Archiv pro rubriku: Vinohradnictví

Filtr

Hodnocení rezistence u nových PIWI odrůd k plísni révy (Plasmopara viticola)

Souhrn Studie hodnotila rezistenci třinácti odrůd k plísni révy v dlouhodobém hodnocení v polních podmínkách (1996‒2003). Rezistence byla hodnocena v podmínkách přirozeného infekčního tlaku stupnicí OIV ‒ 452, dále hodnocením výskytu sporulace výskytu nekrotizace na listech. Jako nejvhodnější odrůdy pro další šlechtitelskou práci a introdukci do podmínek ekologického vinohradnictví se...

Kategorie: Vinohradnictví

Možnosti pěstování zahradnických rostlin v solárních sklenících

Příspěvek navazuje na článek z čísla 11/2013 (str. 14). Čínské solární skleníky jsou v současné době používány pro kontinuální výrobu a dodávky zahradnických komodit zejména pro zimní a jarní trhy. Oproti minulosti je současný sortiment výpěstků poměrně široký. Produkce v těchto sklenících zahrnuje veškeré druhy zelenin (včetně těch u nás...

Kategorie: Nezařazené, Ovocnářství, Vinohradnictví, Zelinářství

Prezentace zahradnických oborů ve sněmovně

Asociace zahradnických společenstev (AZS), ve spolupráci se svazy a organizacemi působícími napříč spektrem zahradnických oborů, uspořádala prezentační výstavu v poslanecké sněmovně. Hlavním cílem akce, která byla slavnostně zahájena 6. května, je přiblížení tohoto sektoru zemědělské výroby našim zákonodárcům.

Kategorie: Květinářství, Nezařazené, Ovocnářství, Reportáž, Školkařství, Trh - politika, Veřejná zeleň, Vinohradnictví, Vzdělávání, Zelinářství

Poškození hroznů Ryzlinku rýnského vysokými teplotami, slunečním zářením a šedou hnilobou hroznů

Zelené práce u révy vinné mají velký význam pro produkci kvalitních hroznů především/zejména z hlediska zajištění vynikajícího zdravotního stavu hroznů. V letech 2011 a 2012 byl provedený pokus u Ryzlinku rýnského s cílem vyhodnotit vliv termínu odlistění zóny hroznů na rozvoj šedé hniloby hroznů (Botrytis cinerea), hustotu hroznů a poškození...

Kategorie: Vinohradnictví

Slováčtí patrioti vsadili na kvalitu

Vína Slovácké vinařské podoblasti vynikají specifickými vlastnostmi. Díky klimatickým podmínkám tohoto regionu má na svazích úpatí Bílých Karpat pěstování révy vinné tradici sahající hluboko do historie. Velká koncentrace malých i větších vinařských podniků, které často navazují na rodinnou tradici, se odráží také v konceptech jednotlivých producentů.

Kategorie: Vinohradnictví

ryzlink rýnský, réva vinná, hrozny, réva

První výsledky s odlistěním révy vinné před kvetením u Ryzlinku rýnského

Odlistění zóny hroznů je velmi významným zásahem v moderním vinařství. Stává se nedílnou součástí agrotechniky každého vinohradnického podniku. Velmi důležité je proto zabývat se výzkumem vlivu odlistění na kvalitu hroznů. V provedeném pokusu s odrůdou Ryzlink rýnský byl prokázán vliv odlistění zóny hroznů na cukernatost, titrovatelné kyseliny, hodnotu pH, hmotnost...

Kategorie: Vinohradnictví

réva vinná, réva, hrozny

Vzťah medzi antioxidačnou účinnosťou a obsahom fenolových zlúčenín v niektorých malokarpatských vínach

Táto práca je zameraná na štúdium vzťahu medzi antioxidačnou aktivitou a obsahom fenolových zlúčenín vo vybraných malokarpatských vínach. Zistili sme, že: i/ červené vína majú približne 10-krát vyššiu antioxidačnú aktivitu ako vína biele; ii/ antioxidačná účinnosť úzko súvisí s obsahom fenolových zlúčenín vo víne; iii/ obsah fenolových zlúčenín v červených...

Kategorie: Vinohradnictví