Filtr

Novinky chryzantém Multiflora

Firma Brandkamp z SRN je u nás již známá dodávkami sazenic vlastních odrůd chryzantém ze skupiny „Multiflora“. Tak jako v každém roce, uvádí na trh i v roce 2002 nové odrůdy, které jsou výsledkem vlastního šlechtění.

Kategorie: Nezařazené

Květák a brokolice na českém trhu

Květák nesporně patří mezi nejnáročnější druhy zeleniny. Proto je dobré zvládnutí jeho pěstování, ale i zpeněžení měřítkem profesní dovednosti zelináře. Náročnost pěstování květáku, ale i brokolice, je podmíněna vysokými požadavky na stanoviště, kvalitu sadby, výživu, závlahu, ale i na příznivý průběh povětrnosti. Brokolice je sice poněkud méně náročná, avšak o...

Kategorie: Nezařazené

Významní živočišní škůdci ovocných dřevin a ochrana proti nim

Ovocné dřeviny jsou během svého života napadány řadou nejrůznějších živočišných škůdců, více či méně hospodářsky významných. Znalost jejich bionomie je důležitým faktorem efektivní ochrany proti nim. V dnešních moderních systémech integrované ochrany je převládající součástí ochrana chemická. Proti živočišným škůdcům jsou používány stále účinnější, ale pro životní prostředí méně škodlivé...

Kategorie: Nezařazené

Výběr odrůd jabloní pro přeroubování

V rámci průzkumu nových odrůd jabloní v provozních výsadbách jsme se v posledních letech rovněž zabývali hodnocením řady nových kultivarů po přeroubování stromů méně vyhovujících odrůd. Mnozí pěstitelé často používají tento postup pro vlastní hodnocení novinek, se kterými se chtějí blíže seznámit nebo si ověřují jejich použitelnost pro budoucí obnovu...

Kategorie: Nezařazené