Pásové zavlažovače BAUER

S narůstajícím konkurenčním tlakem na našem trhu ovoce a zeleniny rostou i snahy o intenzifikaci výroby, růst kvality zboží a snižování výrobních nákladů. A to vše při nutném respektování rozmarů počasí, neboť stále ještě neumíme "poručit větru dešti". Významným stabilizačním, intenzifikačním a kvalitu zvyšujícím prvkem v zelinářské a ovocnářské prvovýrobě zůstávají závlahové systémy.

Přes problémy s jejich privatizací u nás zůstaly v rozhodujících zelinářských oblastech zachovány rozvodné sítě s čerpacími stanicemi. I v méně intenzivních pěstitelských oblastech se v extrémně suchém minulém roce objevily snahy o zprovoznění stávajících sítí. Mnoho z pěstitelů si znovu uvědomilo výhody a význam závlahy v zemědělské prvovýrobě. Řada podniků v této situaci znovu dávala do provozu i svou zavlažovací techniku. Co nového je k dispozici na trhu závlahové techniky pro polní pěstování rostlin?
Pásové zavlažovače
Nejmenší kategorií vhodnou zvláště pro zavlažování zatravněných nebo jiných užitkových či sportovních ploch jsou pásové zavlažovače s průměrem hadice od 40 mm výše a délkou hadice okolo 100 m. Pracují s připojovacími tlaky od 0,25 MPa (2,5 bar) podle typu pohonu (turbína, přímočarý motor). To zpravidla vyhovuje pro připojení k běžné vodovodní síti. Typickým představitelem pro závlahu menších ploch je stroj Bauer Rainboy. Tento pásový zavlažovač je určen především pro zatravněné plochy, parky a zelené plochy, komunální prostranství i menší zemědělskou výrobu. Manipulace se zavlažovačem je snadná, neboť má malou hmotnost. Můžete jej proto na místo určení jednoduše dotlačit. Zavlažovač je vybaven sektorovým postřikovačem. Hadice má průměr 50 a 55 mm a délku od 110 do 160 m. Podle přívodního tlaku je dosažena šířka pásu od 39 do 67 metrů. Rainboy lze vybavit dvěma typy postřikovačů – sektorovým postřikovačem R 163 nebo dalekonosným postřikovačem SR 101. Pro každou příležitost má obsluha k dispozici celou škálu rozměrů trysek. Rainboy „umí“ dodat na pozemek nejméně 7 mm vody na m2 při jednom přejezdu, nejvíce pak 56 mm.
Pro polní výrobu se nejlépe uplatňují pásové zavlažovače s průměrem PE-hadice od 75 mm až do 140 mm. Délky hadice se pohybují v rozsahu 190 až 700 m. Stroje této kategorie jsou u firmy BAUER dnes již standardně osazeny jednoduše programovatelným ovládacím počítačem dobíjeným solárním panelem. Standardní je dnes u pásových zavlažovačů BAUER i ochrana celého stroje proti korozi včetně cívky žárovým zinkováním. Do výbavy stroje patří například automatické zvedání stativu postřikovače při navíjení, nová plnoprůtočná turbína TVR 60 a pozvolné uzavření přívodu vody po ukončení postřiku.
Pro menší výměry jsou určeny stroje BAUER řady T s průměrem hadice od 75 do 100 mm. Typická délka hadice je 300 m (v nabídce jsou délky PE-hadice od 190 do 450 m). Minimální požadovaný připojovací tlak, při kterém je zaručena plná funkčnost stroje, je 0,35 MPa (3,5 bar). Stroje této střední kategorie jsou osazovány buď dalekonosným sektorovým postřikovačem (šířka zavlaženého pásu se podle připojovacího tlaku pohybuje od 53 do 90 m) nebo závlahovou konzolou AS 26 nebo AS 32. Závlahové konzoly jsou zárukou kvalitního postřiku i za větru. Hodí se pro zavlažování výsevů, výsadby i pro přesné dávkování vláhy k rostlinám v průběhu vegetace. Jednoduchá skládací příhradová konstrukce umožňuje obsluhu pouze jedním pracovníkem. Závlahová konzola se montuje na kolový stativ a přepravuje se na nosiči na boku cívky. Závlahové konzoly umožňují při konstrukční šířce 26 a 32 m zavlažovat podle osazení tryskami pás o šířce 34 až 50 m. Velkou výhodou těchto typů konzol je jejich stavebnicové skládání bez nutnosti dalšího napínání lanek či jiné zdlouhavé práce před spuštění stroje do chodu.
Větší stroje řady E mají PE hadice s průměrem 90 – 140 mm a délkou 310 – 650 m. Velký rozsah výkonů je dosažen širokým rozsahem navíjecích rychlostí. Dalekonosné sektorové postřikovače s nastavitelnou výsečí umožňují zavlažit pás o šířce 54 až 124 m. Pro ty, kteří požadují zavlažit přesně ohraničený pás a přitom kladou důraz na jemnost postřiku, je k dispozici závlahová konzola AS 50 (konstrukční šířka 50 m) se záběrem až 72 m. Konzola vyžadují přípojný tlak od 0,35 MPa (3,5 bar). Konzola se přepravuje složená po bocích cívky a její rozložení na pozemku zvládne opět pouze jeden člověk. Pro pojíždění po povrchu pozemku je konzola AS 50 vybavena vlastním 3 nebo 4 kolovým podvozkem. Konzoly AS 26, AS 32 a AS 50 jsou osazeny nízkotlakými tryskami s deflektorem, které jsou zárukou tvorby malých kapek. Malé kapky dopadající jemně na rostliny mají příznivý vliv na růst rostlin a neutužují půdu. Pro dosažení větších šířek postřiku jsou na rám konzoly osazovány trysky rotační nebo sektorové postřikovače.
Po práci na extrémně dlouhých pozemcích jsou na trhu k dispozici i speciální stroje s délkou hadice až 800 m. PE-hadice s průměrem až 140 mm disponují dostatečnou pevností v tahu i pro tyto délky. K těmto velkým strojům bývá dodáván 4 kolový podvozek a plně hydraulické ovládání provozních prvků.
Co určuje kvalitu pásového postřikovače?
Turbínový pohon – na trhu dnes nenajdeme prakticky jiný způsob pohonu. Pohon přímočarými vodními nebo dokonce olejovými motory je dnes již dávno překonán. Nasvědčuje tomu i poptávka po repasování starých strojů na turbínový pohon. Nicméně – nový stroj je nový stroj. Nejnižší tlakovou ztrátu (a tím snížení minimálního požadovaného přípojného tlaku) vykazují plnoprůtočné turbíny. Oproti tzv. obtokovým (by-pass) turbínám je k pohonu stroje použito celého objemu závlahové vody, která je ke stroji přiváděna. Díky velkému objemu závlahové vody, která turbínou prochází, je dosaženo vysokého točivého momentu pro vtahování stativu s postřikovačem nebo konzoly. Výsledkem je jistota, že vtahované zařízení překoná terénní nerovnosti i odpor namoklé zeminy a nezůstane stát uprostřed pozemku. Regulace vtahovací rychlosti se uskutečňuje změnou průřezu vstupního otvoru (trysky), kterou je voda přiváděna na lopatky turbíny. Změnou velikosti průřezu trysky se mění i rychlost vstupující kapaliny a tím i rychlost otáčení turbíny.
Ošetření povrchu stroje – pro dlouhou životnost stroje je jednoznačně výhodné žárové zinkování jako nejspolehlivější známá ochrana proti korozi. Někteří výrobci nabízí tuto ochranu za příplatek, u jiných je již ve standardní výbavě. Renomovaní výrobci se soustředí i na kvalitu plastových krytů stroje, které se vyrábí například z recyklovaných odpadních plastů z automobilového průmyslu. Základním požadavkem je jejich tepelná stálost a schopnost odolávat UV záření.
Přesné nastavení závlahové dávky – to je problém, se kterým se utkají zejména majitele starších strojů v okamžiku, kdy se začne platit za množství odebrané vody. Nastavování dávky „od oka“ může znamenat pohromu jak pro rostliny tak i pro peněženku. Podmínkou vybavení kvalitního stroje je přesně zpracovaná dávkovací tabulka pro různé připojovací tlaky se zohledněním délky a průměru PE-hadice, tlakové ztráty pohonu a použitého postřikovače nebo konzoly. Výhodou je i možnost přesného nastavení a kontroly vtahovací rychlosti, kterou nabízí malý programovatelný zavlažovací počítač. Kromě běžné kontroly provozních parametrů počítač reguluje při poklesu vstupních hodnot (tlaku, průtoku) turbínu pohonu tak, aby byla v maximální možné míře zachována nastavená postřiková dávka.
Jednoduchá obsluha – samozřejmostí by při nákupu nového stroje mělo být automatické zvedání stativu při dojezdu stroje, otočná cívka, mechanicky nebo hydraulicky ovládané podpěry stroje a snadná manipulace s celým strojem (např. přeprava rozložené závlahové konzoly podél kraje pozemku na zvednutém výtahu stroje nebo uvedení stroje do chodu bez nutnosti asistence jiné osoby).
Na moderní závlahové stroje BAUER se můžete přijet podívat 24. května tohoto roku na Den závlahářů, který se bude konat na Znojemsku. Na vaši návštěvu se těší firma NET-MC Žatec, výhradní zástupce BAUER pro Českou republiku.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *