Archiv pro rubriku: Vinohradnictví

Filtr

Efektivita multifunkčního nosiče při ochraně vinic

Zpracovaná studie efektivity využití multifunkčního nosiče s adaptérem pro chemickou ochranu vychází z údajů a měření prováděných ve vinohradnických podmínkách ČR. Nebere v potaz některé otázky spojené např. s provozní spolehlivostí, problematiku struktury pěstitelských ploch vinohradnického podniku apod. Výsledná ekonomická efektivita je dána hodnotou 80 ha ošetřovaných ploch. Skutečná bude...

Kategorie: Vinohradnictví

Kmínek révového keře a kvalita

Moderní řez révy vinné by měl být směrovaný cestou minimalizace řezných ran. Také na kmínku révového keře by neměly být žádné řezné rány. Jak se projevují tyto řezy na vodivých pletivech révy vinné, ukazuje pohled dovnitř kmínku. Řez kmínkem révového keře ve stáří 24 let jsme pořídili se studenty v...

Kategorie: Vinohradnictví

Plochy vinic mírně vzrostly

V roce 2013 tvořila obhospodařovaná plocha vinic v České republice (ČR) 17,5 tis. ha, přičemž současný produkční potenciál v ČR je na úrovni 19,6 tis. ha. K 31. 12. 2013 bylo zaregistrováno 18,5 tis. pěstitelů. Z celkové obhospodařované plochy vinic tvoří více než dvě třetiny odrůdy moštové bílé a jednu...

Kategorie: Vinohradnictví

Vinohradnický seminář společnosti Belchim

V každém oboru platí, že průběžné vzdělávání včetně sledování inovací, jde neodmyslitelně ruku v ruce s úspěchem. Tým odborníků společnosti Belchim Crop Protection si této skutečnosti je vědom a proto uspořádal odborný vinohradnický seminář, zaměřený především na výživu a ochranu révy vinné.

Kategorie: Vinohradnictví

Hodnocení genových zdrojů révy vinné

V kolekci genových zdrojů révy vinné Vitis vinifera L. bylo hodnoceno třicet odrůd révy vinné pro výrobu bílých vín. Dendrogram ukazuje velkou rozmanitost odrůd na základě morfologických znaků. Samostatnou skupinu tvoří odrůdy s původem Vitis amurensis, které pochází ze šlechtitelské práce v Novem Sadu (Srbsko). Ve šlechtitelské práci je vhodné...

Kategorie: Vinohradnictví

Růžové stolní odrůdy révy vinné

V kolekci genových zdrojů révy vinné v Lednici bylo hodnoceno šest růžových stolních odrůd révy vinné. Pro komerční pěstování v podmínkách České republiky je vhodná odrůda Jubilej Žuravlja. Některé z hodnocených odrůd je možné využívat také ve šlechtění odrůd se zvýšenou odolností k houbovým patogenům.

Kategorie: Vinohradnictví

Modré stolní odrůdy révy vinné

V kolekci genových zdrojů révy vinné v Lednici bylo hodnoceno jedenáct modrých stolních odrůd révy vinné. Statistické vyhodnocení znázorňuje podobnost mezi jednotlivými odrůdami. Pro komerční pěstování v podmínkách České republiky jsou vhodné odrůdy Aivaz, Alden, Moldova a Nero. Některé z hodnocených odrůd je možné využívat také ve šlechtění odrůd se...

Kategorie: Vinohradnictví

Citlivost vybraných odrůd révy vinné vůči kryoprezervaci

Cílem této práce bylo otestovat citlivost vybraných odrůd révy vinné vůči kryoprezervaci. Bylo zjištěno, že odolnost explantátů vůči kryoprezervaci souvisela s jejich odolností vůči dehydrataci. Odrůda Blussard modrý byla nejvíce odolná odrůda vůči dehydrataci (95 %) i vůči kryoprezervaci (55 %) a naopak nejvíce citlivá odrůda Kerner vůči dehydrataci (60...

Kategorie: Vinohradnictví