Vegetativní rozmnožování bez řízkování

Obchod se sazenicemi okrasných rostlin pro kontejnery a závěsné nádoby vzrůstá, stejně tak jako zájem o nové odrůdy, tvary a barvy. Vzhledem k tomuto trendu a také skutečnosti, že mnohé nově vyšlechtěné odrůdy je obtížné pěstovat ze semene, se většina firem obrací k vegetativnímu množení.

Vegetativní rozmnožování pomocí řízků však vyžaduje drahé zařízení a nákladné postupy, udržující rostliny ve zdravém stavu. Řízkování je navíc pracné a jeho automatizace obtížná. Firma Novartis připravila však revoluci v produkci mladých vegetativně množených rostlin pomocí techniky somatické embryogeneze, která nepotřebuje jako výchozí materiál řízky.
Výzkumné laboratoře pracují se somatickou embryogenezí, která je jedním ze způsobů mikropropagace, již od 60. let. Metoda spočívá v získávání identických rostlin vypěstováním z buněčné kultury, tj. z kultury volně plovoucích buněk. Firma považuje tuto metodu za vysoce efektivní zejména pro okrasné rostliny. Vybranou nejlepší rostlinu je možno namnožit do tisíců tím, že se pak vyvinou v plně identické rostliny bez obtíží s udržováním matečných rostlin.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *