Filtr

Zploď syna, vysaď strom a postav dům

Poučme se z moudrosti našich předků! Někdy je dobré pozastavit a zamyslet se - třeba nad tímto příslovím. Potom zjistíme (a nejen v tomto případě), jak moudří byli naši předchůdci! Zplodit syna - to byl první předpoklad zachování a pokračování rodu, byl to zdroj pracovní síly v rodině a především...

Kategorie: Nezařazené

Jaká je ekonomická pozice našeho zelinářství ve vztahu k EU?

Druhová skladba u nás pěstované zeleniny je sice značně odlišná od sortimentu pěstovaného v zemích EU (větší podíl košťálové a kořenové zeleniny, podstatně nižší zastoupení listové a stonkové zeleniny), v intenzitě výroby však za nimi zaostáváme v průměru o 40 %. Nízká výrobní intenzita snižuje efektivnost intenzifikačních faktorů (především hnojiv...

Kategorie: Nezařazené

Nová japonská azalka ’Cupido’

Pod značkou Fondu obnovy azalek byla uvedena na trh nenápadná japonská azalka ’Cupido’, která patří mezi jednoduché nádobové rostliny, vhodné k sesazování. Barva tohoto výpěstku je bílá se světle růžovým okrajem.Kvete postupně od poloviny ledna....

Kategorie: Nezařazené

Zavlažování v ovocnářství

Moderní ovocnářství, má-li být konkurenceschopné, musí používat výkonný biologický materiál a velmi husté výsadby, které mají následovně vysoké nároky na vodu. Tyto nové výsadby nelze realizovat bez dostatku přístupné vody ve formě postřiku,

Kategorie: Nezařazené

Víte, že…..

Státní rostlinolékařská správa je k 1. červenci 2001 začleněna do systému jednotné registrace a evidence osob, které v České republice pěstují, vyrábějí a uvádějí do oběhu rostlinné komodity podle zákona o odrůdách, osivu a sadbě pěstovaných rostlin, zákona o lesích a zákona o rostlinolékařské péči?

Kategorie: Nezařazené

Ochrana nejen okrasných rostlin před škůdci

V současnosti je velkým problémem ochrana nejen okrasných rostlin před známými živočišnými škůdci jako jsou mšice, molice nebo třásněnky. Základním předpokladem úspěšného zásahu proti škůdci je jeho správné rozpoznání. Vždyť chybné určení škůdce na našich rostlinách často vede k nesprávnému použití přípravku na ochranu rostlin....

Kategorie: Nezařazené

Elektronický obchod

Firma Pasič spustila na internetových stránkách objednávkový systém on-line. Zatím nabízí zakořenělé řízky listnatých keřů ( dodávka srpen – září), jejichž seznam bude pravidelně aktualizován. V případě zájmu bude systém rozšiřovat o další komodity. ...

Kategorie: Nezařazené

Sklizeň mrkve od června do března

Německý společný podnik Elster-Gemuse, který se zaměřil na tržní produkci mrkve, platí dnes za největší a nejmodernější v Evropě. Nositeli se staly čtyři podniky, které se nejdříve řídily skotským pěstitelským vzorem. Jako první úkol si vytýčily nalézt vhodné partnery, kteří pěstují mrkev na vysoce mechanizované úrovni a v nejlepší kvalitě....

Kategorie: Nezařazené

Co budou vyprávět Stromy milénia?

Historie se psala různými způsoby - vedly se války, stavěly hrady a zámky, budovaly se nádherné zahrady a parky. Ale také se při slavnostních a významných příležitostech vysazovaly stromy, které na dlouhé věky vyprávěly o tom, že tehdy a tehdy byl uzavřen mír, Hanička starostova si vzala Pepíčka ze mlýna....

Kategorie: Nezařazené

ZELEŇ – NEZBYTNÁ SOUČÁST ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ ČLOVĚK

Jedním ze základních úkolů trvale udržitelného rozvoje je racionální využívání přírodních zdrojů a ochrana biosféry. Základních proto, že existence lidstva a všeho živého je závislá na přírodních zdrojích. Jejich bezhlavé a jednostranné využívání, se kterým se ještě dnes setkáváme, může vést jen k dočasnému zvýšení ekonomického efektu. Zato stále více...

Kategorie: Nezařazené