Archiv pro rubriku: Vinohradnictví

Filtr

1000 Vins du Monde oceňuje i Moravu

Vinařský „Michelinský“ průvodce 1000 Vins du Monde vychází v návaznosti na 19. ročník prestižní mezinárodní soutěže vín Vinalies Internationales, které se v Paříži pravidelně účastní moravská a česká vína za finanční podpory Vinařského fondu a organizačního zajištění Národního vinařského centra.

Kategorie: Vinohradnictví

Vinohradníctvo a agroturistika

Vinohradníctvo ako odvetvie poľnohospodárskej výroby je potrebné chápať i v možnostiach širšej komplexnosti a významu špecifík okrem základu zamerania pre produkciu plodov v uplatňovaní ako potraviny, suroviny pre spracovanie v potrebách vinárstva, potravinárstva, farmaceutického priemyslu a iného spracovateľského priemyslu v spektre potrieb jeho zužitkovania. Regióny so zameraním pre vinohradníctvo v...

Kategorie: Vinohradnictví

Od šlechtění po lahodný mok

Vinohradnictví a výroba vína kraluje moravským krajům zejména díky specifickým podmínkám. Než se však lahodný mok dostane až na stůl, předchází mu mnoho procesů od pěstování révy vinné přes zpracování hroznů až po zrání vína. Nedílnou součástí je také šlechtění odrůd, které charakterizují jednotlivé druhy vín a umožňují pokrýt chutě...

Kategorie: Reportáž, Vinohradnictví

Problematický vývoj kyselin v hroznech v ročníku 2013

Ústředním tématem ročníku 2013 ve vinicích jsou kyseliny. Počasí si s vinaři velmi nepříjemně pohrávalo. Nejdříve chladné jarní počasí způsobilo zpoždění počátku vegetace, suché a horké počasí v létě negativně ovlivnilo asimilaci révy a nízké teploty na začátku října prakticky ukončily vegetační období. V průběhu počasí a vývoji kvalitativních parametrů...

Kategorie: Vinohradnictví

Hodnocení rezistence u nových PIWI odrůd k plísni révy (Plasmopara viticola)

Souhrn Studie hodnotila rezistenci třinácti odrůd k plísni révy v dlouhodobém hodnocení v polních podmínkách (1996‒2003). Rezistence byla hodnocena v podmínkách přirozeného infekčního tlaku stupnicí OIV ‒ 452, dále hodnocením výskytu sporulace výskytu nekrotizace na listech. Jako nejvhodnější odrůdy pro další šlechtitelskou práci a introdukci do podmínek ekologického vinohradnictví se...

Kategorie: Vinohradnictví

Možnosti pěstování zahradnických rostlin v solárních sklenících

Příspěvek navazuje na článek z čísla 11/2013 (str. 14). Čínské solární skleníky jsou v současné době používány pro kontinuální výrobu a dodávky zahradnických komodit zejména pro zimní a jarní trhy. Oproti minulosti je současný sortiment výpěstků poměrně široký. Produkce v těchto sklenících zahrnuje veškeré druhy zelenin (včetně těch u nás...

Kategorie: Nezařazené, Ovocnářství, Vinohradnictví, Zelinářství

Prezentace zahradnických oborů ve sněmovně

Asociace zahradnických společenstev (AZS), ve spolupráci se svazy a organizacemi působícími napříč spektrem zahradnických oborů, uspořádala prezentační výstavu v poslanecké sněmovně. Hlavním cílem akce, která byla slavnostně zahájena 6. května, je přiblížení tohoto sektoru zemědělské výroby našim zákonodárcům.

Kategorie: Květinářství, Nezařazené, Ovocnářství, Reportáž, Školkařství, Trh - politika, Veřejná zeleň, Vinohradnictví, Vzdělávání, Zelinářství

Poškození hroznů Ryzlinku rýnského vysokými teplotami, slunečním zářením a šedou hnilobou hroznů

Zelené práce u révy vinné mají velký význam pro produkci kvalitních hroznů především/zejména z hlediska zajištění vynikajícího zdravotního stavu hroznů. V letech 2011 a 2012 byl provedený pokus u Ryzlinku rýnského s cílem vyhodnotit vliv termínu odlistění zóny hroznů na rozvoj šedé hniloby hroznů (Botrytis cinerea), hustotu hroznů a poškození...

Kategorie: Vinohradnictví