Filtr

Staronová firma Černý Jaroměř po deseti letech

Relativní pojem času lze pozorovat i u znovuvzkříšených firem. Jednou z nich je i firma Černý, která patří ke starým zahradnickým firmám, o čemž svědčí i rok založení, který se datuje od roku 1859. Od roku 1928 se postupně specializovala na šlechtění nových odrůd a výrobu osiva, především petúnií a...

Kategorie: Nezařazené

Tajemství tokajského vína

Tokajské víno patřilo vždy mezi nejkvalitnější proslulá vína, a tak nikoho nepřekvapí, že bylo a je často uváděno v souvislosti s korunovanými hlavami. Snad nejznámější je výrok francouzského krále Ludvíka XIV. - Krále slunce: „Tokajské je vínem králů a králem vín.“...

Kategorie: Nezařazené

Podnože pro jabloně

Podnož je důležitou součástí pěstebního systému, protože ovlivňuje: 1.velikost stromu a tím pádem i počet stromů na ha 2. časnost produkce 3. růst stromu 4. náročnost na řez....

Kategorie: Nezařazené

Vegetativní rozmnožování bez řízkování

Obchod se sazenicemi okrasných rostlin pro kontejnery a závěsné nádoby vzrůstá, stejně tak jako zájem o nové odrůdy, tvary a barvy. Vzhledem k tomuto trendu a také skutečnosti, že mnohé nově vyšlechtěné odrůdy je obtížné pěstovat ze semene, se většina firem obrací k vegetativnímu množení.

Kategorie: Nezařazené

0De Lier – rok po té

Co je to rok? 365 dnů, 52 týdnů nebo 12 měsíců? Někdy doba krátká jako jeden dech, někdy neskutečně dlouhá. Měla jsem možnost navštívit tentýž podnik „rok po té“ (Informace pro zahradnictví 2000, č. 7, str. 17). De Lier se nachází v Holandsku a patří společnosti S + G. Firmu...

Kategorie: Nezařazené

Zahradnický traktor podle svého užití

Požadavky na konstrukci, výbavu a spolehlivost zahradnických traktorů neustále rostou a v tvrdé evropské konkurenci mohou obstát jen ti nejlepší. Není jistě náhodou, že v poslední době přibývá v našem zahradnictví malotraktorů známého italského výrobce ANTONIO CARRARO...

Kategorie: Nezařazené

365 dnů s ovocem

Krok za krokem bude pěstitele, především ty drobnější, provázet „ovocnářská kuchařka“, která ukáže na jedné straně co dělat a na druhé čeho se vyvarovat. Publikace ve stručné formě přibližuje některé okolnosti, které přispívají ke zdravému růstu a pravidelné úrodě. Autor, dlouholetý teoretik s nezměrnými praktickými zkušenostmi v krátkých statích přibližuje...

Kategorie: Nezařazené