Filtr

Produkty a výrobky zahrnuté v SOT s banány

První článek klíčového nařízení Rady (EHS) č. 404/93 o společné organizaci trhu (SOT) s banány jednak tuto SOT ustavuje, jednak vyjmenovává produkty a výrobky, kterých se tato SOT týká. Jednotlivé produkty a výrobky jsou uváděny v tabulce pod příslušným kódem kombinované nomenklatury. Dnes tuto tabulku publikujeme:

Kategorie: Nezařazené

Produkty zahrnuté ve Společné organizaci trhu

První článek klíčového nařízení Rady (ES) č. 2200/96 o společné organizaci trhu (SOT) s ovocem a zeleninou jednak tuto SOT ustavuje, jednak vyjmenovává produkty, kterých se tato SOT týká. Jednotlivé produkty jsou uváděny v tabulce pod příslušným kódem kombinované nomenklatury. Dnes tuto tabulku publikujeme.

Kategorie: Nezařazené

Tvorba právních předpisů v EU

Po začlenění kandidátských států do EU se podstatně změní legislativní postupy v těchto státech. Zemědělci a zahradníci budou i nadále podávat svoje návrhy a připomínky k různým regulativním opatřením prostřednictvím svých zájmových organizací příslušným národním ministerstvům zemědělství, ale v mnoha případech se o těchto návrzích a připomínkách bude rozhodovat v...

Kategorie: Nezařazené

Zavlažujeme zahradu – Moderní hospodaření s vodou

V knize najde čtenář přehledné a stručné informace, nápady i rady o tom, jak zajistit dostatek vláhy pro zahradu i zahrádku. Dozví se o obecných pravidlech hospodaření s vodou, o možnostech zřídit si či opravit vlastní studnu, o čištění vody i o tom, jak dostat vodu do stavení.

Kategorie: Nezařazené

Podpora krajinotvorných programů

Příroda a krajina každé země odrážejí celkový charakter rozvoje hospodářství, zároveň jsou dokladem etické vyspělosti a estetického vnímání společnosti. Nároky na využívání krajiny v celosvětovém měřítku neustále stoupají, péče o krajinu se řadí mezi prioritní problémy životního prostředí. Součástí péče o krajinu, její ekologickou stabilitu a produktivitu, je péče o...

Kategorie: Nezařazené

Trh ovoce v 13. týdnu 2002

Ceny zemědělských výrobců (CZV) se ve 13. týdnu pohybovaly u jablek zařazených do jakostní třídy výběr v širokém rozpětí od 6,- do 18,- Kč/kg, I. jakostní třídy od 6,- do 14,- Kč/kg. U jablek II. jakostní třídy se CZV pohybovaly od 5,- do 11,- Kč/kg. V porovnání s předchozím týdnem...

Kategorie: Nezařazené

Zpráva o trhu ovoce za 12. týden 2002

Ve 12. týdnu dodávali pěstitelé nejvíce na trh zimní jablka odrůdy Idared, Golden Delicious a Jonagold. Ceny zemědělských výrobců (CZV) jablek se ve sledovaném týdnu zvýšily u většiny odrůd. V porovnání s 11. týdnem nejvíce vzrostla průměrná CZV jablek odrůdy Gloster zařazených do jakostní třídy výběr (o 1,30 Kč/kg na...

Kategorie: Nezařazené

Zpráva o trhu ovoce 7. týden 2002

V roce 2001 bylo podle šetření ČSÚ v České republice celkem sklizeno 328,8 tis. t ovoce, což bylo o 140,9 tis. t (o 30 %) méně než v roce 2000. Jablka se podílela na celkové produkci ovoce 67,3 %. Jejich sklizeň ve výši 221,2 tis. t byla v porovnání s...

Kategorie: Nezařazené