Autor
Kategorie:
Nezařazené

Předsednictvo Svazu školkařů České republiky zasedalo na severní Moravě

Ve Svazu školkařů České republiky se stalo pravidlem svolávat Valnou hromadu koncem měsíce ledna, tedy v období, kdy je ve školkách relativně nejklidněji. Vždy je toto setkání spojeno s několikadenním cyklem odborných přednášek.

Nejinak tomu bylo i v letošním roce, když se Valná hromada konala 21. ledna 2002 v malebném prostředí Českomoravské vysočiny v školícím středisku Skalský Dvůr poblíž Nového Města na Moravě.
V úvodu Valné hromady bylo vzpomenuto období a způsob, jak před 35 lety vznikal tehdejší Svaz školkařů, kterého je současný svaz pokračovatelem. Při této příležitosti byla uctěna památka jednoho ze zakladatelů svazu, pana Viléma Waltra, který loňského roku zemřel. Dále byl jako čestný host přítomen Ing. Jaroslav Lehovec, dlouholetý tajemník svazu, kterému při příležitosti jeho sedmdesátých narozenin jsme poděkovali za práci, kterou nejen pro svaz, ale pro celý zahradnický obor v naší zemi vykonal.
Dále pokračovalo zasedání schváleným programem, byla vyhodnocena bohatá činnost svazu za uplynulé období, byl navrhnut a po dlouhé diskusi schválen plán práce na období další. Proběhla volba nového předsednictva, jelikož většině členům stávajícího předsednictva skončilo čtyřleté volební období, které předepisují stanovy svazu.
Valnou hromadou byli zvoleni noví členové předsednictva – Karel Kalouš, Ing. Dušan Horák, Tomáš Horák, Ing. Karel Jiskra, Ing. Dagmar Rajnochová, Doc. Ing. Milan Rajnoch, CSc., Petr Vosyka, Ing. Václav Truhlář, Ing. Jiří Veleba, Josef Janků a Petr Valný zůstali z minulého předsednictva, jelikož od jejich zvolení neuplynuly ještě čtyři roky. Do revizní komice byly zvoleni: JUDr. L. Jiskrová, Lenka Tomsová a Ing. V. Varga.
Na 1. zasedání předsednictva, které se konalo ihned po Valné hromadě, byl zvolen Výkonný orgán Svazu v tomto složení:
Ing. Jiří Veleba – předseda
Ing. Václav Truhlář – místopředseda
Karel Kalouš – člen
Ing. Pavel Schuch – člen
Ing. Jan Procházka – byl potvrzen ve funkci tajemníka svazu
Předsednictvo Svazu školkařů ČR se pravidelně schází jedenkrát za měsíc a to vždy v místě působnosti některého z členů předsednictva. To proto, aby se členové seznámili s prostředím, kde dotyčný působí a s dalšími školkami z blízkého okolí. Členové Svazu školkařů ČR z daného území jsou pravidelně na zasedání předsednictva zváni a po skončení jednání jsou přilehlé školky buď společně, nebo podle individuálního zájmu přítomných, navštěvovány.
Dne 3. července 2002 se konalo zasedání předsednictva v Okrasných školkách v Oldříšově, v okrese Opava, které vlastní a vede Ing. Růženka Wiedrová.
Není ani důležité, co se na zasedání probralo, protože při otisknutí tohoto článku to nebude již to nejaktuálnější, ale to, co jsme na tomto kousku severní Moravy a Slezska viděli z našeho oboru. Tento kraj je příliš vzdálený od Prahy, než aby nějakým způsobem upoutával pozornost. Uhlí se již tolik nepotřebuje jako dříve, železo také ne, vrcholní představitelé, až na malé výjimky, vyměnili značku Tatra za jiné značky, vinná réva se zde (zatím) nepěstuje a taky dálnice sem ještě nedorazila.
Mnoho víme o holandských, německých, polských a dalších školkách ve světě a ani jsme si nestačili všimnout, že i u nás vyrůstají školky, které buď jsou, nebo brzy budou plně srovnatelné se školkami v zahraničí. Některé z nich se nacházejí na severní Moravě.
U Růženky (jak se v odborných kruzích školce v Oldřišové říká) se nás sešlo dvojnásobek než bývá zvykem na jiných místech. Přišli všichni pozvaní školkaři z okolí a těch není málo. Je zde kraj, kde mají zahradníci velmi starou tradici. přišel mezi nás i pan Bohuslav Kalus, známá školkařská osobnost, kterému jsme společně popřáli k sedmdesátinám, které v těchto dnech oslavil. Dostalo se nám od něho ujištění, že sedmdesát let u zahradníka je věk, kdy teprve začíná využívat svých zkušeností a dělá méně chyb a v tomto věku se ještě narozeniny neslaví, to nejdřív při osmdesátce.
Po ukončení jednání účastníci některé přilehlé školky navštívili a byli mile překvapeni.
Hostitelská Okrasná školky Oldřišov byla jako vždy čistá, se sortimentem, který se používá při vlastních realizacích, část dřevin odebírají sadovnické firmy, dosti velké množství se prodá drobným zákazníkům z Oldřišova a okolí a část produkce jde na vývoz.
Ing. Kristián Korner, školky Koblov. Školka rodinného charakteru, která je dobře technicky vybavená, má nově vybudovanou prodejnu pro drobný prodej. Firma je známá pořádáním zdařilých zahradnických výstav.
Adametz Daniel, Opava-Malé Hoštice. Školka je zaměřená na produkci vysoce kvalitního mladého školkařského materiálu.
Milan Novák, Hlučín – produkuje školkařský materiál vynikající kvality pro nové moderní vlastní zahradní centrum
Ing. Libor Novák, Vřesina. Velmi dobrá specializovaná firma na produkci vřesovištních rostlin
Tomáš Čerbák, Pustá Polom – školka vedená na vysoké odborné úrovni s atraktivním sortimentem
Vlastimil Pasič, Dolní Životice – velká firma s mnoha aktivitami, mimo jiného je zde produkce mladého školkařského materiálu. K přípravě materiálu se používá špičková pěstitelská technologie se špičkovým vybavením. Je zde vidět perfektní spolupráce zkušeného vynikajícího praktika Petra Pasiče s obchodně zdatným synem Vlastimilem Pasičem
Nachází se zde ještě další firmy, které nebylo možné z časových důvodů navštívit jako je např. Ing. Zdeněk Mazal v Bolaticích, Ludmila Teplanská v Raduni a řada dalších.
Obdivuhodný je vzájemný vztah zahradníků jako celku v tomto regionu. Vzniklo zde Volné sdružení slezských zahradníků, které je dobrovolné, sdružuje odborníky v této profesi a pravděpodobně je největším sdružením svého druhu v rámci ČR. Tito lidé se pravidelně scházejí, pořádají odborné přednášky, odborné zájezdy atd. Snad největší akcí v letošním roce tohoto sdružení bylo uspořádání Slezské zahradnické výstavy, která se konala ve dnech 4. – 5. května 2002 v prostorách zámku Kravaře a přilehlém renomovaném parku. Byla to pro celý region mimořádná společenská událost a výstava měla velkou návštěvnost jak návštěvníků z okolí, tak i z Polska. Uspořádání výstavy navázalo na tradici Zahradnických výstav, které se zde mezi dvěmi světovými válkami pravidelně konaly. Velkou zásluhu na bohaté činnosti tohoto sdružení a pořádaných akcí mají nadšenci Karel Ostárek a Ing. Jaroslav Vích.
Při pohledu zpět na vyjmenované školky nutno dodat, že majitelé jsou ještě většinou velmi mladí, před několika lety začínali úplně od nuly, nic nezdědili, nic nerestituovali, mnozí začali na pronajatých pozemcích, dotace nebo dokonce půjčky, to jsou pro zahradníky pojmy zcela neznámé. To, co je za nimi vidět je obdivuhodné. Jsem přesvědčen, že již brzy budeme v řadě dřevin úplně soběstační a v některých již dokonce jsme. Samozřejmě některé skupiny dřevin se budou ještě nějaký čas dovážet. Jsou to alejové stromy, solitérní dřeviny, rododendrony aj., které nelze rychle napěstovat a vyžadují svůj čas.
Je potěšující, že za několik málo let se podařilo školkařům v České republice, kteří převážně začínali od začátku, docílit také úrovně.
Pěstují dřeviny, které budou vysazovány v naší zemi a jen těmto dřevinám se zde bude nejlépe dařit, protože jsou zde doma. Budou mít nejlepší biologickou hodnotu a o to nám jde. Funkční zeleň se sází na desítky let a někdy i na staletí.
Česká republika má ve školkařském odvětví velkou tradici, nyní má řadu mladých lidí, kteří jsou pro tento obor zapálení a jak je vidět, výsledky jsou již patrný.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *