Setkání Svazu školkařů ČR

Svaz školkařů České republiky je profesní organizace, která sdružuje české a moravské školkaře. Jako hosté jsou v ní zastoupeni i slovenští kolegové. Co přinesla poslední valná hromada a jak vypadá stav českého školkařství v současné době? Odpověď podal svazový seminář pořádaný ve dnech 21. až 24. ledna letošního roku.

Několikadenní pobyt mezi svými profesními kolegy je pro mnohé uhoněné školkaře hotovým balzámem na duši. Konečně si mohou v klidu navzájem vyměnit cenné zkušenosti a setkat se s kolegy z celé republiky. Odlehlá poloha Skalského dvora u Nového Města na Moravě přímo vybízí k takové nikým nerušené „profesní rekreaci“. Letos zvolili na valné hromadě nové předsednictvo svazu včetně výkonného orgánu. Náplní semináře bylo kromě setkávání také odborné vzdělávání členů, aktuální informace z domova i ze světa, informace o akcích pořádaných svazem, možnost obnovit tzv. jedový průkaz včetně přezkoušení a možnost seznámit se s nabídkou zboží a služeb pro školkaření. Této možnosti využilo přibližně 120 členů svazu.
Svaz školkařů ČR sdružuje 150 subjektů z České i Slovenské republiky. Jeho úkolem je „zvyšovat úroveň školkařství a zajistit plynulý rozvoj tohoto oboru na úseku hospodářském, technickém a kulturním, jakož i hájit a prosazovat společné zájmy školkařských podniků bez ohledu na formy vlastnictví vůči řídicím a správním orgánům a institucím, jak na úrovni republiky, tak i ve vztahu k zahraničí. Vzhledem k významu a poslání školkařského oboru v oblasti tvorby a ochrany životního prostředí, bude svaz zastupovat a hájit odpovídající postavení oboru v rámci celého národního hospodářství“. Tolik hovoří stanovy. V praxi to znamená například snahu prosadit snížení sazby DPH u rostlinného materiálu z 22% na 5%. Komoditní rada pro speciální plodiny, kterou svaz zřídil společně se zástupci pěstitelů léčivek a květin, intervenuje a hájí zájmy svých členů. Prosazení snížené sazby DPH pro některé školkařské výpěstky je pro školkaře významnou pomocí. Dalším cílem Komoditní rady je prosadit 5% sazbu DPH i pro prodej květin.
Situaci v oboru objasnil Ing. Václav Truhlář, jednatel firmy Školky Litomyšl s. r. o.
„Poptávku po výpěstcích zatím nejsou domácí pěstitelé schopni v plné míře pokrýt. Jedná se zvláště o rostliny, které jdou do módy – vzrostlé stromy o průměru kmene kolem 20 cm s výškou nad 2 m, velmi zakrslé dřeviny – a samozřejmě řezané květiny z domácí produkce. Proto se odvážím tvrdit, že kdo školkařinu „umí“, může být zatím bez obav. Roste poptávka po okrasném materiálu obecně pro zahrady i veřejnou zeleň, objevují se sbírky a s nimi i poptávka po opravdových specialitách jako jsou například čarověníky.
Finanční situace školkařů byla nepříznivě ovlivněna loňským mokrým rokem, kdy řada zákazníků neodebírala výpěstky, protože třeba sadovníci nemohli kvůli mokru vysazovat. Loňský rok nám příliš nepřál i díky velkému výskytu houbových chorob a plísní. Snad bude ten letošní příznivější. Pokud by nepřišel, přijde na řadu závlaha. Ačkoliv jsou to zvýšené náklady, považuji je osobně za nezbytnou součást školky, protože jednak velmi zvyšují intenzitu pěstování, přírůstky a rychlost zakořenění, vyrovnávají výkyvy v přirozených srážkách. Mám na mysli samozřejmě závlahu kvalitní (Netafim). Dobrý závlahový systém zabraňuje při horkém a větrném počasí rychlému vysušení půdy. Nelze ovšem zavlažovat nepřetržitě, neboť pak dochází spíše ke škodám než k užitku.
Co se týká budoucnosti českých školkařů, mám trochu obavy z našeho vstupu do EU. Za hranicemi čeká na svou příležitost mnoho firem. Ve většině mají dostatečně velký kapitál na to, aby mohli nějaký čas prodávat své zboží pod cenou a ovládnout tak část našeho trhu. Pro příklad nemusíme chodit daleko – to už známe z likvidace naší produkce řezaných květin. Zřejmě tak dojde k přetlaku zboží, kterému však můžeme podle mého názoru úspěšně čelit. Rezervy máme hlavně v solidnosti k sobě navzájem. Politikaření a pletichaření nám neprospívá, měli bychom pro společný úspěch začít více spolupracovat. Účinnou pomocí by bylo vytvoření odbytových center. Důležité je také „přezbrojit“ naše školky na novou techniku ať jsou to traktory, vyorávače, dobývací stroje, či již zmiňované závlahy. Naší šancí je také vývoz, protože v zahraničí jsou naše kultivary velmi oblíbené. Při návštěvě Nizozemska jsem viděl, že velkou část pěstební plochy zaujímaly právě naše rostliny.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *