Archiv pro rubriku: Vinohradnictví

Filtr

Může se pěstitelský tvar jednoduchý závěs vrátit do moravských vinic?

Zájem vinohradníků se v posledním období stále více orientuje na co největší možnost mechanizace jednotlivých agrotechnických zásahů ve vinici. Úroveň mechanizace agrotechnických zásahů však souvisí také s pěstitelským tvarem. A nejvíce využívaný pěstitelský tvar, rýnsko-hessenské vedení, poskytuje pouze určitou možnost mechanizace a ošetřování vinic na tomto pěstitelském tvaru není možné...

Kategorie: Vinohradnictví

Heunisch weiss (Gouais blanc) – genetický zdroj současných odrůd

Odrůda Heunisch (Gouais blanc), česky pojmenovaná nejčastěji jako Hunč, Běl či Vídeňka, byla kdysi poměrně značně rozšířená, ale v současnosti již její jméno zní poněkud záhadně. I s historií původu této odrůdy nemáme úplně jasno, ostatně jako u každé takto letité odrůdy. Někteří považují za místo vzniku střední či severovýchodní...

Kategorie: Vinohradnictví

Různé způsoby ozelenění vinic

Ozelenění vinic je v současnosti nedílnou součástí agrotechniky révy vinné. Při pěstování se využívá především pozitivních účinků ozelenění, jako jsou protierozní opatření, prokypření půdy a zlepšení struktury a obohacení o organickou hmotu. Je však třeba myslet také na to, že ozelenění by mohlo představovat konkurenci pro révu vinnou, zejména ve...

Kategorie: Vinohradnictví

Ampelografické a analytické srovnání odrůd révy z rodiny Portugalů

Práce se zabývá ampelografickým, analytickým a senzorickým srovnáním tří pěstitelsky starších odrůd pěstovaných na území současné ČR. Ampelografická srovnání tvaru a velikosti listu vykázala vysokou shodu (překryv 83 %) mezi všemi třemi odrůdami. Porovnání profilů postavení žilnatin v čepeli listové taktéž ukazují na užší vazbu mezi odrůdami (Elliptical Fourier descriptors)....

Kategorie: Vinohradnictví

Trendy v oblasti údržby rostlinného pokryvu v meziřadí vinic

Rostlinný pokryv v meziřadí vinic je limitujícím faktorem z hlediska spotřeby vody a živin. V praxi je tedy nutné s přihlédnutím k lokálním podmínkám a fenofázím révy regulovat vzájemnou konkurenci mezi rostlinným pokryvem a samotnými keři. Ke standardním operacím využívaným v současnosti patří mulčování. V praxi se však stále častěji...

Kategorie: Téma měsíce, Vinohradnictví

Nosatec Naupactus xanthographus – nové riziko nejen pro révu vinnou

Nosatec Naupactus xanthographus je škůdcem působícím hospodářsky významné škody na révě vinné a ovocných plodinách v Jižní Americe. V rámci Evropskou unií financovaného projektu DROPSA (Strategie rozvoje účinných, inovativních a praktických přístupů k ochraně významných evropských ovocných plodin proti škodlivým organismům) byl N. xanthographus identifikován jako škůdce, který představuje riziko...

Kategorie: Vinohradnictví