Filtr

Efektivnost zavlažování broskvoní

V letošním únorovém čísle časopisu Informace pro zahradnictví byl uveřejněn článek zabý-vající se rozborem měření půdních vlhkostí v broskvoňovém sadu v podmínkách jižní Mora-vy. Bylo v něm konstatováno, že přibližně v pěti letech ze sedmi se vyskytuje poměrně vý-razný nedostatek půdní vláhy právě v kritickém období, kdy dochází k nárůstu...

Kategorie: Nezařazené

Nové odrůdy pro rok 2001

Každorošně na začátku května představují přední světové firmy svá novošlechtění pro nadcházející rok. Těšíme se vždy na řadu novinek, ze kterých se snažíme vybrat to nejlepší pro naše zahradníky. Protože nejsme orientováni pouze na jednu šlechtitelskou firmu, vybíráme ze široké nabídky a od každé firmy pouze to nejlepší. S výsledkem...

Kategorie: Nezařazené

Stimulátory růstu znovu aktuální

Růstové stimulátory nacházely v našem zahradnictví uplatnění dříve než v ostatních oblastech rostlinné výroby. Zejména intenzivní zelinářství s nimi pracovalo už v předlistopadovém období. Léta devadesátá však přinesla do našeho zelinářství útlum pěstování zvláště u teplomilných druhů zelenin, kde se tyto látky používaly nejvíce....

Kategorie: Nezařazené

Registrované odrůdy broskvoní, třešní, višní a podnoží

Rozšiřujese sortiment registrovaných odrůd broskvoní – (’Termina’, ’Michaela’), třešní – (’Aranka’, ’Marta’, ’Horka’, ’Sylvana’, ’Halka’, ’Vilma’), višní – (’Morava’, ’Morsam’, ’Samor’), podnoží – (Pixy, P-HL-C). Odrůdy u jednotlivých druhů jsou sestaveny podle doby zralosti od nejranější až po pozdní....

Kategorie: Nezařazené

Biologická ochrana rostlin

Při výskytu škůdců (živočišných nebo rostlinných) si můžeme zvolit cestu, kterou půjdeme. Buď se přikloníme se ke konzumní- použijeme chemikálie nebo jsme spojeni s přírodou a dáme se cestou biologické ochrany. Samozřejmě, takto se problém likvidace škůdců zdá jednoduchý, ale my musíme vycházet z určité dané situace, ze stupně napadení,...

Kategorie: Nezařazené

Volba závlahových zařízení

Před tím, nežli se rozhodnete pro určitý typ závlahového zařízení musíte si upřesnit několik věcí. Za prvé volba závlahového zařízení musí odpovídat požadavkům toho kterého pěstitele, protože pořízení jakéhokoliv závlahového systému je nákladné....

Kategorie: Nezařazené

Cílená závlaha s úsporou vody

Technika, která nás obklopuje, postupuje mílovými kroky vpřed. Proto i v závlahovém hospodářství nastoupily změny, které na jedné straně zabezpečují optimální přísun vody k rostlinám a na druhé ji šetří – to jsou mikropostřikovače. Jsou vhodné na menší plochy ovocných výsadeb, drobného ovoce, zeleniny, květin, parků, okrasné zeleně a trávníků....

Kategorie: Nezařazené

Závlahová voda

Závlahová voda se odebírá z vodních toků a většinou i z vodohospodářských nádrží. Tato voda je obvykle znečištěna cizorodými látkami různého původu – organické a anorganické chemické látky a bakterie. Mnohé z těchto látek jsou zdravotně závadné, takže nepříznivě ovlivňují jakost plodin a zvyšují obsah rizikových látek. Obsah cizorodých látek...

Kategorie: Nezařazené