Archiv pro rubriku: Vinohradnictví

Filtr

Hořké tóny v hroznech v ročníku 2015

Ročník 2015 ve vinicích byl spojený se suchým a teplým počasí. I když bylo sucho dlouhodobé, začaly se viditelné příznaky sucha na révových keřích objevovat až během srpna. Sucho v kombinaci s intenzivním slunečním zářením a vysokými teplotami se u bílých odrůd projevilo na chuti bobulí.

Kategorie: Vinohradnictví

Vliv morfologie hroznu na napadení šedou hnilobou

V roce 2014 byla větší část moravských vinic napadené během zrání hroznů šedou hnilobou (Botrytis cinerea), která měla velmi výrazný vliv na výnos, kvalitu hroznů a vína. V letošním roce je proto agrotechnika ve vinicích zaměřená zejména na minimalizaci příznivých podmínek pro rozvoj šedé hniloby hroznů révy.

Kategorie: Vinohradnictví

Biodynamické postupy využívané v moderním vinohradnictví

V souvislosti s ekologizací vinohradnictví se dostávají do pěstitelské praxe nové přípravky využívané ke zlepšení zdravotnímu stavu révy vinné. Tento typ přípravků vede k posílení obranyschopnosti rostlin proti houbovým patogenům. Existují také různé mechanismy působení, které představují zpevnění rostlinných pletiv, vytvoření nepříznivých podmínek pro rozvoj patogenu na povrchu rostlinných pletiv...

Kategorie: Vinohradnictví

Ekonomická i ekologická šetrnost rosičů IDEAL DIVA

Obchodní společnost Cime-M s. r. o. zabývající se prodejem techniky pro vinaře působí na našem trhu již řadu let. Díky letitým zkušenostem v tomto sektoru včetně znalosti technologie pěstování révy vinné je svým obchodním partnerům blíže a dokáže uspokojit jejich požadavky s individuálním přístupem, takřka na míru. ...

Kategorie: Vinohradnictví

Možnosti podpory v sektoru vinohradnictví a vinařství

Vinohradnický a vinařský sektor může na svou činnost čerpat dotace a podpory z různých zdrojů a tematických oblastí. Tento sektor je přímo i nepřímo podporován z národních finančních prostředků, a také prostřednictvím dotací Evropské unie. Z hlediska původu financování je možné čerpat ze státních prostředků prostřednictvím Národní dotace vyplvající ze...

Kategorie: Vinohradnictví

Efektivita multifunkčního nosiče při ochraně vinic

Zpracovaná studie efektivity využití multifunkčního nosiče s adaptérem pro chemickou ochranu vychází z údajů a měření prováděných ve vinohradnických podmínkách ČR. Nebere v potaz některé otázky spojené např. s provozní spolehlivostí, problematiku struktury pěstitelských ploch vinohradnického podniku apod. Výsledná ekonomická efektivita je dána hodnotou 80 ha ošetřovaných ploch. Skutečná bude...

Kategorie: Vinohradnictví