Nové aspekty vnitřní kvality zeleniny

Ústav pro zelinářství a okrasné zahradnictví v německém Grossbeeren hledá možnosti, jak pěstitelskými podmínkami zvýšit a posklizňovým ošetřením udržet obsah sekundárních obsahových látek v zelenině.

Zvýšit denní přísun bioaktivních substancí lze nejen zvýšeným konzumem zeleniny, ale i produkcí „bioaktivní zeleniny“, tedy zeleniny se zvýšeným obsahem bioaktivních látek, aniž by se přitom musely využívat genové technologie. Příkladem mohou být košťáloviny, které obsahují látky podporující antikancerogenní účinky – polyfenoly, různé fenolové kyseliny, flavonoidy a také chlorofyl. Výzkum se soustředil především na brokolici, ale rozšiřuje se i na další brukvovité zeleniny – bílé i barevné květáky, ředkvičku, asijská zelí a tuřín.
Výzkum ukázal, že obsah bioaktivní látek v brokolici závisí na odrůdě, pěstování i na posklizňovém uložení a že je geneticky založený. Záleží ovšem i na vlivech jako je způsob pěstování, termín sklizně i zacházení po sklizni. Obsah glukosinolátů, zejména raphaninu a indolglukosinolátu jako předstupně antikancerogenně působících látek, stejně tak jako obsah karotenoidů do značné míry závisí na genotypu a odrůdě. U všech genotypů se přitom obsahy měnily podle průběhu počasí. Při nízkých průměrných denních teplotách a středním až vysokém světelném záření obsah glukosinolátů stoupal. Při průměrných denních teplotách 10 – 11 oC byl obsah beta-karotinu nejvyšší. V chladném podzimním počasí vypěstovaná brokolice byla bohatší na obsahové látky než brokolice vypěstovaná v horkém letním počasí.
Hnojení, spon rostlin a diferencovaná závlaha, ale také vývin růžic před sklizní rovněž ovlivnily obsah bioaktivních látek. To se projevilo např. při optimálním zásobení sírou, které zvyšovalo obsahy glukosinolátu glukoraphaninu v brokolici a glukoraphasatinu v ředkvičce.
První výsledky pokusů s vlivem posklizňového zacházení ukázaly, že s prodlužující se dobou skladování se některé glukosinoláty odbourávají. Výzkum ukázal, že v budoucnosti bude možné obsah bioaktivních látek košťálové zeleniny ovlivňovat pěstováním podle požadavků zákazníků.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *