Filtr

Premostrátský hřbitov v Teplé

K nejstarším svědectvím, která nás informují o lidské společnosti, patří mimo jiná i pohřebiště a s tím spojené pohřební rituály. Stejně tak dlouhá je i historie utváření náhrobku, či pomníku pro zemřelého. Náhrobek a náhrobní deska byly používány především u „vyspělých“ kultur.

Kategorie: Nezařazené

Husqvarna v Čechách po deseti letech

Když švédský král Karel Gustav IV. zakládal čtyřicet jedna let po kruté třicetileté válce, konkrétně v roce 1689, v městečku u jezera Vättern, zbrojířskou manufakturu, nemohl tušit, že její výrobky pod značkou Husqvarna, posléze doslova obletí svět. Sotva ho také napadlo, že po více jak třech stoletích se budou v...

Kategorie: Nezařazené

Světlo a stín v Teplé

Nádherné počasí v prvních květnových dnech a dny volna lákalo velké množství zahradníků a zahrádkářů k návštěvě zahradnictví v Teplé u Mariánských Lázní. Zahrada Teplá otevřela své brány ve dnech 8. – 12. května. ...

Kategorie: Nezařazené

Odhad sklizně ovoce – 2002

V roce 2002 se podle odhadu Ministerstva zemědělství, který byl prováděn ve spolupráci s Ovocnářskou unií ČR, očekává celková sklizeň ovoce v intenzivních sadech v ČR ve výši 165 180 tun.

Kategorie: Nezařazené