Podnože pro jabloně

Podnož je důležitou součástí pěstebního systému, protože ovlivňuje: 1.velikost stromu a tím pádem i počet stromů na ha 2. časnost produkce 3. růst stromu 4. náročnost na řez.

Výběr podnože
Výběr vhodné podnože záleží na pěstitelském systému, půdě a vzrůstnosti odrůdy. Pro intenzivní výsadby jsou vhodné stromky naštěpované na podnožích M27, M9, M26. Pro kmenné tvary, tj. stromy větších velikostí se používají stromky štěpované na podnožích MM 106, M7, A2, semenáč, aj. Pro zahrádkáře, kteří nemají ujasněnou představu o stromku, je ideální zákrsek či čtvrtkmen na podnoži MM 106 virus free. Stromek na této podnoži nevyžaduje oporu (sloupky), zároveň roste i plodí velmi dobře v podmínkách zatravnění.
V další části najdou informace především ovocnáři. Přesto, že je stále v některých zemích nejvíce výsadeb na středně bujně rostoucích podnožích (např. na Novém Zélandu na M793, MM 106 či v USA na M7), tendence u nově zakládaných výsadeb je zcela jasná. V nich převládá celosvětově zakrsle rostoucí podnož M9. Malé stromy na zakrsle rostoucích podnožích nevyžadují žebříky, snižují potřebu práce při protrhávce, sklizni a řezu. Zároveň poskytují větší velikost plodů, vyšší procento kvalitního ovoce, lepší vybarvení díky vhodnějšímu osvětlení koruny.
Nová šlechtění podnoží
Šlechtitelská práce se celosvětově zaměřuje zejména na zvýšení mrazuodolnosti, rezistenci vůči vlnatce krvavé a nepotřebnosti opěrného systému. Z nejznámějších úplně nových šlechtění podnoží uvádím: Velká Británie – East Mailing – podnož AR 86.1.20 možná nahradí podnož MM 106, AR 86.1.25 Slibná se zdá také AR 85-2-3, na Novém Zélandu podnož Alotea®. Další nové podnože jsou uvedeny v tabulce. Většina vyšlechtěných podnoží budí smíšený zájem, neboť každá má určité výhody a nevýhody. Např. AloteaR má toleranci k fytoftoře, je rezistentní k vlnatce krvavé, ale je obtížně množitelná a více vzrůstná.
Nikde v zahraničí nejsou „ve velkém“ využity české série podnoží J-TE nebo J-OH-A. Mohu ale říci, že pokud by tyto podnože byly dobré či lepší než světový standard, jistě by se již dávno využívaly- byly v pokusech např. ve Švýcarsku, Německu, Holandsku a jinde. Samozřejmě lze vytrhnout jeden či dva pozitivní ohlasy, ale celkově zájem o ně není.
V USA i v Holandsku začínají množit polskou podnož P22, v USA dále Budagovski 9.
Obr. Graf
Přežité podnože
Pěstitelské systémy na středně bujně nebo bujně rostoucích podnožích např. M4, M7, A2 nebo MM106 jsou přežité a zastaralé. Do plodnosti nastupují později, vyžadují více práce s řezem, často mají horší kvalitu plodů a vybarvení, díky zastínění velké části koruny.
Uvedené středně bujné podnože jsou vhodné pouze do okrajových oblastí pěstování se špatnými půdními podmínkami, pro sady bez závlah či na obnovy sadů v místech, kde se předpokládá únava půdy.
Věřím, že se všichni chceme dostat na kvalitativně vyšší produkci, proto se zaměřím na zakrsle rostoucí podnože.
Zakrsle rostoucí podnože
Nejčastěji celosvětově vysazovanými podnožemi jsou v intenzivních výsadbách M9, M26 a M27. Musíme si uvědomit, že stále mluvím o certifikovaných virus-free podnožích a zavlažovaných výsadbách. Abychom se mohli orientovat ve velkém množství klonů a druhů podnoží, uvedu pokus z USA TAC 114, kde bylo vysazeno24 zakrsle rostoucích podnoží jabloní pokrývající vzrůstnost od extrémě zakrsle rostoucí podnože M27 po středně zakrsle rostoucí podnož M26, včetně 12 klonů podnože M9.
Tab. Honocení 24 zakrse rostoucích podnoží pro jabloně TAC 114
Pokus byl založen na 3 místech v OR a WA s naštěpovanými odrůdami ’Fuji’ a ’Gala’. Po 6 letech /4 sklizně/ jsou známy první výsledky. Obě dvě odrůdy daly velmi podobné výsledky, kdy měření průměru kořenového krčku u ’Fuji’ podalo následující informace:
