Filtr

Trvalky pro stanoviště s nedostatkem vláhy: Aquilegia, Ipomoea a Ziziphora

Suchomilné či minimálně suchotolerující rostliny můžeme najít i v sortimentu rostlin, kde by se na první pohled příliš neočekávaly. Takovým příkladem je třeba velmi běžně pěstovaný rod orlíček (Aquilegia). O naprosté většině komerčně nabízeným kultivarů se příliš nedá říct, že by jim vyhovovalo sucho, resp. hodí se spíše na stanoviště...

Kategorie: Květinářství

Skvrnitost listů a odumírání výhonů zákuly

Původním místem výskytu zákuly japonské (Kerria japonica (L.) DC., Rosaceae) je Čína, kde tato rostlina vytváří křovinaté porosty na podhorských a horských svazích. Do Evropy byla přivezena počátkem 19. stol. a krátce nato byla vysazována i na území dnešní České republiky. Zákula je okrasná, listnatá dřevina, dorůstající do výšky 1–2...

Kategorie: Nezařazené

Vplyv fenolických zlúčenín na kompatibilitu podpníkov z jarabiny oskorušovej

Práca sa zaoberá afinitným problémom u jarabiny oskorušovej a výberu perspektívneho slabo rastúceho podpníka. Na pokus boli použité potenciálne vhodné podpníky: Amelanchier lamarckii, Aronia melanocarpa, dula BA29, Crataegus laevigata, Chaenomeles japonica. Cieľom bolo zistiť akumuláciu fenolických zlúčenín – arbutínu, katechínu a epikatechínu, ako aj prokyanidinu B1, prokyanidinu B2, kyseliny chlorogénovej...

Kategorie: Ochrana rostlin

Trávy přináší do zahrady rozmanitost a výraz

Tradiční trvalkový seminář tentokrát zaostřil svůj pomyslný hledáček na trávy a jejich použití. Již pojedenácté jej uspořádal Český spolek perenářů ve spolupráci s Výzkumným ústavem Silva Taroucy pro krajinu a okrasné zahradnictví, v. v. i., v Průhonicích. V úvodu vystoupil se svým příspěvkem prof. Cassian Schmidt z německé univerzity v Geisenheimu (Schau- und...

Kategorie: Květinářství

Zelená burza letos s rekordní účastí

Letošní devátý ročník Zelené burzy, kterou uspořádal Svaz školkařů ČR v polovině ledna, navštívil rekordní počet příchozích, pomocí webu se předregistrovalo asi 650 osob. Rekordní byla i účast vystavovatelů, kteří se prezentovali na 1500 m2 výstavní plochy brněnského výstaviště. Se zeleným materiálem přijelo do Brna 40 pěstitelů, s doplňkovým sortimentem pro...

Kategorie: Školkařství

Pestovanie arónie čiernoplodej

K celosvetovo novodobým a k osobitne cenným plodinám patrí arónia čiernoplodá Aronia melanocarpa (Michx.) Elliott, bujná kríkovitá rastlina z čeľade ružovitých, s jemným dužinatým plodom. Jedlé tmavé plody arónie sa vyznačujú vysokým obsahom viacerých hodnotných tzv. biologicky aktívnych látok s priaznivými účinkami na zdravie človeka.

Kategorie: Ovocnářství

Zahradníci vybírali sortiment pro jarní sezónu

V polovině ledna proběhl již šestnáctý ročník kontraktační výstavy pro zahradnická centra Evropa v Obříství pod taktovkou společnosti Arboeko s. r. o. Návštěvníci se mohli opět těšit na široký sortiment okrasných a ovocných rostlin a trvalek pro jarní sezónu, které měli možnost objednat prostřednictvím internetového obchodu.

Kategorie: Školkařství

Do Hradce za ovocnáři

Leden je tradičním termínem konání oborových setkání a nebyl výjimkou ani letos. Již po 63. se sešli ovocnáři na Ovocnářských dnech. A kdo zamířil do hotelu Aldis v Hradci Králové, nepochybil. Sešlo se zde více než 300 účastníků a prezentovalo se na 45 firem. Hlavními tématy byla eliminace dopadu sucha...

Kategorie: Ovocnářství

Vhodný sortiment trvalek a travin pro zelené vertikální stěny

Pojem zelené vertikální stěny můžeme v současné době považovat za veřejně známý termín, protože se o této problematice zmiňuje velké množství autorů. Proto nechme nyní stranou technické konstrukce a možné alternativy různých typů stěn. Po několikaletém testování pěstebních možností trvalek ve venkovních vertikálních stěnách, dospívám pozvolna k závěru, že pro...

Kategorie: Květinářství, realizace a údržba zeleně

Testování trvalek pro zelené stěny

V rámci systémů zelených vertikálních stěn je velmi důležité najít konkrétní typy rostlin, které jsou ideální pro výsadbu při minimálních nákladech. Vitalita a prosperita každého specifického druhu je vždy založena na klimatu, substrátu, zavlažování, hnojení atd. V tomto experimentu bylo hodnoceno patnáct druhů a kultivarů rostlin, které byly použity na...

Kategorie: Květinářství, realizace a údržba zeleně, Téma měsíce