Protimrazová závlaha: Principy a praktické používání – II. díl

V prvním článku byly rozebrány klíčové fyzikální principy stojící za efektivitou protimrazové závlahy a některé důležité aspekty spojené s protimrazovými opatřeními. V tomto druhém článku se zaměříme na dávkování vody do různých kultur, na dopočítávání spotřeby, možnosti jejího snížení a na stanovení termínu spuštění a vypnutí. Budou rovněž uvedeny hlavní výhody a nevýhody této metody.

V současnosti jsou k protimrazové závlaze nejběžněji využívány kruhové postřikovače úderové nebo náporové s různou rychlostí otáčení, poloměrem rozstřiku, různou dávkou, rovnoměrností postřiku a jemností kapek. Z praktického hlediska je vhodné si například uvědomit, že čím menší jsou kapky, tím větší je předpoklad, že velká část vody zůstane na povrchu, kde je efektivní a neskápne hned na zem. Důležitá je také délka intervalu mezi opakovaným zkrápěním určitého místa. Ten nemůže být příliš dlouhý, protože k poklesu teploty dochází velmi rychle. Tento problém vzniká zejména u kruhových postřikovačů s delší dobou jedné rotace. Doporučovaná maximální délka mezi jednotlivým ovlhčením je 30–60 sekund, delší interval vyžaduje vyšší dávku vody (Snyder and Melo-Abreu 2005). Postřikovače jsou zpravidla rozmístěny v určitém sponu tak, aby se postřiková plocha překrývala, ale byla zároveň co nejrovnoměrnější. Předmětem následujícího textu je obecně seznámit čtenáře s hlavními praktickými faktory, které ovlivňují účinnost této metody. Náš příspěvek se však detailně nevěnuje různým využívaným typům závlah, postřikovačů a věcí s tím souvisejících. Detailněji zmiňuje jen alternativní možnosti postřiku u řádkových kultur s potenciálem významné úspory vody. Konkrétní návrh protimrazové závlahy je záležitostí dohody pěstitele a firmy, která vlastní technologii nabízí a zhotovuje.

Zásadní a kritické body pro používání protimrazové závlahy jsou následující: nesmí dojít z jakéhokoliv důvodu k přerušení zavlažování. Dávka vody musí být dostatečná. Rosení například jen večer před mrazem nebo použití rosičů je nedostatečné a hrozí větší škody. Interval skrápění nemůže být příliš dlouhý, prakticky maximálně 60 sekund. Systém je nutné zapnout včas jak vzhledem k poklesu teplot a potřebám porostu, tak i prakticky z hlediska zamrzání rozvodů vody a vlastních postřikovačů. Předčasné vypnutí není možné. Systém protimrazové závlahy je považován za nejúčinnější způsob ochrany proti vegetačním mrazům a je široce využíván v oblastech, kde je dostatek zdrojů pro krytí celkové potřeby vody. Kde nejsou silné zdroje povrchové vody, je nezbytné budování vlastních nádrží, což je finančně náročné a bude pravděpodobně i do budoucnosti hlavním omezujícím faktorem při využívání této metody.*

Text a foto Ing. Luděk Laňar, Ph.D., Ing. Klára Scháňková, VŠÚO Holovousy s. r. o.

Celý článek naleznete v časopisu pro profesionální zahradníky Zahradnictví č. 4/2021.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *