Filtr

Celoživotního vzdělávání v oblasti ovocnictví

Předpokládá se, že podle zájmu odborníků připravíme v jednotlivých letech postupně čtyři jednosemestrálních kurzy celoživotního vzdělávání v ovocnictví (v každém roce jeden kurz): Intenzifikace pěstování peckovin Intenzifikace pěstování jádrovin Intenzifikace pěstování drobného ovoce Intenzifikace školkařské výroby...

Kategorie: Nezařazené

Zahradnické disciplíny na ČZU v Praze

První věcně ucelená vysokoškolská výuka zahradnictví v České republice byla zahájena ihned po skončení druhé světové války v roce 1945 na tehdejším Českém vysokém učení technickém – Vysoké škole zemědělského a lesního inženýrství v Praze na úrovni specializovaného ovocnicko-zahradnického směru. Rozhodlo se tak s vědomím, že zahradnictví v celé své...

Kategorie: Nezařazené

Novinka mezi trvalkami – Houttuynia

Houttuynia pochází z čeledi Saururaceae a je to nízká trvalka s plazivým oddenkem. Má střídavé, srdčité, řapíkaté lístky. Ty jsou kožovité a prochází jimi výrazná žilnatina. Na závěr k listům je třeba dodat, že jsou výrazně aromatické a to zejména po jejich rozemnutí. Kvítky Houtuynia jsou drobné, uspořádané v krátké...

Kategorie: Nezařazené

Staphylea pinnata-klokoč zpeřený

Klokoče patří do čeledi Staphyleaceae-klokočovité. Celkem jich je známo 75 druhů, z nichž 12 pochází ze Severního mírného pásma. Pro nás je nejznámější klokoč zpeřený – Staphylea pinnata, se kterou se můžeme volně v přírodě naší republiky setkat v Polabí, na Nymburku, u Jičína, Chocně a na střední a jižní...

Kategorie: Nezařazené

Hortikomplex a jeho vývoj

V prosincovém čísle časopisu jsme čtenáře informovali o průběhu šestého ročníku „celozahradnické“ (Horti - zahrada, komplex - celek) výstavy v Olomouci. S ohlédnutím na předchozí ročníky výstavy Hortikomplex jsem se zeptala Ing. Josefa Roušara - šéfa oddělení zahradnických výstav Výstaviště Flora Olomouc, a.s., jak vidí budoucnost těchto akcí a co...

Kategorie: Nezařazené

Tykve rodu Cucurbita – původ a využití

Rozmanitost druhů a forem pěstovaných rostlin vznikla dlouhodobou přirozenou evolucí i jako výsledek záměrné činnosti člověka. Zajišťuje stabilitu a stálý rozvoj té části přírodního prostředí, kterou člověk proměnil ve sféru zemědělskou a kterou činí citlivou k náhlým změnám prostředí včetně výskytu chorob a škůdců. ...

Kategorie: Nezařazené