Archiv pro rubriku: Vinohradnictví

Filtr

Jaká byla kvalita hroznů ve vinicích v ročníku 2015?

Rok 2015 nebyl ve vinicích vůbec jednoduchým ročníkem. Prakticky po celé období přetrvávalo suché a teplé počasí, které je příznivé pro rozvoj padlí révy. Padlí se nakonec objevilo především ve vinicích s pozdě nebo nekvalitně provedenými zelenými pracemi. Už začátkem července se začaly ve vinicích objevovat příznaky dlouhodobého sucha.

Kategorie: Vinohradnictví

Hořké tóny v hroznech v ročníku 2015

Ročník 2015 ve vinicích byl spojený se suchým a teplým počasí. I když bylo sucho dlouhodobé, začaly se viditelné příznaky sucha na révových keřích objevovat až během srpna. Sucho v kombinaci s intenzivním slunečním zářením a vysokými teplotami se u bílých odrůd projevilo na chuti bobulí.

Kategorie: Vinohradnictví

Vliv morfologie hroznu na napadení šedou hnilobou

V roce 2014 byla větší část moravských vinic napadené během zrání hroznů šedou hnilobou (Botrytis cinerea), která měla velmi výrazný vliv na výnos, kvalitu hroznů a vína. V letošním roce je proto agrotechnika ve vinicích zaměřená zejména na minimalizaci příznivých podmínek pro rozvoj šedé hniloby hroznů révy.

Kategorie: Vinohradnictví

Biodynamické postupy využívané v moderním vinohradnictví

V souvislosti s ekologizací vinohradnictví se dostávají do pěstitelské praxe nové přípravky využívané ke zlepšení zdravotnímu stavu révy vinné. Tento typ přípravků vede k posílení obranyschopnosti rostlin proti houbovým patogenům. Existují také různé mechanismy působení, které představují zpevnění rostlinných pletiv, vytvoření nepříznivých podmínek pro rozvoj patogenu na povrchu rostlinných pletiv...

Kategorie: Vinohradnictví

Ekonomická i ekologická šetrnost rosičů IDEAL DIVA

Obchodní společnost Cime-M s. r. o. zabývající se prodejem techniky pro vinaře působí na našem trhu již řadu let. Díky letitým zkušenostem v tomto sektoru včetně znalosti technologie pěstování révy vinné je svým obchodním partnerům blíže a dokáže uspokojit jejich požadavky s individuálním přístupem, takřka na míru. ...

Kategorie: Vinohradnictví

Možnosti podpory v sektoru vinohradnictví a vinařství

Vinohradnický a vinařský sektor může na svou činnost čerpat dotace a podpory z různých zdrojů a tematických oblastí. Tento sektor je přímo i nepřímo podporován z národních finančních prostředků, a také prostřednictvím dotací Evropské unie. Z hlediska původu financování je možné čerpat ze státních prostředků prostřednictvím Národní dotace vyplvající ze...

Kategorie: Vinohradnictví