Archiv pro štítek: odrůda

Filtr

Perspektivní stolní odrůdy révy

V kolekci genových zdrojů révy vinné se pravidelně hodnotí také stolní odrůdy révy. I když jsou ekologické podmínky v České republice méně vhodné pro velkovýrobní pěstování stolních odrůd, je možné vybrat odrůdy vhodné pro pěstování u malopěstitelů. Také stolní odrůdy patří do skupiny odrůd odolných k houbovým chorobám a zimním...

Kategorie: Vinohradnictví

Registrace odrůd a ochrana práv k odrůdám

Registrace odrůd a ochrana práv k odrůdám nejsou nové pojmy a základní procesy s nimi spojené jsou zemědělské veřejnosti všeobecně známy. Nicméně stále se setkáváme, především u uživatelů odrůd zeleninových, okrasných a ovocných druhů, s nepochopením, či nesprávným výkladem zákonných práv a povinností souvisejících s registrací odrůd a ochranou práv...

Kategorie: Trh - politika

Odrůdy révy vinné udržované jako genové zdroje

V rámci Národního programu konzervace a využívání genetických zdrojů rostlin a agrobiodiverzity probíhá udržování genových zdrojů révy a jejich pravidelné hodnocení. Genové zdroje révy jsou v rámci tohoto programu udržované na třech pracovištích: Mendelově univerzitě v Brně, Zahradnické fakultě v Lednici, Výzkumném ústavu rostlinné výroby – Výzkumné stanici vinařské v...

Kategorie: Vinohradnictví

Modřence (Muscari Mill.) a jejich odrůdové sortimenty

Příspěvek shrnuje data o pěstovaných taxonech rodu Muscari napříč vymezovanými podrody, o vývoji odrůdových sortimentů, jejich obměnám a uplatnění v zahradách. Tabulky přibližují 100 odrůd doposud pěstovaných (tři pětiny z nich byly uvedeny v posledních dvou desetiletích) i zaniklých, včetně dat o jejich původu, použití a hodnocení nejpěstovanějších.

Kategorie: Květinářství

Tařičky (Aubrieta Adans.) a jejich odrůdové sortimenty

Tařičky se pro své rané jarní kvetení těší nemalé oblibě po více než dvě století a jejich popula-rita dále vzrostla s uvedením Hendersonových, Leichtlinových a Prichardových hybridů na přelomu devatenáctého a dvacátého století. V současné době jsou pěstovány bezmála v dvě stě padesáti odrůdách. Příspěvek má napomoci orientaci pěstitelů v...

Kategorie: Květinářství

Metody ampelografického hodnocení odrůd révy vinné

Ampelografie je vědní obor, který se zabývá popisem odrůd révy vinné. Odrůdy révy vinné jsou hodnocené pomocí morfologických, ampelometrických, biologických, hospodářských a výnosových znaků. Počátky popisu odrůd sahají až do „římské doby“. V České republice jsou genové zdroje révy vinné shromážděné na třech výzkumných pracovištích. Odrůdy révy vinné jsou popisované...

Kategorie: Vinohradnictví