Archiv pro rubriku: Vinohradnictví

Filtr

Vědci budou zkoumat půdní mikroorganismy ve vinicích

Vědci Mendelovy univerzity v Brně prozkoumají půdní mikroflóru ve vinicích. Jejich výzkum pomůže obnovit rozmanitost mikroorganismů ve vinařské a vinohradnické praxi s cílem zajistit optimální sklizeň hroznů a kvalitu vína. Do unikátního výzkumu se zapojí odborníci z Ústavu genetiky, Ústavu vinohradnictví a vinařství a Ústavu zelinářství a květinářství Zahradnické fakulty...

Kategorie: Vinohradnictví

Trochu jiné odrůdy révy

V poslední době se zvedá zájem o méně známá vína vyráběná z odrůd, které i u nás mají své historické kořeny, ale nejsou již tolik pěstovány. Mezi takové patří určitě i labruskové odrůdy. Tyto odrůdy od naší révy poznáte okamžitě. Mají většinou velké listy s minimálními výkroji, vespod silněji plstnatými....

Kategorie: Vinohradnictví

Unikátní vinici Šobes chce Znojmo zapsat na seznam UNESCO

Jedinečnost viniční tratě Šobes na Znojemsku potvrdily závěry už několika prací realizovaných na ústavu vinohradnictví a vinařství Zahradnické fakulty MENDELU. Podle výsledků, které shrnul prof. Pavel Pavloušek, se místní terroir výrazně odlišuje od ostatních viničních tratí. Z provedených výzkumů je zřejmé, že vzájemný vztah topografie vinice a příjmu slunečního záření...

Kategorie: Vinohradnictví

Pěstované odrůdy révy vinné za normalizace

Jde o období od násilného potlačení Pražského jara v roce 1968 armádami Varšavské smlouvy do sametové revoluce koncem roku 1989. Právě přelom sedmdesátých a osmdesátých let je charakterizován překotnými výsadbami hlavně plodných doporučených odrůd (viz registr), často bez ohledu na vhodnost lokality a výslednou jakost hroznů. Přebytek hroznů a minimální...

Kategorie: Vinohradnictví

Vinaři očekávají slabší prodejní výsledky

V minulém čísle časopisu Zahradnictví jsme avizovali výsledky ze závěrečné zprávy z průzkumu mezi tuzemskými vinaři, jak na ně dolehla epidemie covid-19. Na výzkumu organizovaném Vinařským fondem České republiky ve spolupráci s agenturou FOCUS – Marketing & Social Research se také podílely Vinařská unie ČR, Vinařská asociace ČR a Svaz...

Kategorie: Vinohradnictví

Povolení pro výsadbu révy vinné

Pěstitelství révy vinné a výroba z hroznů jsou definovány nejen v zákoně č. 321/2004 Sb., o vinohradnictví a vinařství v platném znění, ale podléhají také celé řadě přímo aplikovatelných předpisů Evropské unie. Obecně lze konstatovat, že pokud pěstitelé révy a výrobci produktů z hroznů uvádí hrozny a produkty na trh,...

Kategorie: Vinohradnictví

Tuzemští vinaři budou bojovat o přežití

Ohledně současné situace v době postižené koronavirovou pandemií jsme tentokrát oslovili prezidenta Svazu vinařů České republiky JUDr. Tibora Nyitraye. Vyhlídky tuzemských vinohradníků a vinařů nejsou nikterak růžové z hlediska finanční situace, navíc opatření na podporu ekonomiky se vinařskému sektoru téměř vyhnula. Nám tedy nezbývá než podpořit tuzemskou produkci vína alespoň...

Kategorie: Vinohradnictví

Postupy a technika uplatňovaná při zakládání vinice

Zakládání nové výsadby vinice představuje z pohledu pěstitele významný krok, který vyžaduje včasné a komplexní plánování. Předpokládaná životnost vinice je běžně třicet a více let, proto se případné chyby, kterých se pěstitel při zakládání dopustí, projeví obtížnějším prováděním pracovních operací a lze je v pozdějším období jen obtížně odstranit. Existuje...

Kategorie: Vinohradnictví

Národní program konzervace a využívání genetických zdrojů révy vinné

Výzkumná stanice vinařská v Karlštejně je jedním ze specializovaných plodinových pracovišť Výzkumného ústavu rostlinné výroby, v. v. i., v Praze-Ruzyni. Již od svého založení v roce 1919 se zabývá pěstováním a hodnocením různých odrůd révy vinné Vitis vinifera L. V době svých výzkumných začátků bylo její hlavní pracovní náplní pozorovat...

Kategorie: Vinohradnictví