Archiv pro rubriku: Veřejná zeleň

Filtr

Město a vliv stanoviště na strom

V dubnovém čísle 2013 časopisu Zahradnictví vyšel článek s názvem „Půda ve městech aneb Obecné charakteristiky městského prostředí“. Tímto článkem redakce našeho časopisu otevřela Pandořinu skřínku složitého a opomíjeného tématu půda, rostlina, město. Jelikož je to téma zajímavé a diskutované, připravil autor článku cyklus sedmi dalších pokračování, ve kterých se...

Kategorie: Veřejná zeleň

Prezentace zahradnických oborů ve sněmovně

Asociace zahradnických společenstev (AZS), ve spolupráci se svazy a organizacemi působícími napříč spektrem zahradnických oborů, uspořádala prezentační výstavu v poslanecké sněmovně. Hlavním cílem akce, která byla slavnostně zahájena 6. května, je přiblížení tohoto sektoru zemědělské výroby našim zákonodárcům.

Kategorie: Květinářství, Nezařazené, Ovocnářství, Reportáž, Školkařství, Trh - politika, Veřejná zeleň, Vinohradnictví, Vzdělávání, Zelinářství

O špecifikách vo variabilite sadovníckej tvorby

V dnešnej Európe je snahou každého zainteresovaného objektu i subjektu cestovného ruchu vo väzbe – navštíviť a ponúknuť netradičnosť, špecifikum v tradičných i novodobo vybudovaných rekreačných strediskách cestového ruchu, či už v modeloch interesantných pre kultúru, históriu, tradície, aspekty technickej výnimočnosti, modernú architektúru i architektúru minulosti, ale predovšetkým zaujať už...

Kategorie: Veřejná zeleň

Kvalitativní indikátory stavu a údržby sídelní zeleně

Souhrn Práce se zabývá hodnocením kvalitativního stavu ploch sídelní zeleně, jejich skladebných prvků a kvalitou související udržovací péče. Práce představuje metodiku pro hodnocení jednotlivých kvalitativních indikátorů, které byly modelově ověřeny terénním průzkumem ve vybraných plochách veřejné zeleně o celkové rozloze 30,56 ha. Výsledky práce prokázaly rozdíly v kvalitě jednotlivých skladebných...

Kategorie: Veřejná zeleň

Správný řez keřů a živých plotů

Správný řez keřů je neodmyslitelnou součástí péče o zahradu. Na málokteré zahradě lze ale náležitě ořezané keře a živé ploty spatřit. Kdo by si myslel, že by se mohl poučit na plochách veřejné zeleně, ten by splakal nad výdělkem. Řez keřů a tvarování živých plotů na veřejných plochách je na...

Kategorie: Veřejná zeleň

Stanovení ceny zakázky zahradnických prací

Stanovit cenu zakázky zahradnických prací lze v současné době několika způsoby. Nejčastěji se v našem oboru jedná o následující typy stanovení ceny zakázky: 1) Stanovení ceny hodinovou sazbou 2) Stanovení ceny výpočtem materiálových nákladů s přidanou marží plus náklady na dopravu, obstarání materiálů, uložení odpadu na příslušný typ skládky atd....

Kategorie: Veřejná zeleň

Procházka Zeleným světem

Výstavní plochy brněnského výstavního areálu se staly 6. až 7. září místem konání mezinárodního kontraktačního zahradnického veletrhu v České republice – Zelený svět, pořádaného Asociací zahradnického výstavnictví. Letošního, již čtrnáctého ročníku, se účastnilo 68 domácích i zahraničních vystavovatelů, kteří návštěvníkům na ploše 3000 m2 poutavě představili svoji školkařskou produkci a...

Kategorie: Veřejná zeleň

Floriade 2012 – velkolepá přehlídka zahradnického oboru

Staňte se součástí přírodního divadla, přibližte se kvalitnímu životu. Tak zní motto šestého ročníku největší světové zahradnické výstavy Floriade 2012, která se koná v Nizozemsku jednou za deset let. Výstavnickým záběre pokrývá všechny obory zahradnického sektoru. Ty jsou návštěvníkům výstavy prezentovány v průběhu šestiměsíčního trvání akce na ploše 66 ha...

Kategorie: Veřejná zeleň

Malá mechanizace pro sečení okrasných trávníků

Žací stroje jsou určeny k sečení trávních porostů v pruzích s možností následné úpravy posečeného porostu k další manipulaci (se sběrem posečené hmoty) nebo s možností uložení posečeného porostu na podélný řádek tak, aby nepřekážel při dalším sečení nebo nezpůsobil překážku v jiné pracovní činnosti. ...

Kategorie: Veřejná zeleň