Novinky ve šlechtění zeleniny

Přestože je sortiment odrůd zeleniny na našem trhu poměrně široký, pěstitelská praxe si žádá stále nové a nové odrůdy. Důvodem jsou především inovace v pěstebních postupech a technologiích, které často souvisejí s přechodem na integrované systémy a další ekologicky šetrné způsoby zemědělského hospodaření, ale také požadavky obchodních řetězců týkající se vnějšího vzhledu prodávaných produktů. Proto je moderní šlechtění zeleniny zaměřeno především na rezistenci k chorobám a škůdcům a zároveň i na barvu, tvar a velikost. Jedním z významných šlechtitelů zeleniny v České republice je firma Semo, s. r. o., jejíž novinky vám nyní představíme.

Společnost Semo, s. r. o. má sídlo ve Smržicích u Prostějova a její založení se datuje do roku 1994, kdy svým vznikem navázala na existenci místní šlechtitelské stanice, původně řízené Výzkumným a šlechtitelským ústavem zelinářským v Olomouci. Firma se specializuje především na šlechtění plodové a kořenové zeleniny, hrachu a salátů a na našem trhu zastupuje ještě dvě zahraniční společnosti – japonskou značku Takii a nizozemskou firmu Pop Vriend. Zájemci mohou v nabízeném sortimentu najít také léčivé a aromatické rostliny a osivo květin. Úplnou novinkou je aksamitník odrůdy Ground Control s vysokým obsahem sirných derivátů v listech, jejichž specifická vůně potlačuje výskyt škodlivých půdních háďátek rodu Pratylenchus až o 95 %. Rostliny jsou navíc poměrně mohutného vzrůstu, a proto je ideální je zhruba po stodenním působení rozdrtit a následně zaorat jako efektivní zelené hnojení.
Profesionální pěstitelé zeleniny si mohou vybrat hned z několika typů úprav osiva. U tzv. Profi osiva je samozřejmostí třídění (kalibrace) a u některých druhů zeleniny i dezinfekce proti bakteriózám. Díky první z těchto operací se do prodeje dostane pouze nejkvalitnější frakce semen a jejich jednotná velikost je předpokladem stejnoměrného klíčení i vzcházení porostu. Dezinfekce slouží k likvidaci primárního zdroje infekce na povrchu semen a provádí se horkou vodou, standardně u osiva paprik, mrkve, petržele a košťálovin. Na přání pěstitele je možné ošetřit osivo také insekticidy, obalit je do pelet nebo dodat předklíčené. Při poslední z úprav je v semenech iniciován proces klíčení, který je v zápětí zastaven těsně před protržením slupky a osivo je vysušeno. Použitím předklíčeného semenného materiálu se výrazně zvyšuje jednotnost klíčení i polní vzcházivost.

Šlechtění okurek
Pěstování okurek nakládaček u nás zažívá díky chybějícímu zpracovatelskému průmyslu mírný útlum, přesto přicházejí šlechtitelé firmy Semo s několika novinkami. Možná už znáte partenokarpickou odrůdu Sonáda F1, která byla před registrací označována kódem SM 5309. Jde o ranou až velmi ranou odrůdu s vysokým výnosem a velmi dobrým zdravotním stavem včetně vysoké tolerance k plísni okurkové. Je doporučena k pěstování pod závlahou. Úplnou novinkou letošního roku se stane Chantal F1. I ta se vyznačuje vysokou tolerancí k plísni okurkové a její nespornou výhodou je velká vyrovnanost plodů umožňující dosáhnout velký podíl třídění v kategorii I. Plody jsou atraktivní s netradičně řídkou a přitom hrubou bradavičnatostí. Velmi dobrou vitalitou disponuje poloraný hybrid typu multifruit (tvoří tři až pět květů za jedním internodiem) – Ornello F1. Jeho plody jsou středně dlouhé, štíhlé a jemně bradavičnaté. Šlechtitelé tuto odrůdu doporučují do intenzivního způsobu pěstování na fólii i Vertico systému.
Mezi polními salátovými okurkami byla novinkou loňského roku odrůda Markýza F1. Jde o okurku nepartenokarpickou, velmi ranou a vhodnou pro velkovýrobní pěstování. Je tolerantní k plísni okurkové a pokožka plodu se dobře vybarvuje i na straně přiléhající k půdě. Velmi razantním nástupem do sklizně se vyznačuje odrůda Cheer F1, a proto se hodí pro rané i pozdní podzimní sběry. Plod je středně dlouhý a nepřerůstá, je typický výrazným leskem. Díky velmi pevné slupce je okurka odolná k posátí škůdci a vhodná pro skladování. Z partenokarpických salátovek určených pro pěstování ve skleníku či fóliovníku stojí rozhodně za zmínku také hybrid Baby F1. Jde o výnosnou odrůdu s relativně krátkými a velmi kvalitními plody s pevnou slupkou. Lze ji použít pro produkci lahůdkových miniokurek o délce 10 cm. Přechodnou odrůdou mezi krátkými a dlouhými hadovkami je Formule F1 – její plody lze sklízet už v délce 16 cm nebo je nechat dorůst do 24 cm. Je tolerantní ke zkracujícímu se dni, a proto vhodná k podzimnímu přirychlení. Odrůda netrpí padlím. Typicky dlouhé hadovky jsou v sortimentu firmy Semo zastoupeny dvěma hybridními odrůdami Vista F1 a Superstar F1.

Odrůda Amy má nástupce
Tradičně širokou škálu barev a tvarů zahrnuje kolekce sladkých zeleninových paprik. Pravděpodobně všem známá již je novinka roku 2002, velmi výnosná (i v méně příznivých podmínkách) hybridní odrůda Slávy F1. Je středního vzrůstu, určená především pro polní pěstování. Plody jsou široké jehlance s pevnou, středně silnou stěnou, v technické zralosti světle zelené, v botanické červené. Jsou určeny pro přímý konzum v technické i botanické zralosti. Mimořádně přizpůsobivá podmínkám prostředí je loňská novinka Slovana F1 s plody ve tvaru širokých tupých jehlanců s vynikající pevností. Jsou těžší a pevnější než je tomu u odrůdy Slávy F1. Druhou novinkou roku 2007 byla odrůda Saskia F1. Typické jsou pro ni velké obdélníkové plody hráškově zelené barvy s mimořádnou chutí a velkou výhodou obrovská plasticita k podmínkám prostředí.
Z nehybridních paprik rozhodně nelze v tomto výčtu opomenout odrůdu Amy, která je jednou z nejpěstovanějších polních paprik vůbec. Je raná, atraktivní smetanově zbarvenými plody s aromatickou chutí i vůní a výborným zdravotním stavem. Pro příští rok přijdou na trh dvě její vylepšené hybridní varianty Superamy F1 a Amyka F1. Obě mají podobný tvar plodů i vlastnosti jako Amy, ale křížením se u nich podařilo odstranit tvorbu antokyanových skvrn na plodech. Z připravovaných odrůd typu kapie bude zajímavá i Rafaela F1, určená především pro průmyslové zpracování (sterilaci). Příznivce výrazně pálivých paprik jistě potěší rozšíření sortimentu hned o tři chili odrůdy. Červený Kristián, oranžový Kilián a žlutý Lorián se v podstatě odlišují pouze barvou. Mají kompaktní růst a atraktivní vzhled, takže kromě využití jako koření určitě získají oblibu co by dekorativní hrnkové rostliny.

