Archiv pro rubriku: Zelinářství

Filtr

Tuzemským zelinářům chybí nejen pracovní síla

Jaká je situace u tuzemských zelinářů v současné době, jsme se zeptali předsedy Zelinářské unie Čech a Moravy Ing. Petra Hanky. K nejpalčivějším problémům patří nedostatek pracovníků, chybí zelinářský výzkum a proti okolním státům se tuzemští zelináři potýkají s nerovnými podmínkami, které ve výsledku ovlivňují konečnou cenu produkce…

Kategorie: Zelinářství

Rozmach skleníkového zahradnictví v Rusku

Významnou část Evropy stejně jako Asie tvoří Rusko. Země, která je významný importér všeho druhu zahradnických produktů a výpěstků z celého světa. Co se změnilo v zásobování země s těmito artikly po několikaletém trvání euroamerického hospodářského embarga? Americký zahradnický deník pro skleníkovou výrobu Horti Daily News nezapomíná informovat své čtenáře o každém nově...

Kategorie: Zelinářství

Výskyt škůdců brukvovité zeleniny v roce 2019

V roce 2019 byl prováděn pravidelný monitoring škůdců brukvovité zeleniny v Polabí. Škodlivost byla podobná roku 2018. Nejvyšší škodlivost byla zaznamenána u molice vlaštovičníkové, dřepčíků rodu Phyllotreta a zápředníčka polního.Sledování výskytu škůdců na pozemku pěstitelem nebo proškolenou osobou stále patří k základním kamenům integrované ochrany. Porovnání výskytu v jednotlivých letech umožní předpovědět riziko poškození...

Kategorie: Ochrana rostlin, Zelinářství

Rozvinutý kořenový systém – základ optimálního růstu zeleniny

Při pěstování užitkových rostlin se pěstitelé zaměřují především na nadzemní části. Jejich růst podporují hnojením, různými druhy řezu a tvarováním. Promyšlenými zásahy se snaží snížit poškození nadzemních částí rostlin různými škodlivými organismy. Na význam kořenů pro zdravý rozvoj rostlin se často zapomíná, protože jeho špatný růst nebo poškození chorobami nebo...

Kategorie: Ochrana rostlin, Zelinářství

Bezreziduální produkce ovoce zeleniny v ČR

Často diskutovanou problematikou je vliv reziduí pesticidů na zdraví člověka. Zejména pak nejsou dostatečně prozkoumána a vyhodnocena rizika vyplývající z kumulativních a synergických účinků těchto látek. Některé prostředky ochrany rostlin mohou mít podíl na zvýšení frekvence výskytu alergických onemocnění, mohou zasahovat do hormonálních regulací a není vyloučen jejich podíl na prudkém...

Kategorie: Ochrana rostlin, Zelinářství

Cestovní zpráva ze zelinářské expedice – I. díl

Skupina pěstitelů zeleniny navštívila před časem své kolegy v Polsku a v Litvě. Navštívili polskou velkoobchodní tržnici i litevský velkoobchod a několik zelinářských farem, kde se dozvěděli nejen o způsobu pěstování zeleniny, ale i o sklizni, dalším zpracování a výkupu produkce. Pojďme si přiblížit zážitky z expedice, které mohou být...

Kategorie: Zelinářství

Candidatus Liberibacter solanacearum – riziko pro lilkovité a miříkovité plodiny

Bakterie Candidatus Liberibacter solanacearum byla poprvé zjištěna v roce 2008 zároveň na Novém Zélandu a ve Spojených státech amerických, kde je považována za původce onemocnění brambor pojmenovaného zebra chip. Bakterie napadá i další lilkovité plodiny, na evropském kontinentu je známa zejména jako patogen působící škody na plodinách z čeledi miříkovité.

Kategorie: Ochrana rostlin, Zelinářství

Tradiční setkání v předvánočním čase

Přehled o nových odrůdách zeleniny i o stálicích v sortimentu získali účastníci semináře pro pěstitele zeleniny, který uspořádala společnost SEMO a. s. v první polovině prosince, tentokrát v Přerově nad Labem. Zástupci firmy představili nejen vlastní odrůdový sortiment zeleniny, ale i v tuzemsku zastupované odrůdy od japonské šlechtitelské firmy Takii...

Kategorie: Zelinářství

Český česnek je hlavní devízou rodinné farmy

Zahradnický um, specializace na zeleninu potažmo sadbový česnek a květiny, rodinná farma s převažující ruční prací, tak by se dalo ve stručnosti charakterizovat zahradnictví Ilony Riegelové ve Šlapanicích na Kladensku. Zaměřují se na pěstování českých odrůd česneku, které pěstují zhruba na dvanácti hektarech, a cibule, dále sadbu zeleniny, květin a...

Kategorie: Zelinářství

Kvalita a vlastnosti osiva

Na kvalitu osiva vplýva veľa faktorov v pestovateľskom procese aj pri pozberových operáciách. Po zbere pôsobí na akosť osiva veľkostné a hmotnostné triedenie, kalibrácia, výber frakcie a všetky ostatné manipulácie. S kvalitou osiva súvisia ich vonkajšie, chemické vlastnosti, fyzikálne, i termofyzikálne znaky.

Kategorie: Zelinářství