Stroje pro aplikaci minerálních hnojiv ve vinicích

Při pěstování révy vinné sehrává nezastupitelnou úlohu výživa keřů, která v podmínkách moderního vinohradnictví musí nutně vycházet ze znalosti vzájemného působení vztahů mezi půdou a rostlinou při důsledném dodržování požadavků na ochranu životního prostředí. Znalostí těchto vztahů lze zajistit optimalizaci dávek hnojiv v závislosti na obsahu živin v půdě při optimalizaci výnosu hroznů v požadované kvalitě.

Právě hnojení významným způsobem ovlivňuje kvalitativní parametry hroznů jako je cukernatost, obsah kyselin, extrakt, vybarvenost bobulí, množství aromatických látek a fenolů.

Správná aplikace hnojiv se neobejde bez využívání vhodných mechanizačních prostředků – rozmetadel, které zajistí jejich požadovaný způsob aplikace, přesné nadávkování při zajištění ekonomických a ekologických aspektů. Rozmetadla minerálních hnojiv do vinic jsou využívána především pro aplikaci tuhých jedno nebo vícesložkových minerálních hnojiv v práškové nebo zrnité (granulované, krystalické) formě. Množství rozmetaného materiálu i energetická náročnost rozmetání je v porovnání s aplikací organických hnojiv podstatně menší, neboť běžné dávky se pohybují v rozsahu 0,1 až 0,8 t/ha.

Celý text článku naleznete v tištěné verzi časopisu Zahradnictví 4/2017

Text

Doc. Ing. Patrik Burg, Ph.D., Ing. Vladimír Mašán, Ph.D, Mendelova univerzita v Brně, ZF v Lednici, Ústav zahradnické techniky

Foto

archiv autorů a prospekty výrobců

 

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *