Pokroky v balení zeleniny

Odhaduje se, že v Německu se zvýšil podíl balené zeleniny na trhu během posledních třech let troj- až čtyřnásobně. Stále více obchodních řetězců a dokonce i specializovaných prodejen zeleniny vyžaduje balené zboží. Nesplnila se očekávání ekologů, že spotřebitelé budou zdrženliví k balení potravin, zvláště čerstvého ovoce a zeleniny, neboť se jedná o plýtvání obalovým materiálem a narůstají problémy s jeho další likvidací či zátěží prostředí. Na centrální tržnici v Bonnu-Roisdorfu je v provozu balící zařízení již po dobu pěti roků a je pronajímáno zájemcům za úplatu.

Zelenina se malospotřebitelsky balí do smrštitelných fólií, nebo do různých vaniček nebo kombinací fólií s podložními miskami. Od smrštitelné fólie se požaduje stejnoměrná tloušťka do 15 mikronů, oboustranná protirosná úprava. Průtažná fólie by měla mít tloušťku 20 mikronů. Balení na podkladní misky se stále užívá, nicméně zejména pro měkké ovoce se žádají víčky uzavírané vaničky. Za samozřejmost se považuje již balení předchlazené zeleniny a její další udržování v chladírenském řetězci, což je v případě maloobchodního odbytu často jen přání. Dobře prochlazená brokolice před balením má nejméně o den delší trvanlivost nežli zboží, které se chladí až po zabalení.
Podle zjištění prodávají velké supermarkety baleného květáku o 30 % více nežli když je volně ložený. Proto se podíl baleného květáku stále zvyšuje. Na velkotržnici v Roisdorfu se nabízí již 20 % květáku baleného. Přednosti jsou především vyšší stupeň hygieny, záruka, že se balí pouze 100% kvalitní zboží. Velkotržnici opouští plných 50 % brokolice v obalech. Inovací je společné balení květáku s brokolicí na jednu misku s přebalem smrštitelnou fólií. Na velkotržnici se nabízejí balená srdéčka římského salátu a rukola v průtažné fólii. Dokonce se balí i pór do lehce smrštěné fólie, aby se zákazníkovi neznečistil nákup.
Balené zboží se musí opatřit etiketami s vyznačením požadovaných údajů. Náklady na balení, etiketování a poplatek z a „zelený bod“ (tj. odvod na likvidaci obalů) jde na vrub producenta. Není snadné obstát v silné konkurenci, kdy obchodní řetězce stlačují stále více ceny pro dodavatele a hledí je „naladit“ devítkově, tj. 0,49, 0,99, 1,49 atd. Kdo se nevejde do cenových požadavků, vlastně diktátu, musí z kola ven.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *