Filtr

Využívání závlah

Dnes již nikdo nepochybuje o tom, že základním předpokladem úspěšného pěstování plodin a to i oblastech a v obdobích, kdy převládá nedostatek srážek, je používání vhodného závlahového zařízení při dostupnosti vydatného vodního zdroje.

Kategorie: Nezařazené

Moderní pásové zavlažovače pro polní výrobu

S narůstajícím konkurenčním tlakem na našem trhu ovoce a zeleniny rostou i snahy o intenzifikaci výroby, růst kvality zboží a snižování výrobních nákladů. A to vše při nutném respektování rozmarů počasí, neboť stále ještě neumíme "poručit větru dešti". Významným stabilizačním, intenzifikačním a kvalitu zvyšujícím prvkem v zelinářské a ovocnářské prvovýrobě...

Kategorie: Nezařazené

Závlahy v moderní zemědělské výrobě

Závlahu je možno provozovat různými způsoby, které se liší v technickém a provozním uspořádání. V hlavním členění lze rozeznávat tyto způsoby závlahy 1. závlaha postřikem - voda se mechanizačními prostředky rozstřikuje po zavlažované ploše jako jemný déšť, který zavlažuje porost a vsakováním i půdní profil 2. závlaha povrchová - voda...

Kategorie: Nezařazené

Der Grune Punkt neznamená ekologický obal

Obalová nařízení v Německu ukládá prodejcům a výrobcům zpětný odběr a recyklaci spotřebitelských, skupinových a přepravních obalů. Nařízení tímto umožnilo vytvořit systém sběru, třídění a recyklace použitých spotřebitelských obalů. Duální systém (Duales System Deutschland AG) je nezisková akciová společnost, která byla založena v roce 1990 za účelem kolektivního plnění závazků...

Kategorie: Nezařazené

Britský cukrovarnický průmysl masivně investuje do zelinářského rychlírenství

K velmi zajímavému propojení mezi zpracovatelským průmyslem a pěstitelskými firmami dochází ve Velké Británii. Koncem roku 2000 byla uvedena do provozu první rychlírna o výměře 5 ha zasklené plochy vytápěná odpadním teplem cukrovaru. Dostala název „565 Cornerways Nursere“, zdůrazňující, že bude zásobována odpadním teplem cukrovaru celoročně. Ke společné investici se...

Kategorie: Nezařazené

České květinářství nezahyne

České květinářství padne na kolena! Konec květinářů v Čechách! Dovoz květin a rostlin zničí naši produkci! Takovéto chmurné představy bylo možné slyše před deseti a méně lety, kdy se otevřely hranice a do naší republiky začaly proudit neuvěřitelné objemy rostlinné produkce, především řezaných rostlin. V té době se i dovoz...

Kategorie: Nezařazené

Hydrangea macrophylla

Mezi hortenzie řadíme dřeviny rostoucí v počtu 23 druhů ve východní Asii a Severní i Jižní Americe. V našich podmínkách se pěstuje několik opadavých druhů. V zahradách se nejčastěji setkáváme s hortenzií velkolistou, která pochází z Číny a Japonska. Keře rostou poměrně rychle, dlouhé svěže zelené listy jsou jednoduché vstřícně...

Kategorie: Nezařazené

Solax – sluneční osa

Vývoj pěstitelských tvarů ovocných dřevin není stále ukončen. Hledají se nové tvary, zejména při zavádění nových slabě rostoucích podnoží. Jelikož se ekonomika produkce jablek v praxi stále zhoršuje (prodejní cena jablek dobré kvality je nízká) je potřebné hledat vnitřní reservy – především snížit náklady na produkci ovoce. Lépe založené sady...

Kategorie: Nezařazené