Růžové stolní odrůdy révy vinné

V kolekci genových zdrojů révy vinné v Lednici bylo hodnoceno šest růžových stolních odrůd révy vinné. Pro komerční pěstování v podmínkách České republiky je vhodná odrůda Jubilej Žuravlja. Některé z hodnocených odrůd je možné využívat také ve šlechtění odrůd se zvýšenou odolností k houbovým patogenům.

Pěstování stolních odrůd révy vinné na přímý konzum hroznů nemá v severních vinohradnických oblastech tradici, právě díky vysokým nárokům stolních odrůd révy vinné na klimatické podmínky. Většina z nich má vysoké světelné a tepelné nároky. Používalo se buď méně náročných raných odrůd s drobnými bobulemi pro samozásobení nebo pro místní trh, nebo byly vybírány nejlépe vyvinuté hrozny některých moštových odrůd.

Text a foto doc. Ing. Pavel Pavloušek, Ph.D.,

Mendelova univerzita v Brně,

ZF v Lednici

Článek byl odborně recenzován.

Seznam použité literatury je k dispozici u autora nebo v redakci časopisu.*

Celý text článku naleznete v tištěné verzi časopisu Zahradnictví 9/2014

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *