Rezidua pesticidů v ovoci a zelenině a možnosti jejich regulace

Pro ovoce a zeleninu, které jsou převážně konzumovány v čerstvém stavu, představují rezidua pesticidů rizika pro zdraví lidí. Jejich výskyt v potravinách je regulován evropskou legislativou, která se stále zpřísňuje a jejíž dodržování je kontrolováno orgány státního dozoru. Výsledky monitoringu v ovoci a zelenině dokladují, že přestože jsou legislativní požadavky dodržovány, je frekvence výskytu reziduí pesticidů v potravinách vyšší, než je v představách konzumentů potravin.

Předložený příspěvek popisuje výsledky výzkumu, vedoucí k vytyčení budoucího směru, tzv. nízkoreziduální produkce ovoce a zeleniny, při které lze významně snižovat výskyt reziduí v produktech a to nad rámec požadavků platné legislativy.*

 Text prof. RNDr. Ing. František Kocourek, CSc., Výzkumný ústav rostlinné výroby, v. v. i., Praha

Celý text článku naleznete v tištěné verzi časopisu zahradnictví 5/2014.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *