Mospilan 20 SP – nové poznatky pro rok 2002

V loňském roce jsme čtenářům Zahradnictví poprvé představili insekticidní přípravek Mospilan 20SP od japonského výrobce Nippon Soda. Rok s rokem se sešel a přípravek si mezitím získal pevnou pozici mezi ostatními insekticidními přípravky.

Jaké nové poznatky o tomto přípravku můžeme předložit na prahu nové sezóny?

1. Mospilan 20 SP byl registrován v plodové zelenině (okurky, rajčata, papriky) v koncentraci 0,02% s ochrannou lhůtou sedm dní a tím se rozšířila jeho stávající registrace proti mšicím v okrasných rostlinách ve stejném dávkování, o tři dny.
2. Biologické ověřování přípravku v plodové zelenině proti jednomu z nejproblémovějších škůdců, molici skleníkové, vykázalo vynikající výsledky v koncentraci 0,04%, registraci prozatím brání chybějící reziduální studie.
3. V mnoha pokusech skleníkových kultur v roce 2001 byla prokázána velmi dobrá (i když ne perfektní) účinnost na systém třásněnek, a to ve vyšším dávkování 0,05 – 0,06%.
4. Od roku 2001 se stal Mospilan, vzhledem k jeho unikátnímu mechanizmu působení a dobrým toxikologickým vlastnostem, pevnou součástí moderního rotačního systému ochrany veškerých skleníkových kultur společně s přípravky jako Vertimec 1,8EC, Applaud 25WP či Admiral 10EC.
5. Významnou novinkou pro zelinářskou veřejnost jsou velmi dobré výsledky v ochraně proti dřepčíkům, zejména na ředkvičkách, pekingském zelí aj., kdy přípravek spolehlivě likviduje mladé larvy, které ožírají kořínky rostlin mladých sazenic. Ochranou je postřik po výsadbě v koncentraci 0,03 – 0,05%.
6. Zajímavá je i ochrana zelenin proti mšici zelné, která začíná sát na rostlinách od počátku května. Ochranou je postřik ve stejné ( 0,03 – 0,05%).
7. V roce 2001 byla testována selektivita přípravku proti dravému roztoči Typhlodromus pyri – populace Chelčice a pokusy vykázaly prakticky 100% účinnost až do dávky 0,25 kg/ha a výsledkem je jeho zařazení do SISPO pro rok 2002.
8. Zajímavé poznatky byly získány v roce 2001 v ovocnářství. Perspektivní se jeví ochrana proti pilatce jablečné, jako 1.ošetření proti vylíhlým housenicím v dávce 0,25 kg a zejména ochrana proti podkopníčku spirálovému, rovněž v dávce 0,25 kg, kdy Mospilan 20 SP vykazoval výbornou účinnost na čerstvě vylíhlé housenky 1. generace. Z praktického hlediska je velmi výhodné toto ošetření časovat tak, aby se krylo s ošetřením proti obaleči jablečnému.
9. Brambory. Rok 2001 pouze potvrdil velmi dobrý účinek přípravku na přenašeče viróz sadbových brambor – mšici řešetlákovou a broskvoňovou – v dávkách 0,1 -0,12 kg/ha, kdy lze očekávat min. úsporu jednoho vstupu/ošetření porostu vzhledem k dlouhodobému reziduálnímu účinku. Toto dávkování proti mšicím plně převyšuje dostačující dávku proti mandelince bramborové (0,06 kg/ha), kde se přípravek používá již delší dobu.
10. Pokračuje registrační řízení v řepce olejné proti stonkovým krytonoscům, blýskáčku řepkovému se sledováním vedlejšího účinku na šešulové škůdce, vše v dávkovém rozmezí 0,08 – 0,12 kg/ha s maximálním využitím účinku Mospilanu především na mladé larvy škůdců, dlouhodobého účinku a klasifikace přípravku jako relativně neškodného pro včely.
11. Balení pro rok 2002 bude 0,75 kg (15 x 50g) a nově 25 g.
12. Poslední novinka je pouze administrativní. Od 1. 3. 2002 bude přípravek distribuován v České republice nově vzniklou firmou Sumi Agro Czech s. r. o.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *