Archiv pro rubriku: Veřejná zeleň

Filtr

Správný řez keřů a živých plotů

Správný řez keřů je neodmyslitelnou součástí péče o zahradu. Na málokteré zahradě lze ale náležitě ořezané keře a živé ploty spatřit. Kdo by si myslel, že by se mohl poučit na plochách veřejné zeleně, ten by splakal nad výdělkem. Řez keřů a tvarování živých plotů na veřejných plochách je na...

Kategorie: Veřejná zeleň

Stanovení ceny zakázky zahradnických prací

Stanovit cenu zakázky zahradnických prací lze v současné době několika způsoby. Nejčastěji se v našem oboru jedná o následující typy stanovení ceny zakázky: 1) Stanovení ceny hodinovou sazbou 2) Stanovení ceny výpočtem materiálových nákladů s přidanou marží plus náklady na dopravu, obstarání materiálů, uložení odpadu na příslušný typ skládky atd....

Kategorie: Veřejná zeleň

Procházka Zeleným světem

Výstavní plochy brněnského výstavního areálu se staly 6. až 7. září místem konání mezinárodního kontraktačního zahradnického veletrhu v České republice – Zelený svět, pořádaného Asociací zahradnického výstavnictví. Letošního, již čtrnáctého ročníku, se účastnilo 68 domácích i zahraničních vystavovatelů, kteří návštěvníkům na ploše 3000 m2 poutavě představili svoji školkařskou produkci a...

Kategorie: Veřejná zeleň

Floriade 2012 – velkolepá přehlídka zahradnického oboru

Staňte se součástí přírodního divadla, přibližte se kvalitnímu životu. Tak zní motto šestého ročníku největší světové zahradnické výstavy Floriade 2012, která se koná v Nizozemsku jednou za deset let. Výstavnickým záběre pokrývá všechny obory zahradnického sektoru. Ty jsou návštěvníkům výstavy prezentovány v průběhu šestiměsíčního trvání akce na ploše 66 ha...

Kategorie: Veřejná zeleň

Malá mechanizace pro sečení okrasných trávníků

Žací stroje jsou určeny k sečení trávních porostů v pruzích s možností následné úpravy posečeného porostu k další manipulaci (se sběrem posečené hmoty) nebo s možností uložení posečeného porostu na podélný řádek tak, aby nepřekážel při dalším sečení nebo nezpůsobil překážku v jiné pracovní činnosti. ...

Kategorie: Veřejná zeleň

Substráty a zeminy s komposty a separovaným digestátem

Pro použití kompostů a separovaného digestátu v pěstebních substrátech a zahradních zeminách je limitní jejich obsah rozpustných solí a přijatelného draslíku. Pro dávkování separátu je důležitý i obsah amonného dusíku. Přehled uvádí objemové podíly různých typů kompostů a separátu v pěstebních směsích a je doplněn aktuálním hodnocením chemických vlastností komponentů...

Kategorie: Veřejná zeleň