Filtr

Veřejná zeleň jako výstavní síň

Co s představujete pod veřejnou zelení? Udupaný plácek mezi domy, poplivaný park u hlavního nádraží v Praze nebo klidovou zónu s mnoha zákoutími, kde vedle kvalitní sadovnické práce vás osloví fontána, kašna, umělecká lavička nebo socha, která každá má svoji duši a může vypovídat leccos o svém stvořiteli – sochaři....

Kategorie: Nezařazené

Žádají se časně kvetoucí letničky

Doba přeje časně kvetoucím letničkám a balkónovým květinám. Producentům přinášejí nejvyšší zisky nejranější termíny zahájení kultury ve 14. týdnu roku. Snaha snížit náklady pozdějšími termíny výsevu a snížením teploty se často nevyplácí, protože na trh se dostává pozdě kvetoucí zboží.

Kategorie: Nezařazené

Společnost Elgro v konkurzu

Známé družstvo pěstitelů zeleniny, které patřilo svým ročním obratem kolem 20 mil. GBP mezi největší ve Velké Británii, nevydrželo konkurenční tlak dravých obchodních firem. Působilo v Bostonu v hrabství Lincolnshire a mělo 35 velmi pečlivě vybíraných členů.

Kategorie: Nezařazené

Pomalu přichází jaro

Nová energie se vlévá do žil nám i rostlinám. S radostí začínáme přemýšlet, jak vylepšit své zahrádky, předzahrádky i okenní parapety. V našich představách se opět objevují krásné barvy, na které jsme byli nuceni přes zimu zapomenout. Zelená, žlutá, modrá, červená…..tak rádi bychom je viděli po celý rok.

Kategorie: Nezařazené

Ovocnářské dny a ministr zemědělství

České zemědělství se nyní nachází ve druhé a poslední fázi své transformace před vstupem do EU, ve fázi adaptační. Můžeme konstatovat, že postupným naplňováním cílů této koncepce se podařilo zastavit likvidaci agrárního sektoru. Poprvé od roku 1990 dosáhli prvovýrobci v roce 2000 viditelného zisku.

Kategorie: Nezařazené

Novozélandská růže získala první cenu

Mezinárodní porota znalců ocenila růži ’Paddy Stephens’ nejvyšší cenou na Mezinárodních růžových dnech v Glasgow. Porota, jejímž členem je nakladatel časopisu Horticulture Week pan Pete Weston, vybrala růži z McGredy z Nového Zélandu a udělila jí pohár Lord Provostś Cup. ...

Kategorie: Nezařazené