Výsledkem je jasný vliv podnože na velikost stromu změřením plochy kmene v kořenovém krčku. Dá se říci, výsledky měření podnoží od nejslaběji rostoucích (M27E, P22 a P 16) po nejsilněji rostoucí (V1, M26E a MAC 39) byly stejné ve všech lokalitách. Středně vzrůstných bylo 12 klonů podnože M9. Nejslaběji rostoucími klony v tomto pokusu byly FL 56 a zdravotně necertifikovaná M9 (původní bez certifikace virus free), nejbujněji rostoucími byly M9 B756 a M9E. V mnoha jiných pokusech v Evropě došli ke stejným výsledkům u podnoží M9 FL56 a u M9 bez certifikace zdravotního stavu (ne virus free), které byly slabšího růstu než M9T337, Pajam 1, M9 Nic 29 (kterou známe pod názvem RN29), M9E a další…
Kromě nejslabších klonů M9 (M9 FL56 a u M9 bez certifikace zdravotního stavu ne virus free) byly odlišnosti v růstu relativně malé a bez komerčně využitelné odlišnosti. Pracovníci došli k závěru, že při výběru stromků na podnoži M9 není důležitý klon, ale zdravotní certifikace virus free.
Výška štepování
Efektivnější technikou ovlivňování růstu stromků na podnoži M9 je výška štěpování odrůdy nad zemí než výběr mezi klony této podnože. Výsledkem zobecnění výšky štěpování je: jestliže budeme zvyšovat výšku štěpování, u každých 10 cm dojde k redukci růstu stromku přibližně o 10%. Například: stromek štěpovaný ve výšce 20 cm bude o 15 % menší než stromek štěpovaný ve výšce 5 cm. Běžná výška štěpování jabloní v zahraničí je 15-25 cm nad zemí.
Růstový potenciál
Dalším závěrem bylo, že nejméně vzrůstné podnože M27 a P22 produkovali „trochu“ menší plody. Pokus samozřejmě není ukončen, výsledky budou dále zveřejňovány.
Všeobecně je známo, že růstový potenciál stromku závisí také na odrůdě. Nejvíce vzrůstné jsou triploidní odrůdy např. ’Jonagold’, středně vzrůstné jsou např. odrůdy ’Golden Delicious’, ’Gala’ aj. Ze slabě vzrůstných např. ’Šampion’, ’Spur Delicious’, ’Discovery’.
Podle zahraničních školkařů a ovocnářů, se kterými jsem se setkal, bývá nejlépe hovořeno o klonu M9 T337 z NAKB v Holandsku. Svými vlastnostmi bývá považován za představitele celé skupiny s nejvyváženějšími vlastnostmi. Proto jsme v letošním roce dovezli pro založení matečnice základní „basis“ materiál tohoto klonu z NAKB, čímž dostáváme naši produkci na srovnatelnou úroveň se zahraničí. Budeme produkovat certifikované podnože M9, M26 a MM 106 virus free, nejenom díky dovozům, ale hlavně vlastní výrobou podnoží.
Znovu zdůrazňuji, veškeré zakrsle rostoucí podnože vyžadují oporu a hnojivou závlahu. Bez toho nejsou splněny podmínky pro dobré výsledky při pěstování. Kdo nemá možnost závlahy a chce založit intenzivní výsadbu, pro něj je řešením podnož M26.

Komentáře ke článku 1

  • Petr

    Dobrý den, po dědovi jsem zdědil velký ovocný sad s jabloněmi (vysokokmeny) starými asi 60let. Jelikož stromy již pomalu dosluhují, chtěl bych zachovat jejich „genofond“ – jednak z důvodu, že mi ty odrůdy chutnají a taky proto, že bych je chtěl zachovat i pro příští generace. Dočetl jsem se, že pro vysokokmeny se hodí jako podnož semenáč plané jabloně. Co se rozumí tou planou jabloní? Je to nějaký druh jabloně volně se vyskytující v přírodě? A nebo ten semenáč může být vypěstovaný ze semínka jakéhokoli jablka ( i šlechtěného) ? A v jakém stáří a jaké výšce se pak mají ty semenáče roubovat a jakou technikou roubování? Ty původní odrůdy jsou ( aspoň tak, jak mi to popisoval děda) Coxova reneta, „Kožuchy“, Matčino, Panenské a ještě nějaké další. Také je tam hrušeň Pařížanka a u té také nevím, na jakou ji naroubovat podnož.
    Děkuji za radu, s pozdravem Petr M.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *