Archiv pro rubriku: Vinohradnictví

Filtr

Dvě novinky představili, další chystají

Na semináři ve Vinařství u kapličky v Zaječí zazněly informace o nových kombinacích účinných látek i o připravovaných novinkách k ochraně révy vinné. Společnost Belchim Crop Protection nabízí v České republice více než 40 přípravků na ochranu rostlin. „Chceme být společností, která prodává nové produkty s novými účinnými látkami, protože...

Kategorie: Vinohradnictví

Aromatická zralost hroznů bílých odrůd ve světle klimatických změn

Vývoj ročníku 2018 opět názorně ukázal, jaký výrazný vliv mohou mít klimatické faktory na kvalitu hroznů. Ve vinicích také bylo možné zcela zřetelně pozorovat vliv průběhu počasí na vývoj aromatických látek v hroznech. Aromatický charakter odrůdy není určovaný pouze jedinou sloučeninou. Je naopak daný kombinací a vzájemnými poměry mnoha sloučenin,...

Kategorie: Vinohradnictví

Může se pěstitelský tvar jednoduchý závěs vrátit do moravských vinic?

Zájem vinohradníků se v posledním období stále více orientuje na co největší možnost mechanizace jednotlivých agrotechnických zásahů ve vinici. Úroveň mechanizace agrotechnických zásahů však souvisí také s pěstitelským tvarem. A nejvíce využívaný pěstitelský tvar, rýnsko-hessenské vedení, poskytuje pouze určitou možnost mechanizace a ošetřování vinic na tomto pěstitelském tvaru není možné...

Kategorie: Vinohradnictví

Heunisch weiss (Gouais blanc) – genetický zdroj současných odrůd

Odrůda Heunisch (Gouais blanc), česky pojmenovaná nejčastěji jako Hunč, Běl či Vídeňka, byla kdysi poměrně značně rozšířená, ale v současnosti již její jméno zní poněkud záhadně. I s historií původu této odrůdy nemáme úplně jasno, ostatně jako u každé takto letité odrůdy. Někteří považují za místo vzniku střední či severovýchodní...

Kategorie: Vinohradnictví

Různé způsoby ozelenění vinic

Ozelenění vinic je v současnosti nedílnou součástí agrotechniky révy vinné. Při pěstování se využívá především pozitivních účinků ozelenění, jako jsou protierozní opatření, prokypření půdy a zlepšení struktury a obohacení o organickou hmotu. Je však třeba myslet také na to, že ozelenění by mohlo představovat konkurenci pro révu vinnou, zejména ve...

Kategorie: Vinohradnictví

Ampelografické a analytické srovnání odrůd révy z rodiny Portugalů

Práce se zabývá ampelografickým, analytickým a senzorickým srovnáním tří pěstitelsky starších odrůd pěstovaných na území současné ČR. Ampelografická srovnání tvaru a velikosti listu vykázala vysokou shodu (překryv 83 %) mezi všemi třemi odrůdami. Porovnání profilů postavení žilnatin v čepeli listové taktéž ukazují na užší vazbu mezi odrůdami (Elliptical Fourier descriptors)....

Kategorie: Vinohradnictví