Šlechtění odrůd jabloní s trvalou rezistencí ke strupovitosti

Projekt VINQUEST zahájený v roce 2009 přinesl první informace o frekvenci prolomení genů rezistence Venturia inaequalis a geografické distribuci ras strupovitosti schopných způsobit toto prolomení. Jako nejvíce slibné geny rezistence pro použití ve šlechtění odrůd s trvalou rezistencí se ukazují geny Rvi5, Rvi11, Rvi12, Rvi14 a Rvi15 s malou frekvencí prolomení rezistence. Jak se očekávalo, gen rezistence Rvi1 společně s geny Rvi3 a Rvi8 byl často překonáván a tyto geny mají malý význam pro šlechtění na rezistenci jabloní ke strupovitosti. Gen Rvi10 může být přiřazen k této skupině z důvodu vysoké frekvence prolomení. Naopak geny rezistence Rvi2, Rvi4, Rvi6, Rvi7, Rvi9 a Rvi13 jsou stále použitelné ve šlechtění, ale jejich použití je podmíněno pouze v rozšířené kumulaci více genů rezistence v jednom genotypu.

Nejvíce využívané v současném šlechtění na rezistenci jsou geny Rvi2, Rvi4 a Rvi6. U genů Rvi6 a Rvi7 dochází v Evropě na mnoha lokalitách k prolomení rezistence rasami schopnými infikovat genotyp H(6,7). U odrůdy Regia nesoucí geny Rvi2 as Rvi4 bylo již zaznamenáno též prolomení rezistence (Pail 2018). Virulentní rasy strupovitosti ke genům rezistence Rvi9 a Rvi13 jsou též nacházeny ve výsadbách. Proto se doporučuje kumulace (pyramidizace) nejméně dvou případně i tří těchto genů. Další výzkum je nezbytný vzhledem ke skutečnosti, že u některých genotypů jsou identifikovány další geny rezistence a výsledné hodnocení rezistence může být podhodnoceno.*

Text a foto

Ing. Radek Vávra, Ph.D.,

VŠÚO Holovousy s. r. o.

Celý článek naleznete v časopisu Zahradnictví č. 10/2020.

Komentáře ke článku 2

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *