Odliv pracovníků z polského zemědělství

V průběhu příštích dvaceti let poklesne počet pracovníků v zemědělském sektoru o 800 000 až 1,7 mil. lidí. Podíl zemědělského sektoru na celkové zaměstnanosti se sníží ze současných 27,7 % na 14 až 20 %.

Během těchto desetiletí bude na venkově velkým problémem vytvořit nové pracovní příležitosti mimo zemědělství.
Určité možnosti pro uplatnění pracovních sil nabízí oblast organického zemědělství, jehož podíl na celkovém zemědělství by mohl dosáhnout během dvaceti let 8 až 10 %. Podle vládního dokumentu „Strategie politiky pro rozvoj Polska“ by se měl sektor zaměřit na vývoj nových technologií, jako je produkce obnovitelných surovin pro průmysl, výroba organických materiálů pro obalovou techniku, produkce obnovitelných zdrojů energie. K dosažení plánovaných cílů by bylo třeba vynaložit do konce roku 2020 celkem 375 až 380 mld. PLN.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *