Polská arboreta a botanické zahrady – II. díl

V minulém čísle časopisu Zahradnictví jsme započali putování po polských arboretech a botanických zahradách. Prostřednictvím textu i fotografií jsme již navštívili japonskou zahradu v Jarkówě, arboretum Wojslawice, botanickou zahradu v Krakówě, národní park Bieszczady a arboretum v Bolestraszycích. Nyní jsou na řadě další místa, ze zahradnického hlediska neméně významná.

Výčet navštívených zahrad nyní doplníme o botanickou zahradu v Lublinu, arboretum v Rogówě a chybět samozřejmě nemůže ani návštěva Wroclawi.

Botanická zahrada Lublin

Lublin je hlavního město Lublinského vojvodství, které se rozprostírá ve středovýchodní části Polska a je třetím největším vojvodstvím v zemi. Je jedním z nejstarších, historicky významných polských měst. Během nacistické okupace bylo prakticky zničeno včetně židovského ghetta, v jehož blízkosti se nacházel nechvalně známý koncentrační tábor Majdanek. Po válce bylo město postupně obnovováno a rozšiřováno a začal se rychle rozvíjet místní průmysl. V současné době je Lublin především kulturním centrem východního Polska s nepřebernou nabídkou galerií a muzeí. Lublin je též městem pravidelných divadelních festivalů a významným univerzitním městem, působí zde celkem čtyři univerzity převážně přírodovědeckého zaměření.

Text a foto

Ing. Iveta Bulánková,1

Bc. Tomáš Vencálek,2

1kurátorka hlíznatých rostlin,

2kurátor dřevin mírného pásma,

Botanická zahrada hl. m. Prahy

Celý článek naleznete v časopisu Zahradnictví č. 8/2018.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *