRNAP) ve Vrchlabí se po opravách stala přidruženým členem Unie botanických zahrad. V zahradě je více než 300 druhů či klonů ohrožených krkonošských rostlin, tedy zhruba třetina krkonošské flóry. Členství v unii pomůže zahradě KRNAP při spolupráci s ostatními zahradami na záchraně rostlin....

Kategorie: realizace a údržba zeleně, Školkařství, Věda a výzkum