Archiv pro rubriku: Vinohradnictví

Filtr

Citlivost vybraných odrůd révy vinné vůči kryoprezervaci

Cílem této práce bylo otestovat citlivost vybraných odrůd révy vinné vůči kryoprezervaci. Bylo zjištěno, že odolnost explantátů vůči kryoprezervaci souvisela s jejich odolností vůči dehydrataci. Odrůda Blussard modrý byla nejvíce odolná odrůda vůči dehydrataci (95 %) i vůči kryoprezervaci (55 %) a naopak nejvíce citlivá odrůda Kerner vůči dehydrataci (60...

Kategorie: Vinohradnictví

Pomocníci do malých i velkých vinic

Produkce kvalitního vína, o které není u nás nouze, nezávisí pouze na zpracování hroznů. Kvalitní víno vzniká již ve vinohradu a každého pěstitele révy vinné stojí mnoho sil, než nastane období sklizně, kdy si spokojeně může říct – bude to dobrý ročník.

Kategorie: Vinohradnictví

Bobule – základ kvality bílých odrůd révy vinné

Mezi konzumenty vín v České republice stále více stoupá obliba českých a moravských bílých vín. Oblíbená jsou především vína s výraznější vůní, svěží kyselinou, nižším nebo středním obsahem alkoholu. Oblíbená jsou vína suchá nebo polosuchá. Pro výrobu tohoto typu bílých vín je důležitá optimalizace kvality hroznů ve vinici.

Kategorie: Vinohradnictví

Vinař roku 2014 jde do finále

Soutěž Vinař roku 2014 České republiky je soutěží vín, která se již koná dvanáctým rokem. Jediným kritériem je kvalita produktů a je určena pouze pro vína s původem v ČR. Organizační výbor soutěže každoročně zve vedle nejlepších domácích degustátorů také uznávané odborníky z celého světa, většinou držitele titulu Master of...

Kategorie: Vinohradnictví

Hodnocení genových zdrojů révy vinné – Modré stolní odrůdy révy vinné

V kolekci genových zdrojů révy vinné v Lednici bylo hodnoceno jedenáct modrých stolních odrůd révy vinné. Statistické vyhodnocení znázorňuje podobnost mezi jednotlivými odrůdami. Pro komerční pěstování v podmínkách České republiky jsou vhodné odrůdy Aivaz, Alden, Moldova a Nero. Některé z hodnocených odrůd je možné využívat také ve šlechtění odrůd se...

Kategorie: Vinohradnictví

Vinař roku 2014 jde do finále

Soutěž Vinař roku 2014 České republiky je soutěží vín, která se již koná dvanáctým rokem. Jediným kritériem je kvalita produktů a je určena pouze pro vína s původem v ČR. Organizační výbor soutěže každoročně zve vedle nejlepších domácích degustátorů také uznávané odborníky z celého světa, většinou držitele titulu Master of...

Kategorie: Vinohradnictví

Košer vína z moravského Podluží

V roce 1996, kdy se začal Ing. Lubomír Dvořáček intenzivně věnovat pěstování révy vinné a výrobě vín, netušil, že bude za pár let druhým českým výrobcem košer vína. Vinařství Dvořáček LTM, s r. o. se tak stalo prvním nežidovským vinařstvím u nás zabývajícím se produkcí košer vína.

Kategorie: Reportáž, Vinohradnictví

Metody ampelografického hodnocení odrůd révy vinné

Ampelografie je vědní obor, který se zabývá popisem odrůd révy vinné. Odrůdy révy vinné jsou hodnocené pomocí morfologických, ampelometrických, biologických, hospodářských a výnosových znaků. Počátky popisu odrůd sahají až do „římské doby“. V České republice jsou genové zdroje révy vinné shromážděné na třech výzkumných pracovištích. Odrůdy révy vinné jsou popisované...

Kategorie: Vinohradnictví

Mechanizační prostředky pro aplikaci herbicidů ve vinicích a sadech

Aplikace herbicidů ve vinicích a sadech představuje v posledních letech velmi aktuální téma. Jedná se především o dodržení správného dávkování a také přesnou distribuci zvoleného přípravku na rostlinný pokryv v oblasti meziřadí a příkmenných pásů. Středem zájmu se stává otázka omezení ztrát vlivem úletu aplikační kapaliny, která způsobuje zatížení okolního...

Kategorie: Ochrana rostlin, Vinohradnictví