Archiv pro rubriku: Veřejná zeleň

Filtr

Oceňování živých plotů Kochovou metodou

Příspěvek pojednává o použití Kochovy metody oceňování okrasných dřevin adaptované na podmínky ČR u velmi frekventovaných vegetačních prvků – živých plotů/stěn. Seznamuje s metodou a jejími principy, způsobem zjišťování směrných cen dílčích materiálových a pracovních nákladů jednotlivých fází pěstování živých plotů, a rovněž limitujících a korigujících faktorů.

Kategorie: realizace a údržba zeleně, Veřejná zeleň

Účelový výber rastlín pre ich liečivé účinky

Začleňovanie okrasných rastlín v sadovníckych úpravách prídomových záhrad je výsledkom zosúladenia požiadaviek ich majiteľov či správcov s odborníkmi pri realizácii tvorby nových okrasných plôch v týchto privátnych zelených priestoroch, alebo v rámci rekonštrukcii existujúcich – založených okrasných vegetačných štruktúr v danom prostredí.

Kategorie: realizace a údržba zeleně, Veřejná zeleň

Metodika oceňování extenzívně pěstovaných ovocných stromů a keřů v zahradách a krajině

Příspěvek seznamuje s nově vypracovaným postupem na oceňování ovocných dřevin v extenzívních výsadbách založených v sídlech i krajině. Představuje způsob výpočtu pomocí směrných cen dílčích nákladů. Uvádí směrné ceny sazenic a dílčích nákladů hlavních fází pěstování běžných druhů ovocných stromů a keřů, směrné doby trvání fází a procentní údaje paušálních...

Kategorie: realizace a údržba zeleně, Veřejná zeleň

Jak vytěžit z těžby aneb Příběh parku

Ve dvacátých letech minulého století by si obyvatelé Stuttgartu asi stěží dokázali představit, že ve druhém tisíciletí bude Killesberg park patřit k jedinečným projektům veřejné zeleně, kdy se paradoxně díky zdevastované části krajiny v kombinaci s lidskou kreativitou, odborností a citem pro udržitelné zdroje, podařilo vytvořit kultivovaný veřejný prostor....

Kategorie: realizace a údržba zeleně, Veřejná zeleň

Tvorba studentů katedry zahradní a krajinné architektury

Na katedře zahradní a krajinné architektury FAPPZ ČZU v Praze jsou studenti oborů Zahradní a krajinářská architektura a Zahradní tvorba vyučováni ateliérovou formou výuky. Na katedře vedu a garantuji Ateliér I., II. a M3, které se zabývají krajinářskou architekturou v sídle – rodinnou zahradou, veřejným prostorem, parkem a areálem rekreace....

Kategorie: realizace a údržba zeleně, Veřejná zeleň, Vzdělávání