Skalkové prostredie v mestskej zeleni

Medzi najpôvabnejšiu zložku i v štruktúre zelene miest a obcí patria skalky – jednotlivé druhovo vysoko esteticky hodnotné skalničky, i keď sú jednými zo skupiny okrasných rastlín menej zastúpenými vo vegetácii tohto prostredia.

K jedným z výhod v zakladaní skaliek a v uplatňovaní jednotlivých druhov kvitnúcich skalničiek je ich vizuálna atraktívnosť ale i prispôsobenie sa veľmi špecifickým mestským a obecným podmienkam prostredia.

Ing. et Ing. Marián Sudzina, PhD.,

Ing. Katarína Rovná, PhD.,

prof. Ing. Miroslava Kačániová, PhD.

SPU v Nitre

Celý text článku naleznete v tištěné verzi časopisu Zahradnictví 8/2015

 

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *