Střecha – zahrada, park nebo osmý div světa?

Platí ještě i dnes, že při výstavbě velkých komplexů budov se „minimalizuje“ zeleň a zhoršuje životní prostředí? Vždy záleží na skupině, která se k danému problému vyjadřuje. Je všeobecně známé, že Zelení budou křičet a bojovat proti všem podobným stavbám a budou upozorňovat na jejich negativní vliv na životní prostředí. Proto nás zajímalo, jak to vypadá s jedním z největších komplexů v Praze - Kulturně obchodním centrem Nový Smíchov, jehož součástí je i obchodní centrum Carrefour.

Vyhlášky, jednání, realizace
Na základě vyhlášky hlavního města Prahy o zastavěnosti ploch a nutném procentuálním zastoupení zeleně při stavebním povolení, kdy se nemůže pozemek celý zastavět, bylo rozhodnuto, že prakticky celá střecha Kulturně obchodního centra Nový Smíchov bude pokryta zelení a v okolních ulicích budou vysázeny vzrostlé stromy. Tím se dosáhlo kompromisu – prakticky celý pozemek je zastavěn, ale zeleně zde bude naopak více, než pouze 30 % plochy.
Po mnoha jednáních, při kterých se sešli jak zástupci hlavního architekta – Ing. Zíma, zahradní architekt Ing Pavel Šimek, prováděcí firma Král a Kurz – zahradnické práce a dodavatelé střešního pláště firma Falk, bylo upřesněno složení jednotlivých vrstev střechy, včetně druhového složení rostlin.
Během těchto jednání probíhal i boj o získání zakázky největší, netypické a nejprudší zelené střechy. Vítězně vyšla firma Král a Kurz, především díky technickému vyřešení a předložení vzorku zelené střechy o sklonu 58 0. Ano, není to překlep! Jedná se opravdu o střechu ve sklonu 58 0, nad kterou, když stojíte, připadá vám, že padá kolmo k zemi.
Několik čísel, poznámek a detailů
Střecha „světa“ s rozlohou 800 m2 byla již vzpomenuta. Dalším evropským unikátem je především vlastní rozloha, která představuje téměř 15 000 m2, z čehož pro veřejnost bude přístupná část o rozloze 11 400 m2. Možná, že není daleko doba, kdy se budou lidé scházet „na kávě“ právě na této střeše – terase. Takže pro budoucnost třeba bude jednou platit ne „pod koněm“, ale „pod platany“.
Nejdůležitější pro zdárný vývoj zelené střechy je vegetační substrát, jehož celkový navezený objem představoval 1800 m3. V tomto množství najdete trávníkový substrát, extenzivní střešní a stromový substrát. Všechny jsou „šité na míru“ pro střechu KOC firmou Král – Kurz.
Tato střecha není klasickým příkladem extenzivní zelené střechy, kdy se vysazují vyloženě suchomilné druhy rostlin. Na základě požadavku arch. Zímy, aby střecha nebyla nadměrně barevná a kvetoucí, ale především celoročně zelená, se použilo druhové složení především z kostřav. Investor odmítnul také celoplošnou automatickou závlahu. Proto je výška substrátu 10 cm a přesto, že je velmi lehký a vzdušný, je též velmi vododržný. Na složení tohoto substrátu přispěl svými zkušenostmi Ing. K. Dimitrovský.
Na extenzivní části střechy najdete mezi trvalkami Festuca ovina, Festuca palens, Festuca rupicola, Thymus serphylum, Thymus puledioides, Allium schoenoprasum, Sedum album, Sedum acre (20 % výsadba – 106 000 rostlin, 80 % výsev).
Když se vrátíme k šikmé střeše, jako základ byly použity panely Ekoraster, do kterých byly deset měsíců předem vysety rostliny. Panely byly vyrobeny z recyklovaného materiálů o základním rozměru 33 x 33 cm, konstrukční panely měly rozměry 66 x 66 cm a jejich váha dosahovala 30 kg. Takto prorostlé a prokořenělé panely jsou schopné přežít i náročný převoz a montáž. Po připevnění na střechu horolezci, je v prvních týdnech nezbytná intenzivní zálivka, a to až do doby, než rostliny prorostou panely do hydroakumulační vrstvy textilie, která funguje jako knot. Tuto jedinečnou technologii mají firmy Florart a Král – Kurz mají patentovanou. Proto si pouze zopakujme, že základem je speciální substrát, který byl vyvinut pouze pro tuto střechu pro rod Festuca..
Další zajímavou kapitolou této střešní zahrady jsou stromy na střeše. Bude zde vysázeno 33 kusů platanů (Platanus acerifolia), které budou zapěstovány do deštníkovitého tvaru a každoročně pravidelně řezány. Vzhledem k vysokému tlaku, kterým by působily na střechu při volném vysazení, budou umístěny do betonových kontejnerů o objemu 4 – 5 m3. Na střeše s platany bude kavárna. Pod platany je parterový trávník, který jediný bude automaticky zavlažován.
Pevně věříme, že osvícený francouzský investor bude chtít tuto střechu dále odborně udržovat, protože se nejedná o ryze extenzivní zahradu, ale spíše o park na střeše. Ozeleněnou plochu můžeme rozdělit na dvě části. První – extenzivní bude vyžadovat náročnou údržbu první dva roku. Intenzivní část – parterový trávník nejvyšší kvality a stromy budou náročné na pravidelné sekání a řez.
Celou zahradu nelze brát jako klasickou extenzivní střešní zeleň, ale jako park na střeše o který je nutné se pravidelně starat – zalévat, plet, hnojit, sekat, řezat…Nejen kvalitně založit, ale i nadále se starat – to je základ dobrého vývoje tohoto unikátního projektu. Zahrada bude dohotovena na podzim roku 2001.
Skoro celá střecha, jak již bylo řečeno, bude přístupná a lávkou přes ulici Kartouzskou propojena s rekonstruovaným parkem Sacre-Couer a v budoucnu bude dále pokračovat tento zelený pás až do Kinského zahrady.
Projekt je výsledkem dlouhodobé práce architektů na obnově Smíchova. Střešní zahrada, ale i ostatní zdařilé zahradní realizace jsou výsledkem dlouhodobého boje, kdy zahradní architektura začíná opět zaujímat své místo na výslunní společnosti
Nezapomeňte, že příště se sejdeme jistě již v příjemném prostředí pod platany nad hlavami nakupujících a spěchajících motoristů.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *