Archiv pro rubriku: Vinohradnictví

Filtr

Réva vinná a sucho

V roce 2017 se ve většině vinic projevily výrazné příznaky sucha. Jedním z faktorů, které citlivost na suchu výrazně ovlivňují, je zapěstování kořenového systému révy, dále spon výsadby a také ošetřováni půdy ve vinici.

Kategorie: Vinohradnictví

PF 2018

Vážení čtenáři, dovolte, abychom vám popřáli především klidné svátky a do nového roku 2018 mnoho úspěchů v pracovním i osobním životě....

Kategorie: Květinářství, LAKR, Na cestách, Nezařazené, Ochrana rostlin, Ovocnářství, realizace a údržba zeleně, Reportáž, Školkařství, společenská rubrika, Svazy a školy, Téma měsíce, Trh - politika, Veřejná zeleň, Vinohradnictví, Výročí, Výživa, Vzdělávání, Zelinářství

Význam průzkumu půdy před výsadbou vinice

V nových výsadbách révy vinné vznikají často problémy s ujatelností sazenic a jejich růstem. Mnohdy se argumentuje nekvalitními sazenicemi, ale problémy častěji souvisí s půdními podmínkami a přípravou půdy před výsadbou. Na základě průzkumu půdy se také rozhoduje o rigolaci nebo hloubkovém kypření.

Kategorie: Vinohradnictví

Perspektivní stolní odrůdy révy

V kolekci genových zdrojů révy vinné se pravidelně hodnotí také stolní odrůdy révy. I když jsou ekologické podmínky v České republice méně vhodné pro velkovýrobní pěstování stolních odrůd, je možné vybrat odrůdy vhodné pro pěstování u malopěstitelů. Také stolní odrůdy patří do skupiny odrůd odolných k houbovým chorobám a zimním...

Kategorie: Vinohradnictví

Odrůdy révy vinné udržované jako genové zdroje

V rámci Národního programu konzervace a využívání genetických zdrojů rostlin a agrobiodiverzity probíhá udržování genových zdrojů révy a jejich pravidelné hodnocení. Genové zdroje révy jsou v rámci tohoto programu udržované na třech pracovištích: Mendelově univerzitě v Brně, Zahradnické fakultě v Lednici, Výzkumném ústavu rostlinné výroby – Výzkumné stanici vinařské v...

Kategorie: Vinohradnictví

Moravská vína s přidanou hodnotou

Životním krédem doc. Ing. Miloše Michlovského, DrSc., vinaře tělem i duší, je podílet se na tvorbě vína jako dokonalého produktu okolní přírody, které je pro jeho rodinu a celou firmu nejen otázkou existence, ale i zdrojem radosti z vykonané práce, určitého druhu umění a zasloužené hrdosti. V nabídce akciové společnosti...

Kategorie: Reportáž, Vinohradnictví

Vinohradnické strategie k získání kvalitního hroznu

Jedním z klíčových parametrů kvality vína je typičnost, která může být vztažená k odrůdě nebo lokalitě – terroir. Z vinohradnického pohledu je nejpraktičtější vycházet z odrůdové typičnosti a na základě získaných zkušeností ji postupně modelovat ve vztahu k terroir. Základem je proto znát potenciál každé odrůdy a možnosti jeho ovlivnění.

Kategorie: Vinohradnictví