Klasické, obří i barevné
Jedním z nepříjemných problémů při pěstování cibule je výskyt drátovců. Jde o široce rozšířeného škůdce, jehož larvy žijí v půdě, kde se vyvíjejí několik let. Cibule poškozená drátovcem má v sobě vykousané jamky a hluboké chodbičky. Napadené rostliny vadnou a zasychají, takže vysoká intenzita tohoto škůdce (literatura uvádí nad 20 larev na metr čtvereční), má za následek podstatné snížení výnosu. K omezení či likvidaci drátovců lze dobře využít upraveného osiva firmy Semo, kdy je kromě kalibrace výsevní materiál ošetřen ještě insekticidem. V nabízeném sortimentu cibulí sice nefiguruje pro letošní rok žádná novinka, nicméně katalog stále obsahuje osvědčené odrůdy, a to jak klasické jarní a ozimé cibule, tak cibule barevné. Dagmar a Lusy jsou pravděpodobně již známy většině pěstitelů, podobně jako jejich vlastnosti – vysokou kvalitu slupky a tvarovou vyrovnanost, dobrou skladovatelnost a vhodnost k mechanizované sklizni. Z barevných cibulí, které mezi spotřebiteli v poslední době získávají na popularitě především pro své využití v zeleninových salátech, zmiňme alespoň bílou odrůdu Albienka s ploše kulovitým tvarem a vysokým obsahem sušiny. Cibule je středně raná a kromě výše uvedeného využití vhodná také k sušení. Atraktivní karmínově červenou barvou vyniká odrůda Karmen a typickými cibulemi ploše kulovitého tvaru. Má vynikající chuťové vlastnosti a je dobře skladovatelná. Ideální ke krájení na kolečka je Elista, odrůda světle bronzového zbarvení s polodlouhými, tupě zakončenými cibulemi. Je dlouhodenní a střednědobě skladovatelná. Pěstitelům, kteří mají zájem o větší cibule, vysoké výnosy a neočekávají dlouhodobé skladování, lze jedině doporučit ranou odrůdu Globo. Obří cibule (při předpěstování sadby z únorových výsevů dosahuje cibule hmotnosti 0,8 –1 kg) s malým počtem suknic a nepříliš vysokým obsahem silic jsou vynikající k přímému konzumu i do salátů.

Nabídka salátů je široká
Sortiment salátů tvoří velkou část nabídky společnosti Semo, a proto se nelze divit, že každoročně přicházejí šlechtitelé na trh s řadou novinek. Saláty série Profi dobře splňují požadavky na pěstování v podmínkách velkovýroby a mezi jejich společné znaky patří vynikající zdravotní stav, tužší list a vhodnost pro krátkodobé skladování a přepravu. Zcela rezistentní k plísni salátové jsou například odrůdy Bremex a Brilant, z nichž první jmenovaná je ranější a zároveň odolnější k vybíhání do květu. Obě odrůdy se vyznačují velikostně vyrovnanými, pevnými a dobře uzavřenými hlávkami. Připravovanou odrůdou je Citrin se středně velkými, těžšími hlávkami. Menší manžetové listy této odrůdy jsou vzpřímené, což značně snižuje nebezpečí podehnívání. Chuťově vynikající bude středně raný salát Merkurion. Má velkou hlávku a hráškově zelené listy. Odrůda je velmi plastická k podmínkám prostředí, dobře snáší chlad i vysoké teploty a lze ji proto pěstovat prakticky celoročně. Merkurion je typický silným listem a odolností k vybíhání do květu. Odrůda Maršálus vyniká vysokou odolností hlávky k přehřívání, takže se bude skvěle hodit pro pěstování v horkém letním období. Z listových salátů stojí za zmínku například Dubared a Dubagold – obě s velkými a snadno se rozpadajícími hlávkami, což je předurčuje k využití v provozovnách rychlého občerstvení. Velkou oblibu mezi spotřebiteli mají v současnosti také ledové saláty. V jejich případě se do budoucna můžeme těšit na dvě odrůdy. Zatímco Ledan je velmi raný salát zajímavé žlutozelené barvy určený pro jarní a podzimní pěstování, odrůda Medimo je poloraná. Jeho hlávky jsou velké, kulovitého až oválně kulovitého tvaru a odolné vůči přehřívání a zahnívání, takže tento salát lze úspěšně pěstovat i v letním období. Dvě novinky nabízí firma Semo také v kategorii římských salátů. První z nich, odrůda Globus vyniká netradičním tvarem – hlávka je obrovská, kulovitá a skládá se z volně ložených, snadno rozebíratelných listů. Z tohoto důvodu najde uplatnění především v restauracích. Gelban je první českou odrůdou římského salátu. Je typická soudkovitými hlávkami, které jsou na rozdíl od tmavě zelených zahraničních odrůd světle až žlutozelené. Kromě jiného je vynikající pro celoroční produkci tzv. baby leaf kultur, protože již první pravé listy jsou tužší a vzpřímené. Globus je odolný vůči všem 25 BL a NL rasám plísně salátové.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *