Filtr

Energie v zahradnictví

V rámci zemědělství je energeticky nejnáročnější činností pěstování rostlin ve sklenících, kde se rostlinám uměle dodává či přidává energie v různých formách k vytvoření fyziologicky příznivých podmínek.

Kategorie: Nezařazené

O macešce

Pověst ze Šumavy: Zlá macecha přišla kdysi se svými dvěma dcerami vyfintěná ze svatby domů, kde dvě pastorkyně (nevlastní dcery) zatím celou noc předly. Macecha jim poručila, aby jí uvolnily stoličky, na kterých seděly a sama je obě obsadila, protože prý byla unavena tancem. Její dcery se usadily každá na...

Kategorie: Nezařazené

Kouzlo starých ilustrovaných publikací

”Kouzlo starých ilustrovaných publikací” jsou v podstatě jednotlivé barevné tabule formátu A4, vhodné jako obrázky na zeď, jako učební pomůcky atd., vydávané v omezeném nákladu 300 ks. Jde o převzaté barevné tabule z publikací starých 100 i více let, kde je často vidět, že ilustrátoři tvořili obrázky podle vyprávění, aniž...

Kategorie: Nezařazené

Premostrátský hřbitov v Teplé

K nejstarším svědectvím, která nás informují o lidské společnosti, patří mimo jiná i pohřebiště a s tím spojené pohřební rituály. Stejně tak dlouhá je i historie utváření náhrobku, či pomníku pro zemřelého. Náhrobek a náhrobní deska byly používány především u „vyspělých“ kultur.

Kategorie: Nezařazené

Husqvarna v Čechách po deseti letech

Když švédský král Karel Gustav IV. zakládal čtyřicet jedna let po kruté třicetileté válce, konkrétně v roce 1689, v městečku u jezera Vättern, zbrojířskou manufakturu, nemohl tušit, že její výrobky pod značkou Husqvarna, posléze doslova obletí svět. Sotva ho také napadlo, že po více jak třech stoletích se budou v...

Kategorie: Nezařazené