Společné organizace trhů v EU

Společné organizace trhů (SOT) jsou v podstatě komoditní tržní řády, závazné pro členské státy EU. Z dosud založených 21 zemědělských SOT se pět týká zahradnických sektorů. V listopadu 2001 počítačový program EUR-Lex zařazoval do těchto pěti SOT 726 platných právních předpisů. Každou SOT uvádí jeden klíčový právní předpis, kterým je nařízení Rady zemědělských ministrů EU. V klíčovém právním předpisu jsou uvedeny základní principy příslušné SOT. Z klíčového právního předpisu se pak odvozují prováděcí a další návazné právní předpisy Rady a Komise.

Společná organizace trhu s ovocem a zeleninou
Společná organizace trhu s ovocem a zeleninou vznikla v roce 1962. Týká se veškerých druhů ovoce a zeleniny pěstovaných v Evropské unii, určených k přímému konzumu v čerstvém stavu a zařazovaných do kapitoly 7 a 8 celního sazebníku, s výjimkou brambor, hroznů révy vinné používaných k výrobě vína, banánů, kukuřice cukrové, fazolí a hrachu ke krmení a oliv. Platným klíčovým právním předpisem této SOT je nařízení Rady (ES) č. 2200/96 ze dne 28. října 1996 o společné organizaci trhu ovoce a zeleniny. V listopadu 2001 EUR-Lex vykazoval 303 platných právních předpisů (z toho 133 základních a 170 novel) této SOT. Tyto právní předpisy se týkaly norem jakosti, kontroly jakosti, organizací výrobců, mezioborových organizací, intervencí, obchodu se třetími zeměmi, kontroly a monitoringu. SOT s ovocem a zeleninou lze charakterizovat jako velmi živou. V průběhu své téměř 40tileté existence prodělala dvě zásadní reformy, její právní předpisy podléhají častým změnám. Denně je vydáván nejméně jeden právní předpis, který se týká této SOT.
Společná organizace trhu s banány
Společná organizace trhu s banány vznikla v roce 1962 vydáním klíčového nařízení Rady (ES) č. 404/93 ze dne 13. února 1993 o společné organizaci trhu s banány. SOT s banány zahrnuje čerstvé i zpracované banány s výjimkou plantejnů, které jsou zahrnuty ve SOT s ovocem a zeleninou. V listopadu 2001 EUR-Lex vykazoval v této SOT 50 platných právních předpisů (z toho 25 základních a 25 novel). Tyto právní předpisy se týkaly zejména normy jakosti, kontroly jakosti, organizací výrobců, podpor výrobcům a mezinárodního obchodu. V poslední době se v rámci této SOT velmi často mění zásady dovozu banánů ze třetích zemí.
Společná organizace trhu se zpracovaným ovocem a zeleninou
Společná organizace trhu se zpracovaným ovocem a zeleninou postupně vznikla ze Společné organizace trhu s ovocem a zeleninou. Týká se celé řady výrobků ze sušeného a zpracovaného ovoce a zeleniny. Platným klíčovým právním předpisem této SOT je nařízení Rady (ES) č. 2201/96 ze dne 28. října 1996 o společné organizaci trhu se zpracovaným ovocem a zeleninou. V listopadu 2001 EUR-Lex vykazoval 99 platných právních předpisů (z toho 52 základních a 47 novel) této SOT. Tyto právní předpisy se týkaly systému podpor produkci, jakosti suroviny, obchodu se třetími zeměmi a všeobecných opatření.
Společná organizace trhu s vínem
Společná organizace trhu s vínem vznikla v roce 1960. Poslední reforma sektoru byla odstartována vydáním klíčového nařízení Rady (ES) č. 1493/99 ze dne 17. května 1999 o společné organizaci trhu s vínem. SOT s vínem zahrnuje čerstvé hrozny révy vinné určené ke zpracování, mošty, hroznovou šťávu, víno a vedlejší produkty vzniklé při výrobě vína. V listopadu 2001 EUR-Lex vykazoval 215 platných právních předpisů (z toho 112 základních a 103 novel) této SOT. Tyto právní předpisy se týkaly registru vinic, různých podpor, organizací výrobců, intervencí, obchodu se třetími zeměmi, kontroly a omezování produkce, pěstitelských oblastí, oenologických praktik a jakosti vín.
Společná organizace trhu se živými rostlinami a květinářskými výrobky
Na rozdíl od výše uvedených zahradnických společných organizací trhů je SOT se živými rostlinami a květinářskými výrobky značně stabilní a neměnná. Zahrnuje produkty a výrobky spadající do kapitoly 6 celního sazebníku. Vznikla v roce 1968 vydáním klíčového nařízení Rady (EHS) č. 234/68 ze dne 27. února 1968 o založení společné organizace trhu se živými rostlinami a květinářskými výrobky. SOT dosud neprošla žádnou zásadní reformou. V průběhu své 33 a půlleté existence byl klíčový právní předpis jenom sedmkrát novelizován. V listopadu 2001 EUR-Lex vykazoval 59 platných právních předpisů (z toho 17 základních a 42 novel) této SOT, které se týkaly podpory spotřeby, norem jakosti, kontroly jakosti a obchodu se třetími zeměmi.
Společná organizace trhu s bramborami
EU řadí k zahradnickým produktům také brambory, protože spadají do kapitoly 7 celního sazebníku. Dosud bylo předloženo několik návrhů na vytvoření SOT s bramborami, které však byly vždy zamítnuty. Proto EU SOT s bramborami dosud nemá. Vzorem pro návrhy SOT s bramborami byl vždy platný klíčový právní předpis SOT s ovocem a zeleninou.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *