Archiv pro rubriku: Zelinářství

Filtr

Nově registrované odrůdy zelenin

S počínající pěstitelskou sezónou vám opět předkládáme stručnou informaci o nově registrovaných odrůdách listových, kořenových a košťálových zelenin, u nichž bylo v roce 2013 ukončeno registrační řízení a odrůdy byly zapsány do Státní odrůdové knihy. Stávají se tak součástí Společného evropského katalogu odrůd zeleniny, který je publikován v Úředním věstníku...

Kategorie: Zelinářství

20 let úspěšného šlechtění

Za dvacet let své existence si společnost Semo a. s. vybudovala na tuzemském trhu pevnou pozici. Firma se sídlem ve Smržicích navázala na dlouholetou tradici místního šlechtění a dnes její šlechtitelský program zahrnuje širokou nabídku osiv pro profesionální pěstitele i zahrádkáře zaměřený především na plodovou a kořenovou zeleninu, saláty a...

Kategorie: Zelinářství

Účinnost látek na hnilobné bakterie u okurek

Souhrn Byla ověřena potenciální účinnost rostlinných olejových esencí (E39, E40), biopreparátu REP a chemického přípravku Menno Florades in vivo proti hnilobným bakteriím Pectobacterium carotovorum subsp. carotovorum, P. c. subsp. atrosepticum a Dickeyea chrysanthemi (dříve P. chrysanthemi). Biologická účinnost testovaných látek byla zjišťována na dvou odrůdách skleníkových okurek ´Saturn F1´ a...

Kategorie: Ochrana rostlin, Zelinářství

Kiwano – netradičná africká zelenina

Rohatý melón, africký melón, africká uhorka alebo divoká uhorka. Pod týmito názvami sa ukrýva jediný druh zeleniny – kiwano. Kiwano je tropický až subtropický druh, ktorý divo rastie v južnej Afrike. Jeho kolískou je už viac ako 3 tisíc rokov púšť Kalahari, kde je kiwano známe pod názvami „gaka“ alebo...

Kategorie: Zelinářství

Zelenina v problematikách pozberových a skladových chorôb

Snaha o dopestovanie zeleniny v zodpovedajúcich kvantitatívnych a kvalitatívnych požiadavkách je mnoho krát negatívne redukovaná v tzv. konečných fázach – pri zbere a následnom uskladnení vyprodukovaných zeleninových, trhových produktov i v dôsledku poškodenia rôznymi rizikovými chorobami, pôvodcami jednotlivých mikroorganizmov, čím v konečnom aspekte ich môžu enormne znehodnocovať.

Kategorie: Zelinářství

Požadavky na osivo a sadbu zeleniny

Účelem přísných kritérií na uznání osiva a sadby jednotlivých odrůd zeleniny je zajistit, aby v pěstitelské praxi byly využívány odrůdy rostlin vyhovující nejlépe svým výnosem, kvalitou a jinými vlastnostmi zájmům pěstitelů, spotřebitelů a ochraně životního prostředí, a aby osivo a jiný rozmnožovací materiál uváděný na trh odpovídal svoji kvalitou a...

Kategorie: Zelinářství

Vliv syntetického brassinolidu na klíčení osiva cibule

Osivo dvou odrůd cibule kuchyňské (´Alice´, ´Lusy´) bylo ošetřeno roztokem syntetického brassinolidu (analogem k 24–epibrassinolidu) v koncentracích 1.10-5 mol/l, 1.10-7 mol/l, 1.10-9 mol/l a 1.10-11 mol/l. Pro klíčení v laboratoři byly navozeny optimální a deficitní vlhkostní podmínky. Po dobu 19 dní byl pravidelně sledován počet vyklíčených semen. Ošetření mělo vliv...

Kategorie: Zelinářství