Archiv pro rubriku: Vinohradnictví

Filtr

Tradice v souladu s přírodou

Pěstování révy vinné v Jihomoravském mikroregionu Horňácku není spojeno pouze s konzumací kvalitních vín. Genetický kód místních obyvatel je obohacen o silný smysl pro zachovávání tradic. Bohaté kulturní dědictví se odráží také na způsobu života, kde se zcela nenásilně a spíše automaticky, prolíná současnost spolu se zvyky předků.

Kategorie: Vinohradnictví

Souvignier gris

V roce 2013 byla v Německu registrovaná nová PIWI odrůda révy vinné – Souvignier gris. Odrůda se už v době svého zkoušení stala velmi populární u ekologických vinohradníků v mnoha evropských zemích. V letošním roce patří mezi nejžádanější odrůdy pro nové výsadby a její sazenice se stávají nedostatkovým materiálem.

Kategorie: Vinohradnictví

víno, hrozen, réva

Vývoj produkce révy vinné

Na základě hodnocení vývoje produkce révy vinné z pohledu jednotlivých ekonomických ukazatelů je zřejmé, že vzhledem k výsledkům předcházejícího průzkumu došlo k mírnému nárůstu osázených ploch vinic. Byl zaznamenán také mírný nárůst vyklučených ploch. Oproti tomu se snížila celková výměra ploch s právem na opětovnou výsadbu a ploch se stávajícím...

Kategorie: Trh - politika, Vinohradnictví

1000 Vins du Monde oceňuje i Moravu

Vinařský „Michelinský“ průvodce 1000 Vins du Monde vychází v návaznosti na 19. ročník prestižní mezinárodní soutěže vín Vinalies Internationales, které se v Paříži pravidelně účastní moravská a česká vína za finanční podpory Vinařského fondu a organizačního zajištění Národního vinařského centra.

Kategorie: Vinohradnictví

Vinohradníctvo a agroturistika

Vinohradníctvo ako odvetvie poľnohospodárskej výroby je potrebné chápať i v možnostiach širšej komplexnosti a významu špecifík okrem základu zamerania pre produkciu plodov v uplatňovaní ako potraviny, suroviny pre spracovanie v potrebách vinárstva, potravinárstva, farmaceutického priemyslu a iného spracovateľského priemyslu v spektre potrieb jeho zužitkovania. Regióny so zameraním pre vinohradníctvo v...

Kategorie: Vinohradnictví

Od šlechtění po lahodný mok

Vinohradnictví a výroba vína kraluje moravským krajům zejména díky specifickým podmínkám. Než se však lahodný mok dostane až na stůl, předchází mu mnoho procesů od pěstování révy vinné přes zpracování hroznů až po zrání vína. Nedílnou součástí je také šlechtění odrůd, které charakterizují jednotlivé druhy vín a umožňují pokrýt chutě...

Kategorie: Reportáž, Vinohradnictví

Problematický vývoj kyselin v hroznech v ročníku 2013

Ústředním tématem ročníku 2013 ve vinicích jsou kyseliny. Počasí si s vinaři velmi nepříjemně pohrávalo. Nejdříve chladné jarní počasí způsobilo zpoždění počátku vegetace, suché a horké počasí v létě negativně ovlivnilo asimilaci révy a nízké teploty na začátku října prakticky ukončily vegetační období. V průběhu počasí a vývoji kvalitativních parametrů...

Kategorie: Vinohradnictví

Hodnocení rezistence u nových PIWI odrůd k plísni révy (Plasmopara viticola)

Souhrn Studie hodnotila rezistenci třinácti odrůd k plísni révy v dlouhodobém hodnocení v polních podmínkách (1996‒2003). Rezistence byla hodnocena v podmínkách přirozeného infekčního tlaku stupnicí OIV ‒ 452, dále hodnocením výskytu sporulace výskytu nekrotizace na listech. Jako nejvhodnější odrůdy pro další šlechtitelskou práci a introdukci do podmínek ekologického vinohradnictví se...

Kategorie: Vinohradnictví