Věnec šestkrát jinak

Dalo by se říci, že věnce mají své období již za sebou. Po dušičkové a vánoční sezónně nemohou mnozí z nás tento kulatý tvarově stále stejný floristický objekt ani vidět. Avšak nadcházející jarní období nám nabízí mnoho materiálů, se kterými můžeme dobře pracovat právě v tomto období.

Ať už se jedná o různé větve (neolistěné) nebo sezónní jarní květy a doplňky – nabídka je vskutku široká. Využít můžeme také nové techniky, díky kterým můžeme neměnný tvar věnce alespoň trochu ozvláštnit. Ze současných trendů můžeme vypozorovat několik směrů, kterými se zpracování věnce ubírá a to ať už se jedná o klasický způsob nebo více či méně nový.

Věnec vypichovaný do florexové podložky
Věnce těchto typů patří mezi materiálově nejnáročnější, od této skutečnosti se odvíjí i jejich cena. Jsou případy, u kterých je vhodné použít tento typ, nebo si jej zákazník přímo vyžádá. Díky florexu může být celé tělo věnce vypícháno květy, což by u klasických slaměných podložek bylo sice možné, ale i přesto dosti problematické. Věnec nemusí být pouze na těžko vypíchán z jednotlivých květů, plochu můžeme místy odlehčit zelení, větvemi nebo kořeny. V takovém případě vypichujeme zeleň do těla jako první. Nemohou nám pak vznikat obnažená místa, ze kterých prosvítá florex. Výroba je pak při dodržení postupu jednoduchá.

Lepený nebo svorkovaný věnec
Můžeme použít obě tyto techniky, záleží pouze na použitém materiálu a efektu, kterého chceme dosáhnout. Používáme-li ploché materiály jako listy, je třeba, aby podložka měla již konečnou šířku těla. Listy nám její objem už nezvětší tak, jako když používáme např. chvojí. Je-li tělo příliš tenké, můžeme jej zvětšit několika vrstvami papíru, který musí být dokonale fixován k tělu. Lepit můžeme nahodile nebo systematicky např. ve vrstvách nebo střídáme-li rub a líc listů (Viburnum) můžeme vytvořit vícebarevné vzory. Lepení lze nahradit i svorkami nebo špendlíky. Listy jsou tak k podložce „připichovány“ a to nastřelovacími skobičkami nebo připichovány špendlíky. Ty mohou být použity i s ozdobnou hlavičkou. Záleží pouze na nás, zda ponecháme tělo pouze s jednoduchou listovou texturou nebo vytvoříme-li přízdobu. Listy můžeme nahradit kůrou, laminovanými květy, plody … Nevýhodou je vysoká spotřeba materiálu a časová náročnost.

Sendvičový věnec
Tento typ není třeba dlouze představovat. S oblibou se používá i u jiných typů vazeb, jako např. kytic. Pokud chceme vytvořit sendvičový věnec, potřebujeme k tomu dva stejné kruhy. Jeden slouží jako podložka a je tedy vhodnější, aby byl z pevného materiálu odolného proti vodě. Horní kruh má funkci jakéhosi víka a má zároveň také dekorační účel. Na spodní podložku klademe do stření části kousky namočeného florexu tak, aby nepřesahoval přes okraje. Máme-li florex položen po celé středové části podložky, můžeme na něj položit horní část – víko, které připevníme. Vytvořit tak můžeme i několik vrstev nad sebou. Do takto připraveného těla už jen vypichujeme jednotlivé květy a zeleň. Použít můžeme i sušené květy, pro které samozřejmě použijeme Oasis pro suchý materiál. Tyto typy věnců mají bezpochyby své kouzlo i přes svou náročnost.

Proutěný věnec
Tělo věnce je zhotoveno z proutí nebo kousků větví. Oproti slaměné podložce obalené např. chvojím, působí vzdušně a lehce i jejich přízdoba může být jednoduchá a přesto působivá. Mimo výhonů stromů a keřů můžeme použít přírodní lýka, provázky nebo suché listy i celé rostliny travin. Podložku vytváříme stáčením dlouhých výhonů (Rosa canina, Polygonum, Vitis, Rubus, aj.) nebo z nerozvětvených částí větví – špalíků, které spojujeme drátkem. Vytvoříme tak ryze přírodní typ věnce, který si vyžaduje stejné doplňky. Výroba takových, především stáčených proutěných věnců je rychlá a efektivní. Svým vzhledem i použitým materiálem jsou přímo předurčeny pro jarní období.

Věnec ve formě
Pro tyto věnce je typické, že jejich tělo je vytvarováno do speciální formy. Základem pro jeho výrobu je hrubá konstrukce vytvořená např. z pletiva. Tuto pak obalujeme hlínou, sádrou, papírem nebo mechem. Papírový povrch můžeme v závěru potřít vrstvou vosku. Do této podložky aranžujeme nebo i vysazujeme květy. Ne vždy si tuto formu musíme tak pracně připravovat. K dispozici jsou i kovové nebo hotové vytlačované formy. Způsob, jakým věnec vyzdobíme, záleží už pouze na nás. Jeho hloubka nám umožňuje jak výsadbu do substrátu, tak použití mokrého florexu na vypichování.

Atypicky tvarovaný věnec
V tomto případě nejde ani tak o techniku jako o způsob pojetí klasického věnce, pro který je charakteristický uzavřený kulatý tvar. A právě zde se nám nabízí možnosti pozměnit tento zaoblený tvar a narýsovat z něj hranaté linie ostatních nám známých geometrických tvarů. Opakem může být klasický kulatý tvar, ovšem neuzavřený, připomínající třeba zaoblené písmeno U. Tyto tvary mohou působit provokativně a vyvolávají dohady o tom, zda se jedná o skutečný věnec nebo jen jakýsi zajímavý florální objekt. Těžko si asi představíme vítěze s hranatým vavřínovým věncem okolo krku nebo našeho předního státníka, jenž pokládá k památníku krásný vypichovaný trojúhelník. Ale co není,klidně může být, vždyť naše historie je tak krátká a budoucnost v nedohlednu.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *