Puklice Takahashia japonica – riziko pro listnaté dřeviny

Puklice Takahashia japonica je původním východoasijským druhem, který byl poprvé detekován na území Evropy v roce 2017. Jedná se o polyfágního škůdce, který napadá široký okruh listnatých dřevin a který představuje významné riziko pro jejich pěstování i na evropském kontinentu.

Mezi hostitelské druhy této puklice náleží širokolisté dřeviny a keře, dosud byla přítomnost škůdce zaznamenána na 28 druzích 17 čeledí. Za nejvýznamnější hostitelské rostliny jsou považovány Alnus japonica (olše japonská) z čeledi Betulaceae (břízovité); Diospyros kaki (tomel japonský) z čeledi Ebenaceae (ebenovité); zástupci rodu Lespedeza (lespedézie) a druh Sophora japonica (jerlín japonský) z čeledi Fabaceae (bobovité); Juglans regia (ořešák královský) z čeledi Juglandaceae (ořešákovité); Magnolia obovata (šácholan obvejčitý) z čeledi Magnoliaceae (šácholanovité); zástupci rodu Morus (morušovník) z čeledi Moraceae (morušovníkovité); Cydonia oblonga (kdouloň obecná), Prunus cerasifera Atropurpurea (slivoň myrobalán), Prunus salicina (slivoň vrbová) z čeledi Rosaceae (růžovité); zástupci rodu Citrus (citrus) z čeledi Rutaceae (routovité); Salix chaenomeloides z čeledi Salicaceae (vrbovité); Celtis sinensis (břestovec čínský) a Zelkova serrata (Zelkova pilovitá, Z. ostrolistá) z čeledi Ulmaceae (jilmovité) a Parthenocissus tricuspidata (loubinec trojlaločný, přísavník trojlaločný, p. trojcípý) z čeledi Vitaceae (révovité).

Text

Dr. Ing. Zdeněk Chromý,

ÚKZÚZ Brno

Zdroj fotografií: www.eppo.org

Celý článek naleznete v časopisu Zahradnictví č. 7/2020.*

Komentáře ke článku 1

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *