Archiv pro rubriku: Zelinářství

Filtr

Poradenství v oblasti fytopatologie a herbologie pro pěstitele zeleniny 2019–2020

Na základě dohody Zelinářské unie Čech a Moravy s katedrou ochrany rostlin ČZU Praha za finanční podpory Ministerstva zemědělství bylo poskytováno v letech 2019–2020 poradenství pěstitelům zeleniny v hlavních zelinářských oblastech. Pěstitelé jsou informováni o chorobách vyskytujících se v porostech jednotlivých druhů zeleniny v daném období a jsou jim doporučovány...

Kategorie: Zelinářství

České zelinářství – máme důvod růst

Až se za pár let někdo zeptá, jaké byly roky 2018, 2019 a 2020 pro pěstitele zeleniny, jak odpovědět? Dva roky extrémního sucha, dobrých cen i poklidného obchodování vystřídal srážkově abnormální rok a s ním se vrátily naše staré bolesti. Nízké ceny, boj o místo na slunci s dumpingovými dovozy.

Kategorie: Zelinářství

Aditiva na bázi mykorhizních, mykoparazitických a saprotrofních hub

Mykorhizní symbióza představuje vzájemné soužití kořenů vyšších rostlin se specifickou skupinou půdních hub, při kterém dochází k vyváženému vztahu mezi hostitelem a symbiontem. V přírodě nejrozšířenějším a nejvíce univerzálním typem mykorhizní symbiózy je arbuskulární mykorhiza (AM) tvořená houbami z oddělení Glomeromycota. Odhaduje se, že v symbióze s AM houbami žije...

Kategorie: Výživa, Zelinářství

Foliární výživa pro zdraví a kvalitu rostlin

V zahradnické praxi můžeme najít pestrou škálu rostlin od okrasných květin přes zeleninu až po okrasné a ovocné dřeviny. Každý druh pěstovaných rostlin má odlišné požadavky na výživu a hnojení, některá kritéria jsou však společná. Každá plodina potřebuje dobře připravenou půdu a zásobu živin, přizpůsobenou jejich specifickým požadavkům.

Kategorie: Ovocnářství, Výživa, Zelinářství

Tuzemským zelinářům chybí nejen pracovní síla

Jaká je situace u tuzemských zelinářů v současné době, jsme se zeptali předsedy Zelinářské unie Čech a Moravy Ing. Petra Hanky. K nejpalčivějším problémům patří nedostatek pracovníků, chybí zelinářský výzkum a proti okolním státům se tuzemští zelináři potýkají s nerovnými podmínkami, které ve výsledku ovlivňují konečnou cenu produkce…

Kategorie: Zelinářství

Rozmach skleníkového zahradnictví v Rusku

Významnou část Evropy stejně jako Asie tvoří Rusko. Země, která je významný importér všeho druhu zahradnických produktů a výpěstků z celého světa. Co se změnilo v zásobování země s těmito artikly po několikaletém trvání euroamerického hospodářského embarga? Americký zahradnický deník pro skleníkovou výrobu Horti Daily News nezapomíná informovat své čtenáře o každém nově...

Kategorie: Zelinářství

Výskyt škůdců brukvovité zeleniny v roce 2019

V roce 2019 byl prováděn pravidelný monitoring škůdců brukvovité zeleniny v Polabí. Škodlivost byla podobná roku 2018. Nejvyšší škodlivost byla zaznamenána u molice vlaštovičníkové, dřepčíků rodu Phyllotreta a zápředníčka polního.Sledování výskytu škůdců na pozemku pěstitelem nebo proškolenou osobou stále patří k základním kamenům integrované ochrany. Porovnání výskytu v jednotlivých letech umožní předpovědět riziko poškození...

Kategorie: Ochrana rostlin, Zelinářství